Office 365 Business

S nainštalovanými úplnými aplikáciami balíka Office môžete dosahovať najlepšie výsledky vo všetkých svojich zariadeniach a využívať výhody online ukladacieho priestoru súborov a zdieľania.

{O365BizAnn|price}

mesačne za používateľa

ročná viazanosť

{O365BizMonth|price}

mesačne za používateľa

mesačná viazanosť

Cena nezahŕňa DPH.
Bezplatná skúšobná verzia

Ďalšie informácie

Popis všetkých zahrnutých funkcií nájdete v podrobnom popise služby.