Sú to vaše údaje

 • Údaje uložené v službách Office 365 vlastníte a máte na ne všetky práva a nároky.
 • Kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu si môžete stiahnuť kópiu všetkých údajov bez pomoci od spoločnosti Microsoft.
  • Údaje aplikácie Exchange Online vrátane e-mailov, plánovaných činností kalendára, kontaktov a úloh môže kedykoľvek stiahnuť do lokálneho počítača ľubovoľný koncový používateľ pomocou Sprievodcov importomexportom.
  • Dokumenty aplikácie SharePoint Online môžete kedykoľvek stiahnuť z pracovného priestoru do lokálneho počítača.
  • Názvy individuálnych domén, napríklad contoso.com, možno odstrániť podľa pokynov na odstránenie domény (v angličtine) v Pomocníkovi pre Office 365.
  • Ak si chcete stiahnuť kópiu metaúdajov koncového používateľa (napríklad e-mailovej adresy, mena a priezviska a iných údajov), môžete použiťcommand let prostredia PowerShell vrátane Get-MsolUser prostredia Windows PowerShell command let pre Office 365. Ak používate Exchange Online, môžete použiť aj príkazy prostredia Exchange PowerShell Get-MailUser (v angličtine)Get-User (v angličtine).
 • Po uplynutí platnosti alebo ukončení predplatného alebo zmluvy na Office 365 vám spoločnosť Microsoft na export údajov automaticky poskytne ďalší obmedzený prístup na 90 dní.