Obsahové služby

Využitie obsahu naplno

Vytvorte a znásobte hodnotu svojho obsahu v ľubovoľnom bode jeho životného cyklu.

Produkty na vytváranie a spravovanie obsahu

Zhromažďovanie obsahu a získavanie hodnoty

Vygenerujte ďalší cyklus obsahu pomocou inteligentného vyhľadávania, analýzy a spravovania všetkých dokumentov. Zostavte a opätovne použite obsah vďaka nástrojom, ktoré využívajú relevantné dokumenty, prezentácie a tabuľkové hárky, ktoré vy a vaši spolupracovníci používate najčastejšie. Archivujte a vyraďujte neaktuálny obsah pomocou značiek uchovávania, politík odstraňovania a nástrojov pracovných postupov.
Delve screen harvesting content
Office Lens app on a mobile device

Vytváranie obsahu s vyššou hodnotou

Vytvárajte a zhromažďujte dokumenty, ktoré potrebujete na prácu z počítačov, mobilných zariadení a webu. Rýchlo nasnímajte nové dokumenty aj na cestách z tabúľ, skenov, vizitiek a obrázkov pomocou mobilných aplikácií na zaznamenávanie obsahu a nástrojov na online ukladanie a zdieľanie dokumentov. Vytvárajte údaje spolu s príslušnými metaúdajmi a priradenými politikami správy obsahu.

Koordinácia ukladania a toku obsahu

Spoluvytvárajte dokumenty, zdieľajte ich a diskutujte o nich pomocou skupín, metaúdajov, taxonómií a aplikácií na správu obsahu. Ponúknite ukladací priestor s vysokou kapacitou a intuitívne používateľské možnosti, vďaka ktorým bude vyhľadanie, úprava a spravovanie obsahu v knižniciach dokumentov naozaj jednoduché.
A SharePoint document library with filters
Office 365 data governance screen

Ochrana obsahu pomocou výkonného zabezpečenia

Minimalizujte riziko a spravujte dodržiavanie súladu pomocou najnovších nástrojov auditovania, správy prístupových práv a vyhľadávania eDiscovery. Využite komplexné služby zabezpečenia a vnútorne zabezpečte výpočtové platformy v cloude. Použite citlivé politiky spravovania obsahu a inteligentnú klasifikáciu, ktoré umožnia automaticky uchovávať dôležité dokumenty.

Ste pripravení využiť obsah naplno so službami Office 365?


Produkty obsahových služieb od spoločnosti Microsoft

Produkty obsahových služieb od spoločnosti Microsoft

Icon_SharePoint_71x70

SharePoint

Spojte ľudí, obsah a aplikácie prostredníctvom bezproblémovej spolupráce v rámci celej organizácie.

Icon_OneDrive_117x70

OneDrive

Urobte viac bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, vďaka zabezpečenému prístupu, zdieľaniu a ukladaciemu priestoru na súbory – v práci, doma aj na cestách.

Icon_Flow_94x70

Flow

Vytvárajte automatizované pracovné postupy v rámci svojich obľúbených aplikácií a služieb a dostávajte oznámenia, synchronizujte súbory, zhromažďujte údaje atď.


Články o obsahových službách

Zjednodušte svoj obsah prostredníctvom Správy podnikového obsahu


Ďalšie informácie zo sveta služieb Office 365

Ako otvoriť dvere spolupráci na pracovisku

4 tajomstvá na dosiahnutie prepojeného pracoviska

Komplexné integrované riešenia navrhnuté pre váš podnik

Vyššia produktivita

Získajte aplikácie balíka Office so vstavanými funkciami umelej inteligencie a online ukladaním a zdieľaním súborov.

Lepšia spolupráca

Lepšia tímová práca a lepšie nástroje, ktoré vám umožnia pracovať prakticky odkiaľkoľvek.

Zabezpečenie údajov

Chráňte svoj podnik pred externými hrozbami a únikmi so vstavanými nástrojmi na ochranu osobných údajov a dodržiavanie súladu.

Jednoduchšie možnosti pre vás

Vďaka jednoduchému nastaveniu a spravovaniu používateľov, zariadení a údajov sa môžete naplno venovať podnikaniu.