Office 365 F1

Zvýšte vplyv svojich pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) na maximum.

{EnterpriseK1|price}

mesačne za používateľa

ročná viazanosť

Cena nezahŕňa DPH.

Ďalšie informácie

Popis všetkých zahrnutých funkcií nájdete v podrobnom popise služieb.

Najčastejšie otázky

S radosťou predstavujeme hlavné aktualizácie služieb Office 365 F1 vrátane výkonných nových služieb pre pracovníkov prvého kontaktu. Pracovníci prvého kontaktu sú základnými článkami výroby, maloobchodu, zdravotníctva, štátnej správy a mnohých iných odvetví. Sú prvými osobami, s ktorými prichádza zákazník do kontaktu, zastupujú značku spoločnosti a majú možnosť vidieť produkty a služby v akcii. Často sú akousi alfou a omegou organizácie. Služby Office 365 F1 poskytujú používateľom nové funkcie a možnosti navrhnuté tak, aby spĺňali potreby pracovníkov prvého kontaktu a ich organizácií. Aktualizácia poskytuje vylepšenia v štyroch hlavných oblastiach: Plánovanie a správa úloh, Komunikácia a komunita, Školenie a adaptácia a Správa identít a prístupu. Ďalšie informácie nájdete v popise služieb Office 365.
Služby Office 365 F1 sú navrhnuté tak, aby pracovníkom prvého kontaktu pomáhali vykonávať prácu čo najlepšie. Služby Office 365 F1 poskytujú jednoducho použiteľné nástroje a služby, pomocou ktorých môžu pracovníci jednoducho vytvárať, aktualizovať a spravovať plány a úlohy, komunikovať a spolupracovať, zúčastňovať sa školení a adaptačného procesu a rýchlo sa oboznamovať s novinkami a oznamami spoločnosti.
Plány Office 365 K sa teraz zmenili na plány Office 365 F (firstline worker, pracovník prvého kontaktu). Žiadna iná zmena služby sa neudiala a zákazníci majú aj naďalej prístup k svojim licenciám podľa aktuálnych zmlúv.
Služby Office 365 F1 sú k dispozícii v rovnakých krajinách a aj prostredníctvom rovnakých kanálov, ktoré sú momentálne podporované v službách Office 365. V niektorých krajinách môžu byť určité služby obmedzené a jazyková podpora sa môže líšiť v závislosti od nových služieb. Ďalšie informácie nájdete v popise služieb Office 365.