Microsoft Exchange Online

Získajte podnikový e-mail s Exchange

Získajte podnikový e-mail ako samostatný plán Exchange Online alebo ako súčasť plánu služieb Office 365 Business, ktorý obsahuje balík Office a ďalšie časti.

Zobraziť ďalšie plány služieb Office 365

Exchange Online plán 1

Exchange Online plán 2

Office 365
Business Premium

Výber plánu

Získajte nový Exchange ako hosťovanú službu od spoločnosti Microsoft alebo ako súčasť plánu služieb Office 365 Business Premium, ktorý zahŕňa SharePoint a Skype for Business a ďalšie časti

Hľadáte Exchange Server? Zobraziť informácie o licenciách
Cena nezahŕňa DPH.
{EXOp1buy|price}
mesačne za používateľa
pri ročnej viazanosti
{EXOp2buy|price}
mesačne za používateľa
pri ročnej viazanosti
{O365BizPremAnn|price}
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
1 rok {O365BizPremAnn|price} mesačne za používateľa
Choose yearly or monthly subscription for Office 365 Business Premium
1 rok {O365BizPremAnn|price} mesačne za používateľa
1 mesiac {O365BizPremMonth|price} mesačne za používateľa
{O365BizPremAnn|price}
mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
{O365BizPremMonth|price}
mesačne za používateľa
(mesačná viazanosť)

Bezpečný a spoľahlivý podnikový e-mail s 50 GB poštovou schránkou na používateľa.

Všetky funkcie Exchange Online plánu 1, ako aj neobmedzený ukladací priestor, hosťovaná hlasová schránka a ochrana pred stratou údajov.

Všetky funkcie Exchange Online plánu 1, ako aj kompletne nainštalovaný balík Office, 1 TB ukladací priestor a zdieľanie súborov, videokonferencie a ďalšie.

Zoznam kľúčových funkcií plánov balíka Office Veľké poštové schránky

Každý používateľ získa 50 GB ukladacieho priestoru v poštovej schránke a môže odosielať správy až do veľkosti 150 MB.

Táto funkcia je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou

100 GB ukladacieho priestoru v poštovej schránke

Táto funkcia je súčasťou

Podpora Outlooku

Používatelia môžu pripojiť podporované verzie Outlooku k Exchangeu Online a budú tam môcť používať výkonnú klientsku aplikáciu, ktorú už poznajú.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Webový prístup

Na webový prístup poskytuje Outlook na webe prémiové možnosti v prehliadači, ktoré vzhľadovo aj pocitovo zodpovedajú úplnej verzii klienta Outlook.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Aplikácia Outlook

S aplikáciou Outlook pre iOS a Android toho urobíte na telefóne a tablete ešte oveľa viac.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Spravovanie doručenej pošty

Vďaka funkcii Nepotrebné položky sa môžete sústrediť na najdôležitejšie správy. Táto funkcia využíva strojové učenie na vyčistenie priečinka doručenej pošty a na nastavenie pravidiel, ktoré vyhovujú vášmu spôsobu práce.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Zdieľaný kalendár a kontakty

Vďaka porovnaniu kalendárov môžete plánovať schôdze a získať prístup k funkciám spolupráce vrátane zdieľaných kalendárov, skupín, globálneho zoznamu adries, externých kontaktov, úloh, konferenčných miestností a možností delegovania.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Zabezpečenie

Každú poštovú schránku chráni prémiová antimalvérová ochrana a ochrana pred nevyžiadanou poštou prostredníctvom služby Exchange Online Protection.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Archívna poštová schránka

Prerieďte zaplnený priečinok doručenej pošty automatickým presúvaním starých správ do archívnej poštovej schránky.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Miestne blokovanie vymazania

Miestne blokovanie vymazania použite na uchovanie odstránených a upravených položiek poštových schránok z primárnych poštových schránok a archívnych poštových schránok používateľov.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Neobmedzený ukladací priestor

Využite výhody neobmedzeného ukladacieho priestoru (100 GB ukladacieho priestoru v primárnej poštovej schránke používateľa plus neobmedzený ukladací priestor v archívnej poštovej schránke používateľa).

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Hosťovaná hlasová schránka

Využite hosťované služby Unified Messaging, ktoré poskytujú odkazovač, používateľské rozhranie na vytáčanie a možnosti automatického operátora spoločnosti.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Ochrana pred únikom údajov (DLP)

Obchodné údaje citlivé na ovládanie s integrovanými politikami DLP vychádzajúcimi z regulačných noriem ako PII a PCI, ktoré umožňujú identifikovať, monitorovať a chrániť citlivé údaje prostredníctvom dôkladnej analýzy obsahu.

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Kompletne nainštalované aplikácie balíka Office

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher a OneNote až v 5 PC alebo Macoch na

používateľa Ikona popisu

Teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.
Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Office v tabletoch a telefónoch kompletne nainštalovaný balík Office až v 5 tabletoch a 5 telefónoch na

používateľa Ikona popisu

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu a PowerPointu

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Ukladanie a zdieľanie súborov s ukladacím priestorom 1 TB na používateľa

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
Neobmedzené online schôdze, okamžité správy a audiokonferencie, video v HD rozlíšení a webové

konferencie Ikona popisu

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Podniková sociálna sieť na zabezpečenie spolupráce zamestnancov rôznych oddelení na rôznych miestach

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí

Nástroje na spravovanie pracovných úloh pomáhajú tímom vytvárať plány, usporiadať a priradiť úlohy a spolupracovať na nich

Znak začiarknutia na znázornenie zahrnutých súčastí
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r22:c1}
{r22:c2}
{r23:c1}
{r23:c2}
{r24:c1}
{r24:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r22:c1}
{r22:c3}
{r23:c1}
{r23:c3}
{r24:c1}
{r24:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r22:c1}
{r22:c4}
{r23:c1}
{r23:c4}
{r24:c1}
{r24:c4}
iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.