Microsoft MyAnalytics

Budovanie lepších pracovných návykov vďaka analýze produktivity v službách Office 365

{DelveAnalytics|price}

mesačne za používateľa

Cena nezahŕňa DPH.

MyAnalytics je súčasťou služieb Office 365 Enterprise E5 a je tiež k dispozícii ako doplnok pre vybraté plány.

Služba MyAnalytics vytvára súhrny toto, ako trávite svoj čas v práci, a následne navrhuje možnosti, ako pracovať rozumnejšie – od skrátenia neproduktívneho času na schôdzach až po lepšiu rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

Zistite, kde sa míňa váš čas

Osobná tabuľa služby MyAnalytics vám pomôže zistiť, koľko času ste strávili na schôdzach a prácou s e-mailmi. Zobrazuje tiež, koľko času ste nepretržite venovali sústredenej práci na kľúčových úlohách, s ktorými kolegami najčastejšie pracujete a koľko hodín ste pracovali mimo pracovného času.

Nastavte si ciele, sledujte svoj pokrok a buďte produktívnejší

Veľa informačných pracovníkov strávi viac ako 80 % svojho času sedením na schôdzach a odosielaním e-mailov, preto im počas pracovného dňa zostáva málo času na ostatné úlohy. So službou MyAnalytics si môžete nastaviť ciele v oblasti zníženia počtu hodín strávených neproduktívnou spoluprácou a sledovať svoj pokrok v priebehu času.

Prijímajte na základe údajov informovanejšie rozhodnutia

Pomocou údajov môžete identifikovať rezervy v produktivite a začať ich riešiť, či už pre seba alebo pre svoj tím. Sledujte, koľko času strávite na osobných schôdzach so svojimi podriadenými a optimalizujte tento čas, vytvorte lepšie tímové návyky týkajúce sa práce po pracovnom čase a využite analýzu e-mailov na písanie efektívnejších e-mailov.

Ochrana osobných údajov od samotného začiatku

MyAnalytics slúži na ochranu vašich osobných údajov. Len vy môžete zobraziť svoje osobné údaje.

Prehrať video

Pozrite si, ako sa na pretekoch NASCAR podarilo vyhradiť čas na inovácie vďaka službe MyAnalytics

Zistiť viac

Microsoft IT Showcase: produktivita na najvyššej úrovni

Tvrdá práca prináša ovocie, však? Zistite, ako zamestnanci spoločnosti Microsoft s pomocou konkrétnych údajov maximalizujú svoju osobnú produktivitu aj tímovú produktivitu.

Oboznámenie so službou MyAnalytics v službách Office 365

Začíname so službou MyAnalytics

Porovnať plány a ceny
Zavrieť video
de3e918f-e43c-463d-af68-dbe2275ad3d3
Poznámka: Video je v angličtine.
Zavrieť video
mXi6t0YJleo
Poznámka: Video je v angličtine.