Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Zamestnanci a údaje predstavujú vaše najdôležitejšie aktíva, preto vám chceme pomôcť pri výbere služieb Office 365 na zvýšenie produktivity a vopred zodpovedať najdôležitejšie otázky. Centrum dôveryhodnosti je miestom, kde uverejňujeme informácie o svojich záväzkoch a témach súvisiacich s dôverou.
Prečo dôverovať službám Office 365?
Aké sú naše záväzky voči používateľom služieb Office 365?
Aké sú naše záväzky voči používateľom služieb Office 365?
Ako Office 365 monitoruje a zabezpečuje údaje?
Ako Office 365 monitoruje a zabezpečuje údaje?
 
Ako Office 365 bojuje proti novým hrozbám?
Ako Office 365 bojuje proti novým hrozbám?
 
Akými kontrolami sa chránia prenášané údaje?
Akými kontrolami sa chránia prenášané údaje?
 
Sú vaše údaje v pokoji zabezpečené?
Sú vaše údaje v pokoji zabezpečené?
Prečo dôverovať službám Office 365?
Aké sú naše záväzky voči používateľom služieb Office 365?
Aké sú naše záväzky voči používateľom služieb Office 365?
Ako Office 365 monitoruje a zabezpečuje údaje?
Ako Office 365 monitoruje a zabezpečuje údaje?
Sú vaše údaje v pokoji zabezpečené?
Sú vaše údaje v pokoji zabezpečené?
Ako Office 365 bojuje proti novým hrozbám?
Ako Office 365 bojuje proti novým hrozbám?
Akými kontrolami sa chránia prenášané údaje?
Akými kontrolami sa chránia prenášané údaje?
Prečo dôverovať službám Office 365?
Sú vaše údaje v pokoji zabezpečené?
Sú vaše údaje v pokoji zabezpečené?
Aké sú naše záväzky voči používateľom služieb Office 365?
Aké sú naše záväzky voči používateľom služieb Office 365?
Ako Office 365 monitoruje a zabezpečuje údaje?
Ako Office 365 monitoruje a zabezpečuje údaje?
Ako Office 365 bojuje proti novým hrozbám?
Ako Office 365 bojuje proti novým hrozbám?
Akými kontrolami sa chránia prenášané údaje?
Akými kontrolami sa chránia prenášané údaje?

So službami Office 365 sú to vaše údaje. Vy ich vlastníte. Vy ich máte pod kontrolou. Keď sa rozhodnete službu zrušiť, vezmete si ich so sebou. Základné piliere nášho prístupu k získaniu a zachovaniu vašej dôvery tvoria tieto zásady:
 • Zabezpečenie na úrovni služieb prostredníctvom hĺbkového zabezpečenia
 • Zákaznícke kontroly v rámci služby
 • Posilnenie zabezpečenia a najvhodnejšie prevádzkové postupy
 • Vaše údaje sa nepoužívajú na účely reklamy
 • Rozsiahla kontrola ochrany osobných údajov z vašej strany
 • Svoje údaje si môžete v prípade záujmu vziať so sebou
 • Proaktívne postupy plnenia požiadaviek na dodržiavanie predpisov
 • Zákaznícke kontroly dosahovania súladu organizácie s predpismi
 • Nezávislé overovanie plnenia nových noriem
 • Viete, kde sa vaše údaje nachádzajú a kto k nim má prístup
 • Prehľad o dostupnosti a zmenách služby
 • Záruka 99,9-percentnej dostupnosti prevádzky s finančným krytím
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Najdôležitejšie otázky, ktoré by ste sa mali spýtať poskytovateľa cloudových služieb, ak zvažujete cloud pre svoje IT služby, a ich praktická realizácia v službách Microsoft Office 365.
Najdôležitejšie poznámky k ochrane osobných údajov a zabezpečeniu, ktoré vám pomôžu určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb, ako aj nimi poskytovaných služieb samotných.
Oboznámte sa s niektorými najzásadnejšími odvetvovými normami a certifikáciami, ktoré služby Office 365 spĺňajú.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Preskúmajte podrobné popisy služieb a funkcií, ktoré sú v službách Office 365 k dispozícii.
Zistite, na ktoré ponuky služieb Microsoft Office 365 a Microsoft Dynamics CRM Online pre podniky a malé podniky sa Centrum dôveryhodnosti vzťahuje. Plány musíte zakúpiť alebo získať priamo od spoločnosti Microsoft.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k ochrane osobných údajov v službách Office 365 a získajte podrobný prehľad o normách ochrany osobných údajov v službách Office 365.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Prečítajte si technickú dokumentáciu k rámcu dodržiavania predpisov v online službách a zistite, ako služby Office 365 znižujú riziko prevádzkových výpadkov a zvyšujú dôveru v stabilitu služby.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k zabezpečeniu služieb Office 365 a získajte podrobný popis zabezpečenia služieb Office 365.
Blogy

Blogy

V tejto časti seriálu Zo zákulisia cloudu Robert Dring, hlavný architekt technických riešení v rámci služieb Office 365, venuje pozornosť zmluvným záväzkom našej spoločnosti ako poskytovateľa služieb a tomu, že naše záväzky voči zákazníkom vyplývajú z tých istých všeobecných nariadení platných v odvetví, ktoré naši zákazníci vyžadujú. Dozviete sa tiež, ako sme zjednodušili zmluvné podmienky, ktoré sú teraz prehľadnejšie.
Prečítajte si, ako služby Office 365 v novembri 2014 absolvovali testovanie podľa prísnych požiadaviek programu FedRAMP na základe normy NIST 800-53. Testovanie uskutočnila organizácia Dynamic Research Corporation s akreditáciou programu FedRAMP 3PAO (Third Party Assessment Organization).
Táto nová digitálna séria obsahuje autentické konverzácie o dôveryhodnosti v službách Office 365 medzi ľuďmi, ktorí navrhujú, vytvárajú a prevádzkujú služby Office 365. Prvou témou je Prečo dôverovať službám Office 365?
Tento nový blogový príspevok zo zákulisia cloudu sa týka toho, ako sa nám darí neustále dodržiavať predpisy, ktoré sa vzťahujú na vašu organizáciu. Shawn Veney umožňuje nazrieť do zákulisia nášho prístupu k dodržiavaniu regulačných predpisov: ako sme sa od počiatkov posunuli k normám a nariadeniam s cieľom plniť základné požiadavky kladené na zákazníkov, k akým patrí miesto ukladania údajov v určitých oblastiach, zabezpečenie údajov a ochrana osobných údajov.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
V tomto novom blogovom príspevku zo zákulisia cloudu sa zdôrazňuje, ako spravujeme prístup k vašim údajom v službe, a Perry Clarke a Vivek Sharma rozprávajú o špecifikách spravovania služieb Office 365 a o tom, ako je možné dosiahnuť, aby sa počas riešenia problémov odborníci k údajom o zákazníkoch nedostali.
Nezabudnite si prečítať, ako spoločnosť Microsoft úspešne zabránila vydaniu údajov o zákazníkovi na základe zákona National Security Letter (NSL), a tým ochránila svoju dlhodobú politiku, na základe ktorej oznamuje podnikovým zákazníkom, že štátny orgán si vyžiadal ich údaje.
Prečítajte si prehľad informácií o tom, ako sa naše zmluvné záväzky pre služby Office 365 a ďalšie cloudové služby pre podniky, ako aj služby Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM a Windows Intune, začínajú považovať za záväzky, ktoré spĺňajú prísne normy zákonov Európskej únie (EÚ) na ochranu osobných údajov.
Zistite, ako sme sa vzhľadom na nedávne tvrdenia rozhodli prijať okamžité a koordinované kroky v oblastiach rozšíreného šifrovania a posilnenia zákonnej ochrany a zároveň dosahujeme čoraz väčšiu transparentnosť.
Získajte ďalšie informácie o našom záväzku neustále poskytovať vysoko dostupné služby a o zmluve o úrovni služieb. Zistite, ako meriame dostupnosť a pozrite si údaje o celosvetovej dostupnosti prevádzky služieb Office 365 za posledných šesť štvrťrokov.

