Exchange

Porovnanie verzií Exchange Servera

V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje, čo je v Exchange Serveri 2013 nové alebo vylepšené v porovnaní so staršími verziami.
Exchange

Porovnanie verzií Exchange Servera

V nasledujúcej tabuľke sa zobrazuje, čo je v Exchange Serveri 2013 nové alebo vylepšené v porovnaní so staršími verziami.

Exchange Server 2007

Exchange Server 2010

Neustála kontrola

Zjednodušené spravovanie
Použite jedno webové rozhranie s Centrom spravovania pre Exchange pre všetky služby Exchange – lokálne aj online.
Čiastočné
Úplné
Výkonné a flexibilné nástroje príkazového riadka
Zjednodušte zložité veci pomocou skriptovania PowerShell.
Úplné
Úplné
Úplné
Veľké poštové schránky za nízku cenu
Získajte podporu pre väčšie poštové schránky a nasaďte lacnejší ukladací priestor.
Čiastočné
Úplné
Úplné
Spravovanie na základe rolí
Použite roly na riadenie prístupu a delegovanie úloh.
Úplné
Úplné
Cloud za vašich podmienok
Nasaďte poštové schránky lokálne, online alebo kombinovane pomocou hybridného nasadenia.
Úplné
Úplné
Riadená dostupnosť
Integrované riešenie pre vysokú dostupnosť monitoruje a spravuje dostupnosť služby v priebehu všetkých rolí a služieb.
Čiastočné
Úplné

Vyššia efektivita vo všetkých zariadeniach

Mobilný e-mail
Získajte prístup k mobilnému e-mailu spôsobom, ktorý vám vyhovuje.
Úplné
Úplné
Úplné
Outlook Web App
Získajte webový e-mail, ktorý podporuje prístup zo smartfónov, tabletov a prehliadačov.
Čiastočné
Čiastočné
Úplné
Optimalizácia na dotyk
Získajte e-mail, ktorý je navrhnutý na ovládanie dotykom alebo myšou.
Úplné
Hlasová schránka s jednotným priečinkom doručenej pošty
Pomocou textovej ukážky kontrolujte a trieďte hlasovú poštu rýchlejšie.
Čiastočné
Úplné
Úplné
Spravovanie preťaženého priečinka doručenej pošty
Pomocou zobrazenia konverzácie sa jednoduchšie pohybujte medzi e-mailami. Pomocou tipov e-mailu sa vyhnite nedoručeným alebo nesprávne smerovaným e-mailom. Pomocou vloženého vytvárania a odpovedania si udržiavajte poriadok v e-mailoch.
Čiastočné
Úplné
Podpora pre aplikácie
Pomocou webových technológií jednoducho píšte aplikácie pre Outlook a Outlook Web App a potom ich ovládajte a nasadzujte v rámci Exchangeu.
Úplné
Integrácia SharePointu
Pomocou poštových schránok lokalít získajte prístup k informáciám o projekte zo SharePointu a Exchangeu a všetkým informáciám v rámci Outlooku.
Úplné

Ochrana organizácie

Antimalvérová ochrana a ochrana pred nevyžiadanou poštou
Vaše údaje a správy chráni viacero bodov integrácie.
Úplné
Úplné
Úplné
Ochrana obchodných informácií
Zabezpečte údaje pomocou upozornení, blokovania správ, šifrovania a správy prístupových práv k informáciám (IRM).
Čiastočné
Úplné
Úplné
Ochrana pred únikom údajov (DLP)
Použite integrované pravidlá DLP na identifikáciu, monitorovanie a ochranu citlivých údajov a informujte používateľov o porušení politiky pred odoslaním e-mailov.
Úplné
Miestna archivácia a uchovávanie údajov
Automaticky uchovávajte údaje na základe politiky alebo podnikových požiadaviek a ukladajte starší obsah do archívnej poštovej schránky, a tým zjednodušujte súlad.
Čiastočné
Úplné
Úplné
Spravovanie elektronického vyhľadávania
Použite jedno rozhranie na prehľadávanie poštových schránok Exchange, lokalít SharePointu a konverzácií cez Skype for Business.
Čiastočné
Čiastočné
Úplné
ZobraziťSkryť

