Exchange

Porovnanie plánov služby Exchange Online

Exchange Online je k dispozícii ako samostatná služba, ale môžete ho získať aj ako súčasť plánu služieb Office 365, ktorý obsahuje Office, SharePoint a Skype for Business. V nasledujúcej tabuľke sa porovnávajú dva samostatné plány, ale môžete porovnať aj možnosti služieb Office 365.

Exchange Online plán 1

Exchange Online plán 2

{EXOp1buy|price}
mesačne za používateľa
pri ročnej viazanosti
Cena nezahŕňa DPH.
{EXOp2buy|price}
mesačne za používateľa
pri ročnej viazanosti
Cena nezahŕňa DPH.

Veľké poštové schránky

Každý používateľ dostane 50 GB ukladacieho priestoru poštovej schránky a môže odosielať správy až do veľkosti 150 MB.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Podpora Outlooku

Používatelia môžu pripojiť podporované verzie Outlooku k Exchangeu Online a budú tam môcť používať výkonnú klientsku aplikáciu, ktorú už poznajú.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Webový prístup

Na webový prístup poskytuje Outlook na webe prémiové možnosti v prehliadači, ktoré vzhľadovo aj pocitovo zodpovedajú úplnej verzii klienta Outlook.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Aplikácia Outlook

S telefónom a tabletom s aplikáciou Outlook pre iOS a Android toho urobíte ešte oveľa viac.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Spravovanie doručenej pošty

Vďaka funkcii Nepotrebné položky sa môžete sústrediť na najdôležitejšie správy. Táto funkcia využíva strojové učenie na vyčistenie priečinka doručenej pošty a na nastavenie pravidiel, ktoré vyhovujú vášmu spôsobu práce.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Spolupráca na dokumentoch

Prílohy môžete ukladať priamo do OneDrive for Business jediným kliknutím a prepojenie na súbor môžete zdieľať – priamo z Outlooku na webe.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Skupiny

Vďaka skupinám v Office 365, ktoré umožňujú tímom samostatne organizovať svoju prácu, spolupracovať v rôznych nástrojoch a zariadeniach a stavať na odbornosti ostatných spolupracovníkov, si môžete zjednodušiť si spoluprácu.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Zdieľaný kalendár a kontakty

Vďaka porovnaniu kalendárov môžete plánovať schôdze a získať prístup k funkciám spolupráce vrátane zdieľaných kalendárov, skupín, globálneho zoznamu adries, externých kontaktov, úloh, konferenčných miestností a možností delegovania.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Aplikácie tretích strán pre Outlook

Vďaka modelu rozšírenia môžete tráviť menej času prepínaním medzi aplikáciami, pretože tento model umožňuje webovým aplikáciám tretích strán jednoducho získať prístup k Outlooku aj k aplikácii Outlook na webe.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Zabezpečenie

Každú poštovú schránku chráni prémiová antimalvérová ochrana a ochrana pred nevyžiadanou poštou prostredníctvom služby Exchange Online Protection.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Archívna poštová schránka

Prerieďte zaplnený priečinok doručenej pošty automatickým presúvaním starých správ do archívnej poštovej schránky.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Miestne blokovanie vymazania

Miestne blokovanie vymazania použite na uchovanie odstránených a upravených položiek poštových schránok z primárnych poštových schránok a archívnych poštových schránok používateľov.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Neobmedzený ukladací priestor

Využite výhody neobmedzeného ukladacieho priestoru (50 GB ukladacieho priestoru v primárnej poštovej schránke používateľa plus neobmedzený ukladací priestor v archívnej poštovej schránke používateľa).

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Hosťovaná hlasová schránka

Využite hosťované služby Unified Messaging, ktoré poskytujú odkazovač, používateľské rozhranie na vytáčanie a možnosti automatického operátora spoločnosti.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Ochrana pred únikom údajov (DLP)

Obchodné údaje citlivé na ovládanie s integrovanými politikami DLP vychádzajúcimi z regulačných noriem ako PII a PCI, ktoré umožňujú identifikovať, monitorovať a chrániť citlivé údaje prostredníctvom dôkladnej analýzy obsahu.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×