Služby Office 365 majú silnejšie zabezpečenie určené pre obdobie po životnom cykle vývoja zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Kombinujeme najvhodnejšie postupy za dvadsať rokov vývoja podnikového softvéru a spravovania online služieb, aby sme vám priniesli integrované riešenie softvéru ako služby.

Na úrovni služieb používajú služby Office 365 prístup hĺbkového zabezpečenia, na základe ktorého poskytujú fyzickú, logickú a dátovú vrstvu funkcií zabezpečenia a najvhodnejšie prevádzkové postupy. Služby Office 365 okrem toho umožňujú podnikové, používateľské a správcovské kontroly, čím sa ešte prehlbuje zabezpečenie vášho prostredia.
ZobraziťSkryť

Fyzické zabezpečenie

 • 24-hodinové monitorovanie dátových centier.
 • Viacnásobné overovanie vrátane biometrického skenovania na prístup do dátového centra.
 • Interná sieť dátového centra je oddelená od externej siete.
 • Separácia rolí vykresľuje miesto uloženia údajov o konkrétnom zákazníkovi tak, aby boli tieto informácie zamestnancom, ktorí majú fyzický prístup, nezrozumiteľné.
 • Chybné jednotky a hardvér sú odmagnetizované a zničené.
ZobraziťSkryť

Logické zabezpečenie

 • Procesy uzamknutého priestoru pre prísne sledovaný proces eskalácie do veľkej miery obmedzujú prístup človeka k vašim údajom.
 • Na serveroch sa spúšťajú len procesy z povoleného zoznamu, čím sa minimalizuje riziko vyplývajúce zo škodlivého kódu.
 • Špeciálne tímy na správu hrozieb proaktívne predvídajú škodlivý prístup, predchádzajú mu a do čo najväčšej miery mu zabraňujú.
 • Škodlivý prístup pomáhajú zisťovať alebo mu zabraňovať aj činnosti ako kontrola portov, kontrola chyby obvodu a zisťovanie neoprávneného vniknutia.
ZobraziťSkryť

Zabezpečenie údajov

 • Šifrovanie v pokoji chráni údaje na našich serveroch.
 • Šifrovanie pri prenose pomocou SSL/TLS chráni údaje prenášané medzi vami a spoločnosťou Microsoft.
 • Správa hrozieb, monitorovanie zabezpečenia a integrita súborov/údajov zabraňujú manipulácii s údajmi alebo ju zisťujú.
ZobraziťSkryť

Správcovské a používateľské kontroly

 • Služby správy prístupových práv zabraňujú prístupu na úrovni súborov bez zadania poverení používateľa.
 • Viacnásobné overovanie chráni prístup k službe pomocou druhého faktora, ako napríklad telefónu.
 • S/MIME poskytuje prístup k e-mailu na základe zabezpečeného certifikátu.
 • Šifrovanie správ v Office 365 vám umožňuje odosielať šifrované e-maily komukoľvek.
 • Ochrana pred únikom údajov zabraňuje úniku citlivých údajov v organizácii alebo mimo nej.
 • Ochranu pred únikom údajov možno skombinovať so správou prístupových práv a šifrovaním správ v Office 365, čím sa správcom umožní vykonávať lepšie kontroly a použiť vhodné politiky na ochranu citlivých údajov.
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Najdôležitejšie poznámky k ochrane osobných údajov a zabezpečeniu, ktoré vám pomôžu určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb, ako aj nimi poskytovaných služieb samotných.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

V tejto technickej dokumentácii sa popisuje prístup hĺbkového zabezpečenia, ktorý online služba Microsoft Exchange Online Protection (EOP) používa na to, aby zabránila škodlivým e-mailovým správam ohroziť zabezpečenie organizácie.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k zabezpečeniu služieb Office 365 a získajte podrobný popis zabezpečenia služieb Office 365.
V tejto technickej dokumentácii sa uvádza, ako služby Office 365 umožňujú kontrolovať potrebné zabezpečenie a dodržiavanie predpisov, vysvetľuje, ako služby Office 365 spĺňajú, ba dokonca prekračujú povinné požiadavky, a ako pokračujú inovácie.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Na tejto stránke sa poskytujú informácie o funkciách ochrany osobných údajov a zabezpečenia v konkrétnej službe, ktoré sa nachádzajú v Centre dôveryhodnosti služieb Microsoft Online Services.
V tejto technickej dokumentácii sa poskytujú informácie o tom, čo znamená cloud computing v spoločnosti Microsoft a ako služby Office 365 poskytujú dôveryhodnú infraštruktúru cloud computingu.
V tejto technickej dokumentácii sa poskytuje náhľad na fungovanie organizácie Global Foundation Services, pričom sa kladie dôraz na fórum riadenia bezpečnosti, program riadenia rizík a program politiky informačnej bezpečnosti od OSSC ISMS.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
Prečítajte si o tom, ako sa od tisícok vývojárov a z miliónov riadkov kódu jedna spoločnosť naučila vytvoriť bezpečný softvér v čoraz nebezpečnejšom svete.
Blogy

Blogy

Zistite, ako naša architektúra zabezpečenia, dodržiavania predpisov a ochrany osobných údajov pozostáva z dvoch rovnako dôležitých rozmerov zabezpečenia údajov: vstavaných funkcií a zákazníckej kontroly.
Vypočujte si, ako naša základná rola RBAC a infraštruktúry PowerShell umožňujú nulové rozšírenie prístupu v službe. Tieto infraštruktúry zabezpečujú, aby sa na každého správcu základnej služby vzťahovala povinnosť absolvovať pred začiatkom činnosti proces získania oprávnení.
Po prečítaní témy o tom, prečo sme vytvorili Exchange práve takto, si vypočujte, ako vysvetľujeme niektoré zmeny v architektúre, ktoré boli vykonané v programe Exchange v určitých vydaniach.

