Office 365

Používanie karty s kódom Product Key balíka Office 2010

Karta s kódom Product Key urýchľuje a zjednodušuje inštaláciu balíka Microsoft Office 2010 (nie sú potrebné žiadne disky). Je vhodná, ak potrebujete získať jednu licenciu balíka Office.

Používanie karty s kódom Product Key balíka Office 2010

Ak chcete nainštalovať a aktivovať Office 2010, postupujte podľa týchto jednoduchých krokov

1. Skontrolujte, či PC spĺňa systémové požiadavky balíka Office 2010.
2. Nájdite kód Product Key v balení karty s kódom Product Key balíka Office 2010.1

3. Skontrolujte, či je v počítači predinštalovaný Office 2010. Kliknite na obrázok ponuky Štart vo Windowse Ponuka Štart vo Windowse a potom na položku Všetky programy. Ak sa zobrazuje položka Office 2010, Office je predinštalovaný.

Ak je v počítači predinštalovaný Office 2010:

1. Kliknite na obrázok ponuky Štart vo Windowse Ponuka Štart vo Windowsea potom na položku Office 2010.
2. Na úvodnej obrazovke vyhľadajte obrázok Znaku začiarknutia Znak začiarknutiaa potom kliknite na položku Aktivovať.
3. Keď sa zobrazí výzva, zadajte 25-miestny kód Product Key.
Ak v počítači NIE je predinštalovaný Office 2010:2
Poznámka: Ak máte licenčné označenie PKC, na používanie softvéru stiahnutého z tejto lokality sa vzťahujú podmienky uvedené na karte s kódom Product Key, ktoré sú súčasťou licenčných podmienok pre softvér od spoločnosti Microsoft, pričom prvá veta týchto podmienok sa zmenila. Ďalšie podrobnosti nájdete v otázke Na ktorý softvér sa vzťahujú podmienky týkajúce sa karty s kódom Product Key od spoločnosti Microsoft? v najčastejších otázkach.
1 Ak sa kód Product Key v balení nenachádza, prečítajte si pokyny nachádzajúce sa v balení. Je možné, že budete musieť kód Product Key získať zo stránky www.office.com/getkey.
2 Môžu sa účtovať poplatky za internetové pripojenie.