Office 365 ProPlus

Office máte všade, kam pôjdete. Získajte najnovšie nástroje na zvýšenie produktivity, spolupráce, dodržiavanie súladu, ako aj analytické nástroje – doručujú sa pravidelne.

Office 365 ProPlus obsahuje aplikácie balíka Office pre PC a Mac.

{O365ProPYear|price}

mesačne za používateľa

ročná viazanosť

Cena nezahŕňa DPH.

Ďalšie informácie

Popis všetkých zahrnutých funkcií nájdete v podrobnom popise služby.
iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.