Keď svoje údaje zveríte službám Office 365, naďalej zostávajú vo vašom výhradnom vlastníctve: na údaje uložené v službách Office 365 vám zostávajú všetky práva aj nároky. Našou politikou nie je dolovať vaše údaje na reklamné účely ani ich používať na také účely, ktoré nezodpovedajú poskytovaniu cloudových služieb produktivity.
ZobraziťSkryť

Vlastníctvo údajov a čo to znamená

 • Vlastníkom údajov ste vy. Spoločnosť Microsoft je správcom alebo spracovateľom údajov.
 • Sú to vaše údaje, takže ak sa niekedy rozhodnete službu zrušiť, môžete si ich zobrať so sebou.
 • Vaše údaje nedolujeme na reklamné účely.
ZobraziťSkryť

Naša rola spracovateľa údajov

 • Vaše údaje používame len na účely zodpovedajúce poskytovaniu služieb, za ktoré nám platíte.
 • Pravidelne zverejňujeme množstvo žiadostí orgánov činných v trestnom konaní, ktoré dostávame prostredníctvom správ o transparentnosti.
 • Ak nás vláda požiada o prístup k údajom o zákazníkovi, ak to bude možné, presmerujeme túto požiadavku na zákazníka a akékoľvek neplatné právne požiadavky, ktoré zakazujú zverejnenie požiadaviek vlády o údaje zákazníka, budeme riešiť súdnou cestou.
ZobraziťSkryť

Kontroly ochrany osobných údajov

 • Kontroly ochrany osobných údajov vám umožňujú nakonfigurovať osoby s prístupom vo vašej organizácii, ako aj údaje, ku ktorým budú mať prístup.
 • Prvky návrhu zabraňujú kombinovaniu vašich údajov s údajmi iných organizácií prostredníctvom služieb Office 365.
 • Neoprávnenému prístupu správcov k údajom zabraňuje rozsiahla kontrola a dohľad.
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Najdôležitejšie poznámky k ochrane osobných údajov a zabezpečeniu, ktoré vám pomôžu určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb, ako aj nimi poskytovaných služieb samotných.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Prečítajte si o tom, ako prístup spoločnosti Microsoft zabezpečuje ochranu osobných údajov o zákazníkoch v našich podnikových službách. Dozviete sa o spôsoboch zabezpečenia ochrany osobných údajov v našich službách, aby mohli naši zákazníci prijímať informované rozhodnutia na ochranu svojich osobných údajov v cloude.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k ochrane osobných údajov v službách Office 365 a získajte podrobný prehľad o normách ochrany osobných údajov v službách Office 365.
Na tejto stránke sa poskytujú informácie o funkciách ochrany osobných údajov a zabezpečenia v konkrétnej službe, ktoré sa nachádzajú v Centre dôveryhodnosti služieb Microsoft Online Services.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Prečítajte si naše prehlásenie o ochrane osobných údajov v službách Office 365 Týka sa údajov zhromaždených spoločnosťou Microsoft pri používaní a spravovaní služieb Office 365.
V tomto dokumente sa uvádza jednoduchý sprievodca konfiguráciou rôznych nastavení ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na stránke nastavení správy služieb Office 365.
V tomto dokumente sa uvádza jednoduchý sprievodca konfiguráciou rôznych nastavení ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na stránke nastavení správy služieb Office 365.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
Prečítajte si nasledujúce pokyny na zmenu nastavenia ochrany osobných údajov pre Office 2013. Užitočné pokyny sú k dispozícii aj pre balík Office 2010, Office 2007 a Office 2003.
Blogy

Blogy

V tomto novom blogovom príspevku zo zákulisia cloudu sa zdôrazňuje, ako spravujeme prístup k vašim údajom v službe, a Perry Clarke a Vivek Sharma rozprávajú o špecifikách spravovania služieb Office 365 a o tom, ako je možné dosiahnuť, aby sa počas riešenia problémov odborníci k údajom o zákazníkoch nedostali.
Nezabudnite si prečítať, ako spoločnosť Microsoft úspešne zabránila vydaniu údajov o zákazníkovi na základe zákona National Security Letter (NSL), a tým ochránila svoju dlhodobú politiku, na základe ktorej oznamuje podnikovým zákazníkom, že štátny orgán si vyžiadal ich údaje.
Prečítajte si, ako naši podnikoví zákazníci využívajú výhody vyplývajúce z cloudových zmlúv spoločnosti Microsoft, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy zákonov Európskej únie o ochrane osobných údajov.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Zistite, ako sme vzhľadom na nedávne tvrdenia prijali okamžité a koordinované kroky v oblastiach rozšíreného šifrovania a posilnenia zákonnej ochrany a zároveň dosahujeme čoraz väčšiu transparentnosť.

Služby Office 365 predstavujú globálne služby a neustále dodržiavanie predpisov sa týka nášho záväzku pripravovať kontroly služieb Office 365 a držať krok s neustále sa meniacimi normami a predpismi v danom odvetví a na príslušnom území. Keďže v jednotlivých predpisoch sa často používajú tie isté alebo podobné kontroly, spoločnosť Microsoft tak môže jednoduchšie spĺňať požiadavky nových predpisov alebo požiadavky, ktoré sa priamo týkajú organizácie a odvetvia.

Služby Office 365 okrem toho poskytujú správcovské a používateľské kontroly vrátane vyhľadávania eDiscovery, blokovania vymazania na právne účely a ochrany pred únikom údajov, čo vám pomôže splniť interné požiadavky na dodržanie predpisov. Na ich používanie sa nevyžaduje žiadna ďalšia lokálna infraštruktúra.
ZobraziťSkryť

Nezávislé overenie

 • Naša služba sa overuje, aby neustále spĺňala požiadavky uvedené v norme ISO 27001, vzorových doložkách EÚ, zmluve HIPAA BAA a zákone FISMA.
 • Naša dohoda o spracovaní údajov obsahuje podrobné informácie o ochrane osobných údajov, zabezpečení a manipulácii s údajmi o zákazníkoch, čo vám pomôže splniť požiadavky miestnych predpisov.
ZobraziťSkryť

Proaktívny prístup k dodržiavaniu regulačných predpisov

 • V rámci dodržiavania predpisov služieb Office 365 sme zaviedli viac než 900 kontrol, ktoré nám umožňujú neustále držať krok s meniacimi sa normami odvetvia.
 • Tím odborníkov na dodržiavanie predpisov neustále sleduje normy a predpisy a vypracúva spoločné kontrolné súbory, ktoré náš produktový tím zavedie do služby.
ZobraziťSkryť

