„Zmrzlinová matematička“ spoločnosti Molly Moon zdieľa 5 spôsobov, pomocou ktorých môže váš malý podnik ťažiť z nástrojov na analýzu údajov


Keď Denise Brownová prvýkrát prišla do veľmi obľúbenej seattleskej zmrzlinárne Molly Moon ako kontrolórka alebo, ako sama opisuje svoju úlohu, „zmrzlinová matematička“, všetko od miezd a personálneho obsadenia až po inventárny súpis sa sledovalo pomocou ceruzky a papiera. Keďže pani Brownová vedela, aký dôležitý vplyv môže mať zhromažďovanie, usporadúvanie, analyzovanie a prezentovanie údajov vhodným spôsobom, rozhodla sa, že bude robiť to isté pomocou dostupnej technológie.

Pani Brownová chcela zhromažďovať a analyzovať údaje nielen preto, aby lepšie porozumela podniku, ale aj preto, aby tak mohla zdieľať údaje s ostatnými ľuďmi v spoločnosti a ukázať im, aké prehľady by z nich mohli získať. Odvtedy už vytvorila nástroj pre personálne obsadenie, ktorý v okamihu vytvorí pracovné harmonogramy založené na minulých predajoch a údajoch o dochádzke. Predajne tiež sledujú, ktoré príchute sa predávajú najlepšie, ale aj spokojnosť zamestnancov. Keďže spoločnosť práve otvorila novú predajňu v mestskej štvrti Seattlu, v Columbia City, je zrejmé, že sledovanie údajov je pre podnik prospešné. Denise je presvedčená, že váš malý podnik môže mať úžitok z nástrojov na analýzu údajov pre týchto päť spôsobov:

  1. „Vaše prevádzkové postupy budú oveľa efektívnejšie. Vytvorila som systém tabuľkových hárkov, ktoré nám umožnili pozrieť sa na historické údaje o predaji spolu s údajmi o mzdách z minulosti a vytvoriť nástroj, ktorý nám umožní určiť, ako rozvrhneme naše predajne na nasledujúci rok. Vyžiadalo si to postup, ktorý zvykol trvať týždne, čo sa však zmenilo a koncept ste tak mohli získať do 20 minút.“

Dajme údajom život

Spoznajte, ako vytvárať bohaté a zaujímavé príbehy, ktorými môžete dokonale vizualizovať svoje údaje.

Získať bezplatnú elektronickú knihu (v angličtine)
  1. „Údaje vám pomôžu pochopiť vašich zákazníkov a uspokojiť ich potreby. Nevyhnutne by mi ani nenapadlo, že pokiaľ dáme do zmrzliny kúsky, začne sa vďaka tomu skvelo predávať, ale potvrdzuje sa to stále znova a znova. Tieto prehľady nám veľmi pomáhajú, pretože pomocou nich vieme, vďaka čomu sú naši zákazníci najspokojnejší.“
  2. „Môžete sledovať trendy a rýchlo reagovať na zmeny. Príchuť čajovej zmesi Earl Grey bola napríklad vždy našou druhou najobľúbenejšou príchuťou a zrazu klesla na najnižšie miesta. Kolegyňa spomenula, že na sociálnych médiách sa dozvedela o istom pozmenení tejto príchute a nakoniec sa ukázalo, že bolo spôsobené zmenou čajových listov. Takže teraz zisťujem, či sa môžeme vrátiť k tým, ktoré sme používali predtým.“
  3. „Údaje vám umožňujú identifikovať a riešiť neefektívnosť alebo problémy v prevádzkovaní a stratégiách. Sledujeme napríklad spokojnosť zamestnancov, čo skutočne poukázalo na oblasti, o ktorých sme nevedeli, že si vyžadujú istú prácu.“
  4. „Získate lepšiu schopnosť predvídať výsledok obchodných rozhodnutí. Bez údajov sa vaša práca zmení len na odhadovanie alebo bezcieľne triafanie šípok na stenu.“

Nakoniec sme požiadali pani Brownovú o radu pre vlastníkov malých podnikov alebo pre tých, ktorí nevedia, kde začať, pokiaľ ide o zhromažďovanie a analyzovanie údajov. Navrhuje toto:

„Zamerajte sa najskôr na celkový výnos a potom na základné náklady. Nastavte si systém, ktorý vám umožní sledovať potrebné údaje alebo údaje na analýzu na najvyššej úrovni detailu. Potom vytvorte nástroje, pomocou ktorých budete môcť údaje vyhodnotiť a rôznymi spôsobmi porovnať. Čím bude váš systém flexibilnejší, tým bude relevantnejší pre rôzne tímy vo vašej organizácii. A naučte sa, ako vizuálne znázorniť údaje, aby mohli výsledkom jednoducho porozumieť aj ľudia, ktorí zvyčajne s údajmi nepracujú.

Pani Brownová zdôrazňuje, že analýza údajov a informácie, ktoré poskytuje, by sa nemali podhodnocovať.

„Bez údajov sa vaša práca zmení len na odhadovanie alebo bezcieľne triafanie šípok na stenu. Chcete schopnosť robiť rozhodnutia pre svoj podnik, pre budúcnosť svojho podnikania, pre úspech svojich zamestnancov a spokojnosť zákazníkov.“

Súvisiace produkty

prenosný počítač surface s otvoreným wordom

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť