Office 365 F1

Zvýšte vplyv svojich pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) na maximum.

{EnterpriseK1|price}

mesačne za používateľa

ročná viazanosť

Cena nezahŕňa DPH.

Ďalšie informácie

Popis všetkých zahrnutých funkcií nájdete v podrobnom popise služieb.

Najčastejšie otázky

S radosťou predstavujeme hlavné aktualizácie služieb Office 365 F1 vrátane výkonných nových služieb pre pracovníkov prvého kontaktu (firstline workers). Pracovníci prvého kontaktu (firstline workers) sú základnými článkami výroby, maloobchodu, zdravotníctva, štátnej správy a mnohých iných odvetví. Sú prvými osobami, s ktorými prichádza zákazník do kontaktu, zastupujú značku spoločnosti a majú možnosť vidieť produkty a služby v akcii. Často sú akousi alfou a omegou organizácie. Služby Office 365 F1 poskytujú používateľom nové funkcie a možnosti navrhnuté tak, aby spĺňali potreby pracovníkov prvého kontaktu (firstline workers) a ich organizácií. Aktualizácia poskytuje vylepšenia v štyroch hlavných oblastiach: Plánovanie a správa úloh, Komunikácia a komunita, Školenie a adaptácia a Správa identít a prístupu. Ďalšie informácie nájdete v popise služieb Office 365.
Služby Office 365 F1 sú navrhnuté tak, aby pracovníkom prvého kontaktu (firstline workers) pomáhali vykonávať prácu čo najlepšie. Služby Office 365 F1 poskytujú jednoducho použiteľné nástroje a služby, pomocou ktorých môžu pracovníci jednoducho vytvárať, aktualizovať a spravovať plány a úlohy, komunikovať a spolupracovať, zúčastňovať sa školení a adaptačného procesu a rýchlo sa oboznamovať s novinkami a oznamami spoločnosti.
Plány Office 365 K sa teraz zmenili na plány Office 365 F (firstline worker, pracovník prvého kontaktu). Žiadna iná zmena služby sa neudiala a zákazníci majú aj naďalej prístup k svojim licenciám podľa aktuálnych zmlúv.
Služby Office 365 F1 sú k dispozícii v rovnakých krajinách a aj prostredníctvom rovnakých kanálov, ktoré sú momentálne podporované v službách Office 365. V niektorých krajinách môžu byť určité služby obmedzené a jazyková podpora sa môže líšiť v závislosti od nových služieb. Ďalšie informácie nájdete v popise služieb Office 365.