Zákaznícke kontroly dosahovania súladu organizácie s predpismi

 • Funkcie blokovania vymazania na právne účely a vyhľadávania eDiscovery vám pomáhajú nájsť, uchovať, analyzovať a zabaliť elektronický obsah (často nazývaný aj elektronicky uložené informácie) na účely žiadosti orgánu činného v trestnom konaní alebo vyšetrovania. Kontroly ochrany osobných údajov vám umožňujú nakonfigurovať osoby s prístupom vo vašej organizácii, ako aj údaje, ku ktorým budú mať prístup.
 • Funkcia ochrany pred únikom údajov v službách Office 365 vám pomáha určovať, monitorovať a chrániť citlivé informácie v organizácii prostredníctvom podrobnej analýzy obsahu.
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Oboznámte sa s niektorými najzásadnejšími odvetvovými normami a certifikáciami, ktoré služby Office 365 spĺňajú.
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky voči transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy.
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky týkajúce sa transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy programu FedRAMP a zákona FISMA.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky voči transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy EÚ.
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky voči transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy HIPAA/HITECH.
Prečítajte si, ako sme získali nezávislé audity alebo certifikácie, aby ste sa presvedčili o tom, že naše služby sa navrhujú a prevádzkujú na základe tých najprísnejších noriem.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Prečítajte si technickú dokumentáciu k rámcu dodržiavania predpisov v online službách a zistite, ako služby Office 365 znižujú riziko prevádzkových výpadkov a zvyšujú dôveru v stabilitu služby.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
V tomto dokumente sa uvádza stručný prehľad požiadaviek predpisu, ako aj podrobná analýza spôsobu, akým sa cloudové služby spoločnosti Microsoft vytvárajú na základe metodík mapujúcich tieto požiadavky.
Blogy

Blogy

Prečítajte si, ako služby Office 365 v novembri 2014 absolvovali testovanie podľa prísnych požiadaviek programu FedRAMP na základe normy NIST 800-53. Testovanie uskutočnila organizácia Dynamic Research Corporation s akreditáciou programu FedRAMP 3PAO (Third Party Assessment Organization).
Tento nový blogový príspevok zo zákulisia cloudu sa týka toho, ako sa nám darí neustále dodržiavať predpisy, ktoré sa vzťahujú na vašu organizáciu. Shawn Veney umožňuje nazrieť do zákulisia nášho prístupu k dodržiavaniu regulačných predpisov: ako sme sa od počiatkov posunuli k normám a nariadeniam s cieľom plniť základné požiadavky kladené na zákazníkov, k akým patrí miesto ukladania údajov v určitých oblastiach, zabezpečenie údajov a ochrana osobných údajov.
Tento blog o dôveryhodných počítačových systémoch sa zaoberá názormi spoločnosti Microsoft na cloud computing. V tejto epizóde sa zaoberáme koncepciou vzájomnej závislosti cloudových služieb.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
V tejto epizóde sa zaoberáme klasifikáciou a oddelením údajov, ktoré sú potrebné na migráciu do cloudu, a súbežným dodržiavaním regulačných požiadaviek a požiadaviek noriem, ktoré sa vzťahujú na citlivé údaje.
Prechod na cloudovú službu by nemal znamenať stratu prístupu k informáciám o tom, čo sa deje. V službách Office 365 ani nebude. Naším cieľom je zabezpečiť transparentné operácie, aby ste mohli monitorovať stav služby, sledovať problémy a mali k dispozícii historické údaje o dostupnosti.
ZobraziťSkryť

Miesto uloženia údajov a prístup k nim

ZobraziťSkryť

Podpora s ľudskou tvárou

 • K dispozícii máte nepretržitú telefonickú podporu pre závažné problémy.
 • Máme k dispozícii procesy DevOps, čo znamená nepretržitú eskaláciu vývojovému tímu na riešenie problémov, ktoré sa nedajú vyriešiť samotnými operáciami.
ZobraziťSkryť

Zodpovedáme sa vám

 • Podrobne skúmame všetky incidenty v rámci služby bez ohľadu na závažnosť ich vplyvu a v prípade vplyvu na organizáciu túto analýzu zdieľame.
 • Zaväzujeme sa poskytovať minimálne 99,9-percentnú prevádzku s finančným krytím.
Posledné údaje o dostupnosti prevádzky z celého sveta:
2013
20
14
99,97 %
99,96 %
99,98 %
99,99 %
99,95 %
99,98 %
99,99 %
2. štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok
1. štvrťrok
2. štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Prečítajte si tieto najčastejšie otázky o prístupe tretích strán k údajom.
Od svojich subdodávateľov očakávame plnenie noriem zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ktoré sú rovnako prísne ako naše vlastné normy, a v záujme transparentnosti vás budeme informovať o tom, s ktorými subdodávateľmi spolupracujeme a akú činnosť vyvíjajú.
Umožňujeme vám zistiť, či niekto nezískal prístup k vašim údajom. Vieme, že v cloude patrí prístup k údajom k vašim najhlavnejším záujmom. Znamená to aj istotu, že v prípade potreby budete môcť získať prístup k údajom, ako aj informovanie o tom, že k vašim údajom získal prístup niekto iný. Prečítajte si, kto má prístup k vašim informáciám a za akých okolností.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Objasňuje dokumentáciu o našich zavedených postupoch, ktorými sa realizujú zákonné požiadavky v oblasti údajov o zákazníkoch.
V tomto dokumente sa podrobne rozoberá množstvo zákonných požiadaviek na údaje o zákazníkoch, ktoré sme prijali od orgánov činných v trestnom konaní na celom svete, ako aj reakcia spoločnosti Microsoft na tieto požiadavky.
Blogy

Blogy

V tejto časti seriálu Zo zákulisia cloudu Robert Dring, hlavný architekt technických riešení v rámci služieb Office 365, venuje pozornosť zmluvným záväzkom našej spoločnosti ako poskytovateľa služieb a tomu, že naše záväzky voči zákazníkom vyplývajú z tých istých všeobecných nariadení platných v odvetví, ktoré naši zákazníci vyžadujú. Dozviete sa tiež, ako sme zjednodušili zmluvné podmienky, ktoré sú teraz prehľadnejšie.
V tomto novom blogovom príspevku zo zákulisia cloudu sa zdôrazňuje, ako spravujeme prístup k vašim údajom v službe, a Perry Clarke a Vivek Sharma rozprávajú o špecifikách spravovania služieb Office 365 a o tom, ako je možné dosiahnuť, aby sa počas riešenia problémov odborníci k údajom o zákazníkoch nedostali.
S cieľom zlepšiť komunikáciu sme pridali Stredisko správ. Stredisko správ pomáha informovať správcov služieb Office 365 o nových funkciách a krokoch, ktoré budú musieť realizovať na bezproblémovú prevádzku služieb Office 365.
Vypočujte si informácie o záväzku poskytovať vysoko dostupné služby a zmluve o úrovni služieb s 99,9-percentnou dostupnosťou prevádzky a finančným krytím. Zistite, ako meriame dostupnosť, a pozrite si údaje o celosvetovej dostupnosti prevádzky služieb Office 365 za posledné štyri štvrťroky.
ZobraziťSkryť
Vitajte

