Office 365 Enterprise K1

Pomôžte pracovníkom prvého kontaktu vykonávať svoju prácu čo najlepšie.

{EnterpriseK1|price}

mesačne za používateľa

ročná viazanosť

Cena nezahŕňa DPH.

Ďalšie informácie

Popis všetkých zahrnutých funkcií nájdete v podrobnom popise služieb.

Najčastejšie otázky

Dovoľujeme si vám predstaviť hlavné aktualizácie služieb Office 365 Enterprise K1 vrátane účinných nových služieb určených pre pracovníkov prvého kontaktu. Títo pracovníci sa vyskytujú takmer v každom odvetví, nájdete ich za priehradkami alebo obsluhujú telefóny, zostavujú produkty a vykonávajú každodenné operácie. Často sú akousi alfou a omegou spoločnosti. Od 1. apríla 2017 majú používatelia služieb Office 365 Enterprise K1 k dispozícii nové funkcie a možnosti, pomocou ktorých dokážeme splniť požiadavky pracovníkov prvého kontaktu a ich organizácií. Aktualizácia poskytuje vylepšenia v štyroch hlavných oblastiach: Plánovanie a správa úloh, Komunikácia a komunita, Školenie a adaptácia a Správa identít a prístupu. Pozrite si popis služieb Office 365, kde nájdete ďalšie informácie.
Služby Office 365 Enterprise K1 slúžia na spájanie pracovníkov prvého kontaktu a ich zapájanie do činností v rámci organizácie aj medzi sebou. Služby Office 365 Enterprise K1 poskytujú jednoduché nástroje a služby, pomocou ktorých môžu pracovníci jednoducho vytvárať, aktualizovať a spravovať plány a úlohy, komunikovať a spolupracovať, zúčastňovať sa školení a adaptačného procesu a rýchlo sa oboznamovať s novinkami a oznamami spoločnosti.
Služby Office 365 Enterprise K1 sú k dispozícii v rovnakých krajinách a aj prostredníctvom rovnakých kanálov, ktoré sú momentálne podporované v službách Office 365. V niektorých krajinách môžu byť určité služby obmedzené a jazyková podpora sa môže líšiť v závislosti od nových služieb. Pozrite si popis služieb Office 365, kde nájdete ďalšie informácie.
Áno. Všetci aktuálni používatelia budú mať k týmto dodatočným službám prístup na základe ich aktuálnej licenčnej zmluvy.
Nie. Nové služby a funkcie sa stanú súčasťou licenčného balíka a cena sa nezmení.