Office 365

Office 365 posunie vaše podnikanie vpred

Rozviňte potenciál svojej organizácie pomocou špičkového riešenia na zvýšenie produktivity, ktoré zamestnancom prináša nové možnosti práce so známymi nástrojmi, a to vždy a všade.
Office 365 posunie vaše podnikanie vpred
Office 365

Office 365 posunie vaše podnikanie vpred

Rozviňte potenciál svojej organizácie pomocou špičkového riešenia na zvýšenie produktivity, ktoré zamestnancom prináša nové možnosti práce so známymi nástrojmi, a to vždy a všade.
Office 365 posunie vaše podnikanie vpred
Office 365

Office 365 posunie vaše podnikanie vpred

Rozviňte potenciál svojej organizácie pomocou špičkového riešenia na zvýšenie produktivity, ktoré zamestnancom prináša nové možnosti práce so známymi nástrojmi, a to vždy a všade.

Cambridge International School

Office 365 v Cambridge International School
"Migrácia mailov z predtým používaných schránok hostovaných na Gmail Google Apps bola úplne bezproblémová. Vytvorili sme personal folder, ktorý sa importoval do Outlooku používateľa s novou e-mailovou schránkou. Následne sa maily uploadovali do dátového centra Microsoftu."
Jozef Šemrinec, IT špecialista

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Prechod zákazníka do prostredia Microsoft Office 365
"Prechod na O365 nám umožnil optimalizovať náklady na IT infraštruktúru, ktoré podľa prvých prepočtov sa znížili o cca 40 %. Poskytuje nám zároveň flexibilitu, ktorá je tak potrebná v našom dynamicky sa meniacom odvetví. Toto nové riešenie sa stalo zároveň integračnou platformou, ktorá zefektívňuje prácu a komunikáciu v rámci spoločnosti."
Ing. Ján Rak, technický riaditeľ,

Cambridge International School

Office 365 v Cambridge International School
"Migrácia mailov z predtým používaných schránok hostovaných na Gmail Google Apps bola úplne bezproblémová. Vytvorili sme personal folder, ktorý sa importoval do Outlooku používateľa s novou e-mailovou schránkou. Následne sa maily uploadovali do dátového centra Microsoftu."
Jozef Šemrinec, IT špecialista

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Prechod zákazníka do prostredia Microsoft Office 365
"Prechod na O365 nám umožnil optimalizovať náklady na IT infraštruktúru, ktoré podľa prvých prepočtov sa znížili o cca 40 %. Poskytuje nám zároveň flexibilitu, ktorá je tak potrebná v našom dynamicky sa meniacom odvetví. Toto nové riešenie sa stalo zároveň integračnou platformou, ktorá zefektívňuje prácu a komunikáciu v rámci spoločnosti."
Ing. Ján Rak, technický riaditeľ,
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#4d78e005-e491-3532-babd-9c33fa317cb4|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"}]}