So službami Office 365 sú to vaše údaje. Vy ich vlastníte. Vy ich máte pod kontrolou. Keď sa rozhodnete službu zrušiť, vezmete si ich so sebou. Základné piliere nášho prístupu k získaniu a zachovaniu vašej dôvery tvoria tieto zásady:
 • Zabezpečenie na úrovni služieb prostredníctvom hĺbkového zabezpečenia
 • Zákaznícke kontroly v rámci služby
 • Posilnenie zabezpečenia a najvhodnejšie prevádzkové postupy
 • Proaktívne postupy plnenia požiadaviek na dodržiavanie predpisov
 • Zákaznícke kontroly dosahovania súladu organizácie s predpismi
 • Nezávislé overovanie plnenia nových noriem
 • Vaše údaje sa nepoužívajú na účely reklamy
 • Rozsiahla kontrola ochrany osobných údajov z vašej strany
 • Svoje údaje si môžete v prípade záujmu vziať so sebou
 • Viete, kde sa vaše údaje nachádzajú a kto k nim má prístup
 • Prehľad o dostupnosti a zmenách služby
 • Záruka 99,9-percentnej dostupnosti prevádzky s finančným krytím
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Najdôležitejšie otázky, ktoré by ste sa mali spýtať poskytovateľa cloudových služieb, ak zvažujete cloud pre svoje IT služby, a ich praktická realizácia v službách Microsoft Office 365.
Najdôležitejšie poznámky k ochrane osobných údajov a zabezpečeniu, ktoré vám pomôžu určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb, ako aj nimi poskytovaných služieb samotných.
Oboznámte sa s niektorými najzásadnejšími odvetvovými normami a certifikáciami, ktoré služby Office 365 spĺňajú.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Preskúmajte podrobné popisy služieb a funkcií, ktoré sú v službách Office 365 k dispozícii.
Zistite, na ktoré ponuky služieb Microsoft Office 365 a Microsoft Dynamics CRM Online pre podniky a malé podniky sa Centrum dôveryhodnosti vzťahuje. Plány musíte zakúpiť alebo získať priamo od spoločnosti Microsoft.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k ochrane osobných údajov v službách Office 365 a získajte podrobný prehľad o normách ochrany osobných údajov v službách Office 365.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Prečítajte si technickú dokumentáciu k rámcu dodržiavania predpisov v online službách a zistite, ako služby Office 365 znižujú riziko prevádzkových výpadkov a zvyšujú dôveru v stabilitu služby.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k zabezpečeniu služieb Office 365 a získajte podrobný popis zabezpečenia služieb Office 365.
Blogy

Blogy

V tejto časti seriálu Zo zákulisia cloudu Robert Dring, hlavný architekt technických riešení v rámci služieb Office 365, venuje pozornosť zmluvným záväzkom našej spoločnosti ako poskytovateľa služieb a tomu, že naše záväzky voči zákazníkom vyplývajú z tých istých všeobecných nariadení platných v odvetví, ktoré naši zákazníci vyžadujú. Dozviete sa tiež, ako sme zjednodušili zmluvné podmienky, ktoré sú teraz prehľadnejšie.
Prečítajte si, ako služby Office 365 v novembri 2014 absolvovali testovanie podľa prísnych požiadaviek programu FedRAMP na základe normy NIST 800-53. Testovanie uskutočnila organizácia Dynamic Research Corporation s akreditáciou programu FedRAMP 3PAO (Third Party Assessment Organization).
Táto nová digitálna séria obsahuje autentické konverzácie o dôveryhodnosti v službách Office 365 medzi ľuďmi, ktorí navrhujú, vytvárajú a prevádzkujú služby Office 365. Prvou témou je Prečo dôverovať službám Office 365?
Tento nový blogový príspevok zo zákulisia cloudu sa týka toho, ako sa nám darí neustále dodržiavať predpisy, ktoré sa vzťahujú na vašu organizáciu. Shawn Veney umožňuje nazrieť do zákulisia nášho prístupu k dodržiavaniu regulačných predpisov: ako sme sa od počiatkov posunuli k normám a nariadeniam s cieľom plniť základné požiadavky kladené na zákazníkov, k akým patrí miesto ukladania údajov v určitých oblastiach, zabezpečenie údajov a ochrana osobných údajov.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
V tomto novom blogovom príspevku zo zákulisia cloudu sa zdôrazňuje, ako spravujeme prístup k vašim údajom v službe, a Perry Clarke a Vivek Sharma rozprávajú o špecifikách spravovania služieb Office 365 a o tom, ako je možné dosiahnuť, aby sa počas riešenia problémov odborníci k údajom o zákazníkoch nedostali.
Nezabudnite si prečítať, ako spoločnosť Microsoft úspešne zabránila vydaniu údajov o zákazníkovi na základe zákona National Security Letter (NSL), a tým ochránila svoju dlhodobú politiku, na základe ktorej oznamuje podnikovým zákazníkom, že štátny orgán si vyžiadal ich údaje.
Prečítajte si prehľad informácií o tom, ako sa naše zmluvné záväzky pre služby Office 365 a ďalšie cloudové služby pre podniky, ako aj služby Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM a Windows Intune, začínajú považovať za záväzky, ktoré spĺňajú prísne normy zákonov Európskej únie (EÚ) na ochranu osobných údajov.
Zistite, ako sme sa vzhľadom na nedávne tvrdenia rozhodli prijať okamžité a koordinované kroky v oblastiach rozšíreného šifrovania a posilnenia zákonnej ochrany a zároveň dosahujeme čoraz väčšiu transparentnosť.
Získajte ďalšie informácie o našom záväzku neustále poskytovať vysoko dostupné služby a o zmluve o úrovni služieb. Zistite, ako meriame dostupnosť a pozrite si údaje o celosvetovej dostupnosti prevádzky služieb Office 365 za posledných šesť štvrťrokov.
ZobraziťSkryť
Vstavané zabezpečenie

Služby Office 365 majú silnejšie zabezpečenie určené pre obdobie po životnom cykle vývoja zabezpečenia od spoločnosti Microsoft. Kombinujeme najvhodnejšie postupy za dvadsať rokov vývoja podnikového softvéru a spravovania online služieb, aby sme vám priniesli integrované riešenie softvéru ako služby.

