Sú to vaše údaje

 • Údaje uložené v službách Office 365 vlastníte a máte na ne všetky práva a nároky.
 • Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môžete stiahnuť kópiu všetkých údajov bez pomoci od spoločnosti Microsoft.
  • Údaje aplikácie Exchange Online vrátane e-mailov, plánovaných činností kalendára, kontaktov a úloh môže kedykoľvek stiahnuť do lokálneho počítača ľubovoľný koncový používateľ pomocou Sprievodcov importom a exportom.
  • Dokumenty aplikácie SharePoint Online môžete kedykoľvek stiahnuť z pracovného priestoru do lokálneho počítača.
  • Názvy individuálnych domén, napríklad contoso.com, možno odstrániť podľa pokynov na odstránenie domény (v angličtine) v Pomocníkovi pre Office 365.
  • Ak chcete stiahnuť kópiu metaúdajov koncového používateľa (napríklad e-mailovej adresy, mena a priezviska a iných údajov), môžete použiť rutiny typu cmdlet prostredia PowerShell vrátane rutiny typu cmdlet Get-MsolUser prostredia Windows PowerShell pre Office 365. Ak používate Exchange Online, môžete tiež použiť príkazy prostredia Exchange PowerShell Get-MailUser (v angličtine)Get-User (v angličtine).
 • Po uplynutí platnosti alebo ukončení predplatného alebo zmluvy na služby Office 365 vám spoločnosť Microsoft na export údajov automaticky poskytne ďalší obmedzený prístup na 90 dní.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×