Spravovanie, sťahovanie, zálohovanie alebo obnovovanie produktov balíka Office

K mojej kópii balíka Office nebol dodaný disk

Prvá inštalácia a používanie balíka Office

Ak nemáte disk, prejdite na lokalitu www.office.com/setup a môžete začať prvýkrát inštalovať a používať Office.

Spravovanie balíka Office: sťahovanie, inštalácia alebo preinštalovanie

Pomocou prepojenia Prejsť na stránku Moje konto môžete spravovať svoje konto Office, nainštalovať alebo preinštalovať Office.

 • Prihláste sa do konta Microsoft. Väčšinu verzií balíka Office možno spravovať v konte Microsoft.

Office pre jedno PC (Office 2013 pre študentov a domácnosti, Office 2013 pre podnikateľov alebo Office 2013 Professional)

Prepojenie Prejsť na stránku Moje konto zobrazené nižšie použite na:

 • stiahnutie a preinštalovanie balíka Office v rovnakom PC,
 • objednanie alebo napálenie záložných kópií balíka Office.

Office pre jedno PC (Office 2016 pre študentov a domácnosti, Office 2016 pre podnikateľov, Office 2016 Professional)

Pomocou prepojenia Prejsť na stránku Moje konto zobrazeného nižšie môžete stiahnuť a preinštalovať Office v rovnakom PC.

Predplatné na Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal alebo Office 365 University)

Prepojenie Prejsť na stránku Moje konto zobrazené nižšie použite na:

 • spravovanie konta predplatného vrátane obnovenia, zrušenia a fakturačných údajov.
 • Nainštalujte si ďalšie inštancie balíka Office v ďalších počítačoch a zaradeniach. Všetky inštalácie prebiehajú online, netreba si preto objednávať ani napaľovať záložné kópie balíka Office.
Prejsť na stránku Moje konto

Súčasťou mojej kópie balíka Office bol disk, ale je potrebné stiahnuť ho online

Ak ste si kúpili verziu balíka Office, s ktorou bol dodaný DVD disk, pomocou prepojenia nižšie môžete:

 • stiahnuť kópiu balíka Office pre PC bez DVD jednotky, napríklad pre notebook alebo tablet,
 • Preinštalovať si Office, ak ste napríklad disk stratili.

Poznámka: Zobrazí sa výzva na zadanie kódu Product Key. Potom môžete spustiť proces sťahovania a preinštalovania. Kde nájdem kód Product Key.

Stiahnuť

Súčasťou mojej kópie balíka Office bol pôvodne aj disk a potrebujem si objednať záložný disk

Ak je potrebné disk, ktorý ste dostali s kópiou balíka Office, nahradiť a máte PC s jednotkou DVD, môžete si záložný disk pre svoj produkt Office objednať za poplatok.Popis so zoznamom krajín, kde nie sú dostupné záložné kópie Objednajte disk online a príde vám poštou.

 • Ak si chcete objednať záložný disk pre Office 2016 v počítači s Windowsom, prejdite sem.
 • Ak si chcete objednať záložný disk pre Office 2013 v počítači s Windowsom, prihláste sa do svojho konta Microsoft.

Poznámka: Ak konto Microsoft nemáte, môžete si objednať záložný disk tu. Zobrazí výzva na vloženie kódu Product Key. Kde nájdem svoj kód Product Key.

Stiahnutie balíka Office 2010

Produkty balíka Office 2010 si môžete stiahnuť, ak máte dispozícii platný kód Product Key balíka Office 2010.

Stiahnuť

Stiahnutie balíka Office 2007

Balík Office 2007 si môžete stiahnuť, ak máte dispozícii platný kód Product Key balíka Office 2007.

Stiahnuť

Prvá inštalácia a používanie služieb Office 365

Ak chcete po prvýkrát inštalovať a používať služby Office 365, prejdite na stránku www.office.com/setup.

Stiahnutie, inštalácia alebo preinštalovanie

Office pre jeden Mac (Office 2011 pre študentov a domácnosti, Office 2011 pre podnikateľov)

Prepojenie Stiahnuť zobrazené nižšie použite na:

 • Stiahnutie a inštaláciu produktu Office for Mac. Súčasťou procesu sťahovania a inštalácie je aj zobrazenie výzvy na zadanie kódu Product Key. Kde nájdem kód Product Key.

Office pre jeden Mac (Office 2016 pre Mac pre študentov a domácnosti, Office 2016 pre Mac pre podnikateľov)

Prepojenie Prejsť na stránku Moje konto zobrazené nižšie použite na:

 • Stiahnutie a inštaláciu produktu Office for Mac. Súčasťou procesu sťahovania a inštalácie je aj zobrazenie výzvy na zadanie kódu Product Key. Kde nájdem kód Product Key.

Predplatné na Office 365 (Office 365 Home, Office 365 Personal alebo Office 365 University)

Prepojenie Prejsť na stránku Moje konto zobrazené nižšie použite na:

 • spravovanie konta predplatného vrátane obnovenia, zrušenia a fakturačných údajov.
 • Nainštalujte si ďalšie inštancie balíka Office v ďalších počítačoch a zaradeniach. Všetky inštalácie prebiehajú online, netreba si preto objednávať ani napaľovať záložné kópie balíka Office.

Objednanie záložných kópií balíka Office

Ak je potrebné disk, ktorý ste dostali s kópiou balíka Office, nahradiť a máte Mac s jednotkou DVD, môžete si záložný disk pre svoj produkt Office objednať za poplatok. Popis so zoznamom krajín, kde nie sú dostupné záložné kópie Objednajte disk online a príde vám poštou.

Poznámka: Súčasťou procesu objednávania je aj zobrazenie výzvy na zadanie kódu Product Key. Kde nájdem kód Product Key.

Ak si chcete objednať záložný disk pre Office 2016 pre Mac, prejdite sem.

Ak si chcete objednať záložný disk pre Office 2011 for Mac, prejdite. sem