Moderné nástroje, ktoré spájajú pracovníkov prvého kontaktu a angažujú ich do činností

Poskytnite pracovníkom prvého kontaktu správne nástroje, ktoré budú spĺňať ich súčasné aj budúce nároky.
Pracovníci prvého kontaktu sú základnými článkami výroby, maloobchodu, zdravotníctva, štátnej správy a mnohých iných odvetví. Sú prvými osobami, s ktorými prichádza zákazník do kontaktu, zastupujú značku spoločnosti a majú možnosť vidieť produkty a služby v akcii. Služby Office 365 poskytujú tie správne nástroje a technológie, ktoré umožňujú zvýšiť vplyv týchto strategicky dôležitých pracovníkov na maximum. Služby Office 365 im uľahčia komunikáciu, spravovanie pracovných úloh, absolvovanie školení na zvýšenie odbornosti a zdieľanie nápadov a vedomostí.

Maloobchod

Venujte viac času svojim zákazníkom a nie plánom a úlohám, či už pri ich vytváraní alebo spravovaní.

Poskytnite pracovníkom prvého kontaktu inteligentnejšie a jednoduchšie nástroje, pomocou ktorých môžu zobrazovať plány, vymieňať si medzi sebou zmeny, žiadať o voľno, spravovať pracovné úlohy a zjednodušiť tak svoj pracovný deň.

Umožnite svojim prevádzkam a zamestnancom pripojiť sa k informáciám, ktoré sú dôležité na čo najlepšie vykonanie ich práce. Môže ísť o propagačné ponuky, podnikové oznamy a trendy a prehľady predaja v reálnom čase.

Pomáhajte s prípravou nových pracovníkov tak, že im poskytnete cielené školiace materiály a zabezpečíte bezproblémové naplánovanie aktivít v ich adaptačnom procese.

Chráňte informácie zákazníkov, sledujte a kontrolujte prístup k údajom a centrálne spravujte digitálne identity zamestnancov.

Pohostinské služby

Zvýšte spokojnosť hostí tak, že poskytnete svojim zamestnancom v pohostinských službách jednoduché nástroje, pomocou ktorých môžu byť neustále pripojení a mať prehľad o aktuálnych plánoch a aktivitách zameraných na hostí.

Zjednodušte operácie a správu prevádzok, aby mohli vaši manažéri jednoduchšie priraďovať úlohy, odosielať pracovné príkazy a spravovať dennú údržbu. Týmito postupmi dokážete prekonať očakávania vašich hostí.

Diskutujte o podrobnostiach a spájajte sa so svojou organizáciou. Zabezpečíte tak to, že aj počas najrušnejšej časti dňa budú vaši zamestnanci angažovaní a spokojnosť zákazníka bude aj naďalej prioritou číslo jeden.

Poskytnite svojim prevádzkam nástroje a možnosti na rýchle zaškolenie a prípravu sezónnych a nových zamestnancov.

Poskytnite v rámci svojej organizácie digitálne identity a kontrolujte a spravujte prístup k hosťom, prevádzkam a podnikovým informáciám.

Výroba

Zjednodušte správu plánovania a koordináciu zručností aj v tých najzložitejších výrobných systémoch a prevádzkach pomocou jednoduchých nástrojov, ktoré slúžia na vytváranie a spravovanie zmien a úloh pracovníkov prvého kontaktu.

Poskytnite jednoduché formuláre, zoznamy a príručky, pomocou ktorých obmedzíte výskyt odchýlok, a zamerajte sa radšej na detaily a na prácu, ktorá je najdôležitejšia.

Zvýšte efektivitu a udržujte v organizácii prehľad pomocou koordinovanej komunikácie, upozornení pre jednotlivé poschodia a zdieľania najvhodnejších postupov.

Poskytnite zamestnancom inštruktážne videá a bezpečnostné príručky a predstavte im nové politiky a pracovné príkazy. Vaši pracovníci tak budú mať vždy aktuálne informácie v súlade s nariadeniami.

Spravujte prístup, kontrolujte dostupnosť údajov a centralizujte vytváranie a spravovanie digitálnych identít vašich zamestnancov.

Marks & Spencer logo

"Na službách Office 365 je naozaj výborné to, že keď zamestnancom poskytneme tieto známe nástroje, rýchlo si na prácu s nimi zvyknú."

– Carl Dawson, Riaditeľ IT, Marks & Spencer

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie o službách Office 365 for Firstline Workers

5 dôvodov na prechod do cloudu

Zvýšte vplyv svojich pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) na maximum

Odvetvie, v ktorom celosvetovo pracujú 2 miliardy ľudí – pomôžte im ukázať, čo dokážu.
ĎALŠIE INFORMÁCIE