Získajte kontrolné mechanizmy globálneho umiestnenia údajov s funkciou Multi-Geo

Majte kontrolu nad tým, kde sú uložené údaje jednotlivých používateľov služieb Office 365.

Explore Multi-Geo Capabilities in Office 365

Splňte potreby globálneho umiestnenia údajov s funkciou Multi-Geo Capabilities v Office 365, ktorá je teraz k dispozícii pre Exchange Online a OneDrive, SharePoint Online a Skupiny v Office 365.


Individuals in an office looking over a pie chart on a monitor.

Podrobné kontrolné mechanizmy ukladania údajov

Podporte potreby globálneho umiestnenia údajov tak, že údaje jednotlivých používateľov v Office 365 uložíte do údajových centier služieb Office 365 v požadovaných geografických oblastiach. Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje poskytovať umiestnenie údajov v rámci geografickej oblasti, ako aj zabezpečovať nepretržitú prevádzku a možnosť zotavenia po havárii pre kľúčové údaje zákazníkov.

Spolupráca v rámci globálnej organizácie

Vykonajte migráciu z lokálnych ukladacích priestorov údajov do jedného nájomníka služieb Office 365 a získajte možnosti zjednotenej komunikácie a spolupráce v rámci celej globálnej organizácie. Používatelia sú tak pripojení k najdôležitejším ľuďom a údajom bez ohľadu na to, odkiaľ pracujú.
Individuals in a data center monitoring data flow in front of larger hanging monitors
Individual in an office looking at a device

Zjednodušené riadenie IT

Použite výkonné nástroje služieb Office 365 na správu, vďaka ktorým môžete jednoducho premiestňovať používateľa medzi geografickými oblasťami tak, ako to vášmu podniku vyhovuje. Získavajte zostavy o tom, kde sú uložené údaje jednotlivých používateľov. Prispôsobte si zdieľanie, zabezpečenie a politiky dodržiavania súladu pre každú geografickú oblasť samostatne – všetko zo známeho prostredia na správu.

Začíname s funkciou Multi-Geo

Funkcia Multi-Geo je momentálne k dispozícii pre zákazníkov s minimálne 500 predplatnými na služby Office 365. Podrobné informácie vám poskytne zástupca spoločnosti Microsoft.

  
 
Dostupné geografické oblasti: Austrália, Ázia a Tichomorie, Kanada, Európska únia, Francúzsko, India, Japonsko, Južná Afrika, Kórejská republika, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.
A globe with vertical and horizontal lines like a graph

Povoľte používanie funkcie Multi-Geo Capabilities v nájomníkovi služieb Office 365

A globe with lines across it that creates a web

Vyberte a pridajte satelitné geografické oblasti k svojmu nájomníkovi služieb Office 365

A navigation / mapping pin dropped on a location

Vyberte satelitné geografické oblasti pre používateľov a premiestnite ich poštové schránky a súbory vo OneDrive

A clipboard and piece of paper

Vytvárajte zostavy umiestnenia údajov používateľov a plňte potreby globálneho umiestnenia údajov

Pozrite si údajový hárok o funkcii Multi-Geo

Zistite, ako organizácie používajú funkciu Multi-Geo

about how Korn Ferry uses Multi-Geo Capabilities
„Momentálne máme viac ľudí mimo Spojených štátov ako v rámci nich, a hoci nariadenie GDPR neurčuje konkrétnu geografickú oblasť na umiestnenie údajov, naši klienti sú v otázkach ochrany osobných údajov veľmi citliví, preto chceme byť radšej o krok vpred. Pre našu spoločnosť sú kľúčové údaje, ktoré sú osobnými informáciami o ľuďoch. S funkciou Multi-Geo sme schopní proaktívne riešiť otázky zákazníkov týkajúce sa umiestnenia údajov.“

– Bryan Ackermann, riaditeľ pre IT, Korn Ferry
about how Dimension Data uses Multi-Geo Capabilities
„Okrem plnenia požiadaviek na umiestnenie údajov pre niektorých našich veľkých podnikových klientov tu v Austrálii nám funkcia Multi-Geo umožňuje využívať rovnaké funkcie na zvýšenie produktivity, ako majú naši kolegovia po celom svete. Vďaka možnosti byť súčasťou jedného globálneho nájomníka služieb Office 365 je pre nás jednoduchší aj prechod zamestnancov v rámci tej istej oblasti. Znížia sa nám režijné náklady a presúvanie zamestnancov je úplne bezproblémové.“

– Mark Miller, riaditeľ pre IT, Dimension Data Australia
about how Coty uses Mult-Geo Capabilities
„Zmapovali sme geografické oblasti na celom svete, v ktorých sa nachádzajú skupiny našich zamestnancov, a pracovníci, ktorí pod nás patria v rámci hierarchie, a vzali sme do úvahy legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov v rôznych krajinách – spoločnosť Microsoft v súčasnosti rieši túto problematiku pomocou funkcie Multi-Geo Capabilities v Office 365.“

– George Katsouris, viceprezident pre globálne IT, prevádzku a služby v spoločnosti Coty

Ďalšie zdroje informácií

Blog o funkcii Multi-Geo

Získajte ďalšie informácie o funkcii Multi-Geo a spojte sa s tímom.

Exchange Online Multi-Geo

Majte kontrolu nad tým, kde sa ukladá obsah poštových schránok jednotlivých používateľov.

SharePoint a OneDrive Multi-Geo

Majte kontrolu nad tým, kde sa ukladajú súbory vo OneDrive jednotlivých používateľov.

Multi-Geo a AAD Connect

Nastavte a synchronizujte geografickú oblasť používateľa.
1 Podrobné informácie vám poskytne zástupca spoločnosti Microsoft.