Na úrovni služieb používajú služby Office 365 prístup hĺbkového zabezpečenia, na základe ktorého poskytujú fyzickú, logickú a dátovú vrstvu funkcií zabezpečenia a najvhodnejšie prevádzkové postupy. Služby Office 365 okrem toho umožňujú podnikové, používateľské a správcovské kontroly, čím sa ešte prehlbuje zabezpečenie vášho prostredia.
ZobraziťSkryť

Fyzické zabezpečenie

 • 24-hodinové monitorovanie dátových centier.
 • Viacnásobné overovanie vrátane biometrického skenovania na prístup do dátového centra.
 • Interná sieť dátového centra je oddelená od externej siete.
 • Separácia rolí vykresľuje miesto uloženia údajov o konkrétnom zákazníkovi tak, aby boli tieto informácie zamestnancom, ktorí majú fyzický prístup, nezrozumiteľné.
 • Chybné jednotky a hardvér sú odmagnetizované a zničené.
ZobraziťSkryť

Logické zabezpečenie

 • Procesy uzamknutého priestoru pre prísne sledovaný proces eskalácie do veľkej miery obmedzujú prístup človeka k vašim údajom.
 • Na serveroch sa spúšťajú len procesy z povoleného zoznamu, čím sa minimalizuje riziko vyplývajúce zo škodlivého kódu.
 • Špeciálne tímy na správu hrozieb proaktívne predvídajú škodlivý prístup, predchádzajú mu a do čo najväčšej miery mu zabraňujú.
 • Škodlivý prístup pomáhajú zisťovať alebo mu zabraňovať aj činnosti ako kontrola portov, kontrola chyby obvodu a zisťovanie neoprávneného vniknutia.
ZobraziťSkryť

Zabezpečenie údajov

 • Šifrovanie v pokoji chráni údaje na našich serveroch.
 • Šifrovanie pri prenose pomocou SSL/TLS chráni údaje prenášané medzi vami a spoločnosťou Microsoft.
 • Správa hrozieb, monitorovanie zabezpečenia a integrita súborov/údajov zabraňujú manipulácii s údajmi alebo ju zisťujú.
ZobraziťSkryť

Správcovské a používateľské kontroly

 • Služby správy prístupových práv zabraňujú prístupu na úrovni súborov bez zadania poverení používateľa.
 • Viacnásobné overovanie chráni prístup k službe pomocou druhého faktora, ako napríklad telefónu.
 • S/MIME poskytuje prístup k e-mailu na základe zabezpečeného certifikátu.
 • Šifrovanie správ v Office 365 vám umožňuje odosielať šifrované e-maily komukoľvek.
 • Ochrana pred únikom údajov zabraňuje úniku citlivých údajov v organizácii alebo mimo nej.
 • Ochranu pred únikom údajov možno skombinovať so správou prístupových práv a šifrovaním správ v Office 365, čím sa správcom umožní vykonávať lepšie kontroly a použiť vhodné politiky na ochranu citlivých údajov.
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Najdôležitejšie poznámky k ochrane osobných údajov a zabezpečeniu, ktoré vám pomôžu určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb, ako aj nimi poskytovaných služieb samotných.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

V tejto technickej dokumentácii sa popisuje prístup hĺbkového zabezpečenia, ktorý online služba Microsoft Exchange Online Protection (EOP) používa na to, aby zabránila škodlivým e-mailovým správam ohroziť zabezpečenie organizácie.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k zabezpečeniu služieb Office 365 a získajte podrobný popis zabezpečenia služieb Office 365.
V tejto technickej dokumentácii sa uvádza, ako služby Office 365 umožňujú kontrolovať potrebné zabezpečenie a dodržiavanie predpisov, vysvetľuje, ako služby Office 365 spĺňajú, ba dokonca prekračujú povinné požiadavky, a ako pokračujú inovácie.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Na tejto stránke sa poskytujú informácie o funkciách ochrany osobných údajov a zabezpečenia v konkrétnej službe, ktoré sa nachádzajú v Centre dôveryhodnosti služieb Microsoft Online Services.
V tejto technickej dokumentácii sa poskytujú informácie o tom, čo znamená cloud computing v spoločnosti Microsoft a ako služby Office 365 poskytujú dôveryhodnú infraštruktúru cloud computingu.
V tejto technickej dokumentácii sa poskytuje náhľad na fungovanie organizácie Global Foundation Services, pričom sa kladie dôraz na fórum riadenia bezpečnosti, program riadenia rizík a program politiky informačnej bezpečnosti od OSSC ISMS.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
Prečítajte si o tom, ako sa od tisícok vývojárov a z miliónov riadkov kódu jedna spoločnosť naučila vytvoriť bezpečný softvér v čoraz nebezpečnejšom svete.
Blogy

Blogy

Zistite, ako naša architektúra zabezpečenia, dodržiavania predpisov a ochrany osobných údajov pozostáva z dvoch rovnako dôležitých rozmerov zabezpečenia údajov: vstavaných funkcií a zákazníckej kontroly.
Vypočujte si, ako naša základná rola RBAC a infraštruktúry PowerShell umožňujú nulové rozšírenie prístupu v službe. Tieto infraštruktúry zabezpečujú, aby sa na každého správcu základnej služby vzťahovala povinnosť absolvovať pred začiatkom činnosti proces získania oprávnení.
Po prečítaní témy o tom, prečo sme vytvorili Exchange práve takto, si vypočujte, ako vysvetľujeme niektoré zmeny v architektúre, ktoré boli vykonané v programe Exchange v určitých vydaniach.
ZobraziťSkryť
Ochrana osobných údajov od samotného začiatku

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Keď svoje údaje zveríte službám Office 365, naďalej zostávajú vo vašom výhradnom vlastníctve: na údaje uložené v službách Office 365 vám zostávajú všetky práva aj nároky. Našou politikou nie je dolovať vaše údaje na reklamné účely ani ich používať na také účely, ktoré nezodpovedajú poskytovaniu cloudových služieb produktivity.
ZobraziťSkryť

Vlastníctvo údajov a čo to znamená

 • Vlastníkom údajov ste vy. Spoločnosť Microsoft je správcom alebo spracovateľom údajov.
 • Sú to vaše údaje, takže ak sa niekedy rozhodnete službu zrušiť, môžete si ich zobrať so sebou.
 • Vaše údaje nedolujeme na reklamné účely.
ZobraziťSkryť

Naša rola spracovateľa údajov

 • Vaše údaje používame len na účely zodpovedajúce poskytovaniu služieb, za ktoré nám platíte.
 • Pravidelne zverejňujeme množstvo žiadostí orgánov činných v trestnom konaní, ktoré dostávame prostredníctvom správ o transparentnosti.
 • Ak nás vláda požiada o prístup k údajom o zákazníkovi, ak to bude možné, presmerujeme túto požiadavku na zákazníka a akékoľvek neplatné právne požiadavky, ktoré zakazujú zverejnenie požiadaviek vlády o údaje zákazníka, budeme riešiť súdnou cestou.
ZobraziťSkryť

