Office 365 Business

S nainštalovanými úplnými aplikáciami balíka Office môžete dosahovať najlepšie výsledky vo všetkých svojich zariadeniach a využívať výhody online ukladacieho priestoru súborov a zdieľania.

Office 365 Business teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.

{O365BizAnn|price}

mesačne za používateľa

ročná viazanosť

{O365BizMonth|price}

mesačne za používateľa

mesačná viazanosť

Cena nezahŕňa DPH.
Bezplatná skúšobná verzia

Ďalšie informácie

Ak chcete popis všetkých zahrnutých funkcií, pozrite si podrobný popis služieb.