Organizácia tímovej práce pomocou Microsoft Plannera

A tablet, desktop PC, and smartphone showing Microsoft Planner in use to organize teamwork.
Zbavte tímovú prácu chaosu a urobte toho ešte viac! Planner vášmu tímu zjednoduší vytváranie nových plánov, organizovanie a priraďovanie úloh, zdieľanie súborov, chatovanie o aktuálne vykonávanej práci a získavanie informácií o aktuálnom stave a priebehu projektu.

A laptop showing Microsoft Planner in use to manage team tasks and information.

Rýchla organizácia práce


Jednoduché používanie


Planner spustíte zo spúšťača aplikácií v Office 365 jediným kliknutím. Potom môžete v niekoľkých jednoduchých krokoch vytvoriť nový plán, zostaviť tím, priradiť úlohy a aktualizovať stav.

Vizuálna organizácia práce


Každý plán má svoj vlastný panel, kde môžete úlohy usporiadať do kontajnerov. Úlohy môžete kategorizovať podľa ich stavu alebo podľa toho, komu sú priradené. Ak chcete aktualizovať stav alebo zmeniť priradenia, stačí úlohy jednoducho presunúť myšou medzi stĺpcami.

Ľahká spolupráca


Viditeľnosť a prehľadnosť


Zobrazenie Moje úlohy obsahuje úplný zoznam všetkých vašich úloh a ich stav v rámci všetkých vašich plánov. Počas spolupráce na pláne všetci členovia tímu vždy vedia, kto z nich na čom pracuje.

Spolupráca na úlohách


Planner bol vytvorený pre Office 365 a bez toho, aby ste sa museli prepínať medzi aplikáciami, vám umožňuje prikladať súbory k úlohám, spolupracovať na týchto súboroch a dokonca viesť diskusiu o úlohách. S Plannerom budú všetky diskusie a výstupy vášho tímu uložené s plánom a nezostanú tak nepoužité v rôznych samostatných aplikáciách.
A desktop monitor showing Microsoft Planner in use to attach files to a task.
A smartphone and a tablet showing status of tasks in Microsoft Planner.

Nikdy vám nič neunikne


Funguje v rôznych zariadeniach


Planner funguje vo všetkých vašich zariadeniach. Vďaka Planneru majú všetci vždy potrebný prehľad. Jeden pohľad na grafy stačí na to, aby ste zistili stav úloh a či tím pri plnení svojho cieľa dostatočne napreduje.

E-mailové oznámenia


S Plannerom vám nikdy nič neunikne. E-mailové oznámenia môžete dostávať vždy, keď vám niekto priradí novú úlohu alebo vás pridá do konverzácie.