Kontroly ochrany osobných údajov

 • Kontroly ochrany osobných údajov vám umožňujú nakonfigurovať osoby s prístupom vo vašej organizácii, ako aj údaje, ku ktorým budú mať prístup.
 • Prvky návrhu zabraňujú kombinovaniu vašich údajov s údajmi iných organizácií prostredníctvom služieb Office 365.
 • Neoprávnenému prístupu správcov k údajom zabraňuje rozsiahla kontrola a dohľad.
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Najdôležitejšie poznámky k ochrane osobných údajov a zabezpečeniu, ktoré vám pomôžu určiť zabezpečenie a dôveryhodnosť poskytovateľov cloudových služieb, ako aj nimi poskytovaných služieb samotných.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Prečítajte si o tom, ako prístup spoločnosti Microsoft zabezpečuje ochranu osobných údajov o zákazníkoch v našich podnikových službách. Dozviete sa o spôsoboch zabezpečenia ochrany osobných údajov v našich službách, aby mohli naši zákazníci prijímať informované rozhodnutia na ochranu svojich osobných údajov v cloude.
Prečítajte si technickú dokumentáciu k ochrane osobných údajov v službách Office 365 a získajte podrobný prehľad o normách ochrany osobných údajov v službách Office 365.
Na tejto stránke sa poskytujú informácie o funkciách ochrany osobných údajov a zabezpečenia v konkrétnej službe, ktoré sa nachádzajú v Centre dôveryhodnosti služieb Microsoft Online Services.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Prečítajte si naše prehlásenie o ochrane osobných údajov v službách Office 365 Týka sa údajov zhromaždených spoločnosťou Microsoft pri používaní a spravovaní služieb Office 365.
V tomto dokumente sa uvádza jednoduchý sprievodca konfiguráciou rôznych nastavení ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na stránke nastavení správy služieb Office 365.
V tomto dokumente sa uvádza jednoduchý sprievodca konfiguráciou rôznych nastavení ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na stránke nastavení správy služieb Office 365.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
Prečítajte si nasledujúce pokyny na zmenu nastavenia ochrany osobných údajov pre Office 2013. Užitočné pokyny sú k dispozícii aj pre balík Office 2010, Office 2007 a Office 2003.
Blogy

Blogy

V tomto novom blogovom príspevku zo zákulisia cloudu sa zdôrazňuje, ako spravujeme prístup k vašim údajom v službe, a Perry Clarke a Vivek Sharma rozprávajú o špecifikách spravovania služieb Office 365 a o tom, ako je možné dosiahnuť, aby sa počas riešenia problémov odborníci k údajom o zákazníkoch nedostali.
Nezabudnite si prečítať, ako spoločnosť Microsoft úspešne zabránila vydaniu údajov o zákazníkovi na základe zákona National Security Letter (NSL), a tým ochránila svoju dlhodobú politiku, na základe ktorej oznamuje podnikovým zákazníkom, že štátny orgán si vyžiadal ich údaje.
Prečítajte si, ako naši podnikoví zákazníci využívajú výhody vyplývajúce z cloudových zmlúv spoločnosti Microsoft, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy zákonov Európskej únie o ochrane osobných údajov.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Zistite, ako sme vzhľadom na nedávne tvrdenia prijali okamžité a koordinované kroky v oblastiach rozšíreného šifrovania a posilnenia zákonnej ochrany a zároveň dosahujeme čoraz väčšiu transparentnosť.
ZobraziťSkryť
Neustále dodržiavanie predpisov

Služby Office 365 predstavujú globálne služby a neustále dodržiavanie predpisov sa týka nášho záväzku pripravovať kontroly služieb Office 365 a držať krok s neustále sa meniacimi normami a predpismi v danom odvetví a na príslušnom území. Keďže v jednotlivých predpisoch sa často používajú tie isté alebo podobné kontroly, spoločnosť Microsoft tak môže jednoduchšie spĺňať požiadavky nových predpisov alebo požiadavky, ktoré sa priamo týkajú organizácie a odvetvia.

Služby Office 365 okrem toho poskytujú správcovské a používateľské kontroly vrátane vyhľadávania eDiscovery, blokovania vymazania na právne účely a ochrany pred únikom údajov, čo vám pomôže splniť interné požiadavky na dodržanie predpisov. Na ich používanie sa nevyžaduje žiadna ďalšia lokálna infraštruktúra.
ZobraziťSkryť

Nezávislé overenie

 • Naša služba sa overuje, aby neustále spĺňala požiadavky uvedené v norme ISO 27001, vzorových doložkách EÚ, zmluve HIPAA BAA a zákone FISMA.
 • Naša dohoda o spracovaní údajov obsahuje podrobné informácie o ochrane osobných údajov, zabezpečení a manipulácii s údajmi o zákazníkoch, čo vám pomôže splniť požiadavky miestnych predpisov.
ZobraziťSkryť

Proaktívny prístup k dodržiavaniu regulačných predpisov

 • V rámci dodržiavania predpisov služieb Office 365 sme zaviedli viac než 900 kontrol, ktoré nám umožňujú neustále držať krok s meniacimi sa normami odvetvia.
 • Tím odborníkov na dodržiavanie predpisov neustále sleduje normy a predpisy a vypracúva spoločné kontrolné súbory, ktoré náš produktový tím zavedie do služby.
ZobraziťSkryť

Zákaznícke kontroly dosahovania súladu organizácie s predpismi

 • Funkcie blokovania vymazania na právne účely a vyhľadávania eDiscovery vám pomáhajú nájsť, uchovať, analyzovať a zabaliť elektronický obsah (často nazývaný aj elektronicky uložené informácie) na účely žiadosti orgánu činného v trestnom konaní alebo vyšetrovania. Kontroly ochrany osobných údajov vám umožňujú nakonfigurovať osoby s prístupom vo vašej organizácii, ako aj údaje, ku ktorým budú mať prístup.
 • Funkcia ochrany pred únikom údajov v službách Office 365 vám pomáha určovať, monitorovať a chrániť citlivé informácie v organizácii prostredníctvom podrobnej analýzy obsahu.
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Oboznámte sa s niektorými najzásadnejšími odvetvovými normami a certifikáciami, ktoré služby Office 365 spĺňajú.
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky voči transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy.
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky týkajúce sa transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy programu FedRAMP a zákona FISMA.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky voči transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy EÚ.
Preskúmajte tieto najčastejšie otázky a zistite, ako naše záväzky voči transparentnosti pomáhajú zákazníkom dodržiavať regulačné predpisy HIPAA/HITECH.
Prečítajte si, ako sme získali nezávislé audity alebo certifikácie, aby ste sa presvedčili o tom, že naše služby sa navrhujú a prevádzkujú na základe tých najprísnejších noriem.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Prečítajte si technickú dokumentáciu k rámcu dodržiavania predpisov v online službách a zistite, ako služby Office 365 znižujú riziko prevádzkových výpadkov a zvyšujú dôveru v stabilitu služby.
Táto technická dokumentácia popisuje, ako služby Office 365 dodržiavajú zabezpečenie, predpisy a požiadavky rizikového manažmentu, ktoré sú definované alianciou Cloud Security Alliance v dokumente Cloud Control Matrix.
V tomto dokumente sa uvádza stručný prehľad požiadaviek predpisu, ako aj podrobná analýza spôsobu, akým sa cloudové služby spoločnosti Microsoft vytvárajú na základe metodík mapujúcich tieto požiadavky.
Blogy

