Dôvody, prečo je osvojenie používateľmi kritické pre nasadenie akejkoľvek zjednotenej komunikácie


Žena usmievajúca sa na tablet Surface počas práce v kancelárii

Autor: Blair Pleasant, hosťujúci autor spoločnosti Microsoft

Postoj „ak to vytvoríš, tak prídu“ je skvelý pre bejzbalové ihriská, avšak nie pre nasadenie technológií podnikovej komunikácie.

Či už ide o základnú funkčnosť zjednotenej komunikácie alebo aplikácie tímovej spolupráce, prijatie koncovými používateľmi je pre úspech nasadenia kľúčové. V prípade zjednotenej komunikácie vedie zameranie sa na používanie a prijatie k väčšiemu úspechu ako zameranie sa len na fungovanie technológie.

Zjednotená komunikácia je konzorciom UCStrategies definovaná ako „integrovaná komunikácia, ktorej cieľom je optimalizácia podnikových procesov“, zahŕňa integráciu nástrojov na komunikáciu v reálom a nereálnom čase, akými sú hlas, odosielanie okamžitých správ, audiokonferencie, webové konferencie a videokonferencie a poskytuje jedno zjednotené rozhranie na zvýšenie produktivity pracovníkov. Novšia tímová spolupráca ponúka chatovanie či odosielanie správ, zdieľanie a pracovné priestory na lepšiu komunikáciu a spoluprácu virtuálnych tímov.

Ako možno podporiť používanie a prijatie nových podnikových nástrojov na komunikáciu a zaistiť, že zo svojej investície do zjednotenej komunikácie získate čo najviac? Tu je niekoľko tipov na to, ako začať pracovať na stratégii osvojenia používateľmi.

  1. Začnite tímom podporovateľov zahŕňajúcim vlastníkov podniku, manažérov IT a telekomunikácie a vzorkou koncových používateľov – od obchodných zástupcov po správcov. Čím skôr ich zahrniete do procesu plánovania, tým lepšie.
  2. Získajte akceptovanie zhora. Vysokopostavení výkonní pracovníci a iní riadiaci pracovníci môžu ísť príkladom a urýchliť osvojovanie zo strany zvyšku spoločnosti tým, že budú využívať tímovú spoluprácu, video a funkcie zjednotenej komunikácie na internú komunikáciu.

Ako spolupráca na základe cloudu podporuje inovácie

Spoločnosť IDG uskutočnila prieskum medzi organizáciami a zisťovala, ako používajú riešenia na spoluprácu v cloude a aké ciele im dané riešenia pomohli dosiahnuť.

Získať bezplatnú správu (v angličtine)
  1. Identifikujte kľúčových používateľov, ktorí budú presadzovať riešenie zjednotenej komunikácie a pomáhať ostatným vidieť hodnotu a výhody týchto nástrojov. Môžu pomôcť s urýchlením používania a šírením nástrojov zjednotenej komunikácie.
  2. Vytvorte pred nasadením riešenia atmosféru nadšenia a internú marketingovú stratégiu. Môže ísť o jednoduché vyvesenie plagátov v kanceláriách alebo ukážky, v rámci ktorých si ľudia budú môcť produkty vyskúšať.
  3. Školenia, školenia, školenia. Možno najdôležitejšou časťou stratégie osvojenia si nástrojov používateľmi je školenie koncových používateľov. Školenie zahŕňa odpovede na otázky ako a prečo. Zamerajte sa na to, ako používať rozličné funkcie a možnosti, ako aj na to, prečo by zamestnanci mali riešenie zjednotenej komunikácie používať a aké sú jeho výhody. Keď pracovníci uvidia hodnotu, ktorú zjednotené komunikácia poskytne ich produktivite, je vyššia pravdepodobnosť, že ju zahrnú do svojej dennej pracovnej rutiny.
  4. Zamerajte sa na riadenie zmien. Zjednotená komunikácia nie je len o technológiách, pre väčšinu ľudí predstavuje nový spôsob práce. Používanie nástrojov na tímovú spoluprácu môže byť náročnejšie pre pracovníkov, ktorí pred spoluprácou s členmi tímu uprednostňujú samostatnú prácu.

Úspešné nasadenie zjednotenej komunikácie poskytujúcej očakávané výhody a návratnosť investícií závisí od používania a osvojenia poskytnutých nástrojov a technológií pracovníkmi. Ak nástroj nasadíte, oni prídu, no majte stratégiu zaisťujúcu pomoc s jeho osvojením.

nezávislý analytik odvetvia s viac než 18-ročnou praxou poskytujúci prehľady a analýzy o trhu pre koncových používateľov a dodávateľských klientov. Blair Pleasant je častým rečníkom a účastníkom konferencií, webinárov, podcastov a iných udalostí zameraných na toto odvetvie, vyvíjajúcu sa zjednotenú komunikáciu a spoluprácu, ako aj trhy s kontaktnými strediskami.

Blairov blog a články možno nájsť na stránke http://www.ucstrategies.com a tweety na Twitteri pod menom @blairplez.

Súvisiace produkty

prenosný počítač surface s otvoreným wordom

Začíname so službou Microsoft 365

Ide o známy balík Office obohatený o nástroje, ktoré vám umožnia lepšie spolupracovať, takže urobíte viac – vždy a všade.

Kúpiť