Moderné nástroje, ktoré spájajú pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workers) a angažujú ich do činností

Poskytnite pracovníkom prvého kontaktu (Firstline Workers) správne nástroje, ktoré budú spĺňať ich súčasné aj budúce nároky.

Zobraziť ceny

Zvýšte vplyv svojich pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workers) na maximum

Pracovníci prvého kontaktu (Firstline Workers) sú základnými článkami výroby, maloobchodu, zdravotníctva, štátnej správy a mnohých iných odvetví. Sú prvými osobami, s ktorými prichádza zákazník do kontaktu, zastupujú značku spoločnosti a majú možnosť vidieť produkty a služby v akcii. Služby Office 365 poskytujú tie správne nástroje a technológie, ktoré umožňujú zvýšiť vplyv týchto strategicky dôležitých pracovníkov na maximum. Služby Office 365 im uľahčia komunikáciu, spravovanie pracovných úloh, absolvovanie školení na zvýšenie odbornosti a zdieľanie nápadov a vedomostí.

Maloobchod

Venujte viac času svojim zákazníkom a nie plánom a úlohám, či už pri ich vytváraní alebo spravovaní.

Poskytnite pracovníkom prvého kontaktu (Firstline Workers) inteligentnejšie a jednoduchšie nástroje, pomocou ktorých môžu zobrazovať plány, vymieňať si medzi sebou zmeny, žiadať o voľno, spravovať pracovné úlohy a zjednodušiť tak svoj pracovný deň.

Umožnite svojim prevádzkam a zamestnancom pripojiť sa k informáciám, ktoré sú dôležité na čo najlepšie vykonanie ich práce. Môže ísť o propagačné ponuky, podnikové oznamy a trendy a prehľady predaja v reálnom čase.

Pomáhajte s prípravou nových pracovníkov tak, že im poskytnete cielené školiace materiály a zabezpečíte bezproblémové naplánovanie aktivít v ich adaptačnom procese.

Chráňte informácie zákazníkov, sledujte a kontrolujte prístup k údajom a centrálne spravujte digitálne identity zamestnancov.

Pohostinské služby

Zvýšte spokojnosť hostí tak, že poskytnete svojim zamestnancom v pohostinských službách jednoduché nástroje, pomocou ktorých môžu byť neustále pripojení a mať prehľad o aktuálnych plánoch a aktivitách zameraných na hostí.

Zjednodušte operácie a správu prevádzok, aby mohli vaši manažéri jednoduchšie priraďovať úlohy, odosielať pracovné príkazy a spravovať dennú údržbu. Týmito postupmi dokážete prekonať očakávania vašich hostí.

Diskutujte o podrobnostiach a spájajte sa so svojou organizáciou. Zabezpečíte tak to, že aj počas najrušnejšej časti dňa budú vaši zamestnanci angažovaní a spokojnosť zákazníka bude aj naďalej prioritou číslo jeden.

Poskytnite svojim prevádzkam nástroje a možnosti na rýchle zaškolenie a prípravu sezónnych a nových zamestnancov.

Poskytnite v rámci svojej organizácie digitálne identity a kontrolujte a spravujte prístup k hosťom, prevádzkam a podnikovým informáciám.

Výroba

Zjednodušte správu plánovania a koordináciu zručností aj v tých najzložitejších výrobných systémoch a prevádzkach pomocou jednoduchých nástrojov, ktoré slúžia na vytváranie a spravovanie zmien a úloh pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workers).

Poskytnite jednoduché formuláre, zoznamy a príručky, pomocou ktorých obmedzíte výskyt odchýlok, a zamerajte sa radšej na detaily a na prácu, ktorá je najdôležitejšia.

Zvýšte efektivitu a udržujte v organizácii prehľad pomocou koordinovanej komunikácie, upozornení pre jednotlivé poschodia a zdieľania najvhodnejších postupov.

Poskytnite zamestnancom inštruktážne videá a bezpečnostné príručky a predstavte im nové politiky a pracovné príkazy. Vaši pracovníci tak budú mať vždy aktuálne informácie v súlade s nariadeniami.

Spravujte prístup, kontrolujte dostupnosť údajov a centralizujte vytváranie a spravovanie digitálnych identít vašich zamestnancov.

Logo Marks & Spencer

„Na službách Office 365 je naozaj výborné to, že keď zamestnancom poskytneme tieto známe nástroje, rýchlo si na prácu s nimi zvyknú.”

– Carl Dawson, Riaditeľ IT, Marks & Spencer

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie o službách Office 365 for Firstline Workers

Office 365 Builds Engagement In Four Critical Areas (Služby Office 365 pomáhajú zapojiť zamestnancov v rámci štyroch dôležitých oblastí)

Služby Office 365 pomáhajú zapojiť zamestnancov v rámci štyroch dôležitých oblastí

Zvýšte vplyv svojich pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) na maximum

Odvetvie, v ktorom celosvetovo pracujú 2 miliardy ľudí – pomôžte im ukázať, čo dokážu.

Zvýšte vplyv svojich pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) na maximum