Blogy

Prečítajte si, ako služby Office 365 v novembri 2014 absolvovali testovanie podľa prísnych požiadaviek programu FedRAMP na základe normy NIST 800-53. Testovanie uskutočnila organizácia Dynamic Research Corporation s akreditáciou programu FedRAMP 3PAO (Third Party Assessment Organization).
Tento nový blogový príspevok zo zákulisia cloudu sa týka toho, ako sa nám darí neustále dodržiavať predpisy, ktoré sa vzťahujú na vašu organizáciu. Shawn Veney umožňuje nazrieť do zákulisia nášho prístupu k dodržiavaniu regulačných predpisov: ako sme sa od počiatkov posunuli k normám a nariadeniam s cieľom plniť základné požiadavky kladené na zákazníkov, k akým patrí miesto ukladania údajov v určitých oblastiach, zabezpečenie údajov a ochrana osobných údajov.
Tento blog o dôveryhodných počítačových systémoch sa zaoberá názormi spoločnosti Microsoft na cloud computing. V tejto epizóde sa zaoberáme koncepciou vzájomnej závislosti cloudových služieb.
ZobraziťSkryť
Zobraziť ďalšie položky
V tejto epizóde sa zaoberáme klasifikáciou a oddelením údajov, ktoré sú potrebné na migráciu do cloudu, a súbežným dodržiavaním regulačných požiadaviek a požiadaviek noriem, ktoré sa vzťahujú na citlivé údaje.
ZobraziťSkryť
Transparentné operácie

Centrum dôveryhodnosti služieb Office 365

Prechod na cloudovú službu by nemal znamenať stratu prístupu k informáciám o tom, čo sa deje. V službách Office 365 ani nebude. Naším cieľom je zabezpečiť transparentné operácie, aby ste mohli monitorovať stav služby, sledovať problémy a mali k dispozícii historické údaje o dostupnosti.
ZobraziťSkryť

Miesto uloženia údajov a prístup k nim

ZobraziťSkryť

Podpora s ľudskou tvárou

 • K dispozícii máte nepretržitú telefonickú podporu pre závažné problémy.
 • Máme k dispozícii procesy DevOps, čo znamená nepretržitú eskaláciu vývojovému tímu na riešenie problémov, ktoré sa nedajú vyriešiť samotnými operáciami.
ZobraziťSkryť

Zodpovedáme sa vám

 • Podrobne skúmame všetky incidenty v rámci služby bez ohľadu na závažnosť ich vplyvu a v prípade vplyvu na organizáciu túto analýzu zdieľame.
 • Zaväzujeme sa poskytovať minimálne 99,9-percentnú prevádzku s finančným krytím.
Posledné údaje o dostupnosti prevádzky z celého sveta:
ZobraziťSkryť
2013
2. štvrťrok
99,97 %
3. štvrťrok
99,96 %
4. štvrťrok
99,98 %
ZobraziťSkryť
2014
1. štvrťrok
99,99 %
2. štvrťrok
99,95 %
3. štvrťrok
99,98 %
4. štvrťrok
99,99 %
Poznámka: Určitý podrobný obsah a blogy sú k dispozícii len v angličtine.
Najčastejšie otázky a zoznamy

Najčastejšie otázky a zoznamy

Prečítajte si tieto najčastejšie otázky o prístupe tretích strán k údajom.
Od svojich subdodávateľov očakávame plnenie noriem zabezpečenia a ochrany osobných údajov, ktoré sú rovnako prísne ako naše vlastné normy, a v záujme transparentnosti vás budeme informovať o tom, s ktorými subdodávateľmi spolupracujeme a akú činnosť vyvíjajú.
Umožňujeme vám zistiť, či niekto nezískal prístup k vašim údajom. Vieme, že v cloude patrí prístup k údajom k vašim najhlavnejším záujmom. Znamená to aj istotu, že v prípade potreby budete môcť získať prístup k údajom, ako aj informovanie o tom, že k vašim údajom získal prístup niekto iný. Prečítajte si, kto má prístup k vašim informáciám a za akých okolností.
Podrobný obsah

Podrobný obsah

Objasňuje dokumentáciu o našich zavedených postupoch, ktorými sa realizujú zákonné požiadavky v oblasti údajov o zákazníkoch.
V tomto dokumente sa podrobne rozoberá množstvo zákonných požiadaviek na údaje o zákazníkoch, ktoré sme prijali od orgánov činných v trestnom konaní na celom svete, ako aj reakcia spoločnosti Microsoft na tieto požiadavky.
Blogy

Blogy

V tejto časti seriálu Zo zákulisia cloudu Robert Dring, hlavný architekt technických riešení v rámci služieb Office 365, venuje pozornosť zmluvným záväzkom našej spoločnosti ako poskytovateľa služieb a tomu, že naše záväzky voči zákazníkom vyplývajú z tých istých všeobecných nariadení platných v odvetví, ktoré naši zákazníci vyžadujú. Dozviete sa tiež, ako sme zjednodušili zmluvné podmienky, ktoré sú teraz prehľadnejšie.
V tomto novom blogovom príspevku zo zákulisia cloudu sa zdôrazňuje, ako spravujeme prístup k vašim údajom v službe, a Perry Clarke a Vivek Sharma rozprávajú o špecifikách spravovania služieb Office 365 a o tom, ako je možné dosiahnuť, aby sa počas riešenia problémov odborníci k údajom o zákazníkoch nedostali.
S cieľom zlepšiť komunikáciu sme pridali Stredisko správ. Stredisko správ pomáha informovať správcov služieb Office 365 o nových funkciách a krokoch, ktoré budú musieť realizovať na bezproblémovú prevádzku služieb Office 365.
Vypočujte si informácie o záväzku poskytovať vysoko dostupné služby a zmluve o úrovni služieb s 99,9-percentnou dostupnosťou prevádzky a finančným krytím. Zistite, ako meriame dostupnosť, a pozrite si údaje o celosvetovej dostupnosti prevádzky služieb Office 365 za posledné štyri štvrťroky.
{"pmgControls":[{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"},{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper3|.accordionBtn3|.accordionContent3|.showIcon3|.hideIcon3|.showHideAll3"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper4|.accordionBtn4|.accordionContent4|.showIcon4|.hideIcon4|.showHideAll4"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.pmg-mobile-showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper5|.accordionBtn5|.accordionContent5|.showIcon5|.hideIcon5|.showHideAll5"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper6|.accordionBtn6|.accordionContent6|.showIcon6|.hideIcon6|.showHideAll6"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper7|.accordionBtn7|.accordionContent7|.showIcon7|.hideIcon7|.showHideAll7"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper8|.accordionBtn8|.accordionContent8|.showIcon8|.hideIcon8|.showHideAll8"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}