Office 365 Enterprise E3

Rozhýbte svoje podnikanie s najnovším kompletne nainštalovaným balíkom Office a integrovanými službami na spoluprácu s pokročilými funkciami dodržiavania súladu a plným IT výkonom.

Office 365 Enterprise E3 teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.

{O365E3MonthSubAnn|price}

mesačne za používateľa

ročná viazanosť

Cena nezahŕňa DPH.
Štyria ľudia pracujúci v kancelárii a používajúci Office 365 Enterprise E3.

Ďalšie informácie

Popis všetkých zahrnutých funkcií nájdete v podrobný popis služieb.

iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.