Exchange Server 2007

Neustála kontrola

Zjednodušené spravovanie
Použite jedno webové rozhranie s Centrom spravovania pre Exchange pre všetky služby Exchange – lokálne aj online.
Výkonné a flexibilné nástroje príkazového riadka
Zjednodušte zložité veci pomocou skriptovania PowerShell.
Úplné
Veľké poštové schránky za nízku cenu
Získajte podporu pre väčšie poštové schránky a nasaďte lacnejší ukladací priestor.
Čiastočné
Spravovanie na základe rolí
Použite roly na riadenie prístupu a delegovanie úloh.
Cloud za vašich podmienok
Nasaďte poštové schránky lokálne, online alebo kombinovane pomocou hybridného nasadenia.
Riadená dostupnosť
Integrované riešenie pre vysokú dostupnosť monitoruje a spravuje dostupnosť služby v priebehu všetkých rolí a služieb.

Vyššia efektivita vo všetkých zariadeniach

Mobilný e-mail
Získajte prístup k mobilnému e-mailu spôsobom, ktorý vám vyhovuje.
Úplné
Outlook Web App
Získajte webový e-mail, ktorý podporuje prístup zo smartfónov, tabletov a prehliadačov.
Čiastočné
Optimalizácia na dotyk
Získajte e-mail, ktorý je navrhnutý na ovládanie dotykom alebo myšou.
Hlasová schránka s jednotným priečinkom doručenej pošty
Pomocou textovej ukážky kontrolujte a trieďte hlasovú poštu rýchlejšie.
Čiastočné
Spravovanie preťaženého priečinka doručenej pošty
Pomocou zobrazenia konverzácie sa jednoduchšie pohybujte medzi e-mailami. Pomocou tipov e-mailu sa vyhnite nedoručeným alebo nesprávne smerovaným e-mailom. Pomocou vloženého vytvárania a odpovedania si udržiavajte poriadok v e-mailoch.
Podpora pre aplikácie
Pomocou webových technológií jednoducho píšte aplikácie pre Outlook a Outlook Web App a potom ich ovládajte a nasadzujte v rámci Exchangeu.
Integrácia SharePointu
Pomocou poštových schránok lokalít získajte prístup k informáciám o projekte zo SharePointu a Exchangeu a všetkým informáciám v rámci Outlooku.

Ochrana organizácie

Antimalvérová ochrana a ochrana pred nevyžiadanou poštou
Vaše údaje a správy chráni viacero bodov integrácie.
Úplné
Ochrana obchodných informácií
Zabezpečte údaje pomocou upozornení, blokovania správ, šifrovania a správy prístupových práv k informáciám (IRM).
Čiastočné
Ochrana pred únikom údajov (DLP)
Použite integrované pravidlá DLP na identifikáciu, monitorovanie a ochranu citlivých údajov a informujte používateľov o porušení politiky pred odoslaním e-mailov.
Miestna archivácia a uchovávanie údajov
Automaticky uchovávajte údaje na základe politiky alebo podnikových požiadaviek a ukladajte starší obsah do archívnej poštovej schránky, a tým zjednodušujte súlad.
Čiastočné
Spravovanie elektronického vyhľadávania
Použite jedno rozhranie na prehľadávanie poštových schránok Exchange, lokalít SharePointu a konverzácií cez Skype for Business.
Čiastočné
ZobraziťSkryť

Exchange Server 2010

Neustála kontrola

Zjednodušené spravovanie
Použite jedno webové rozhranie s Centrom spravovania pre Exchange pre všetky služby Exchange – lokálne aj online.
Čiastočné
Výkonné a flexibilné nástroje príkazového riadka
Zjednodušte zložité veci pomocou skriptovania PowerShell.
Úplné
Veľké poštové schránky za nízku cenu
Získajte podporu pre väčšie poštové schránky a nasaďte lacnejší ukladací priestor.
Úplné
Spravovanie na základe rolí
Použite roly na riadenie prístupu a delegovanie úloh.
Úplné
Cloud za vašich podmienok
Nasaďte poštové schránky lokálne, online alebo kombinovane pomocou hybridného nasadenia.
Úplné
Riadená dostupnosť
Integrované riešenie pre vysokú dostupnosť monitoruje a spravuje dostupnosť služby v priebehu všetkých rolí a služieb.
Čiastočné

Vyššia efektivita vo všetkých zariadeniach

Mobilný e-mail
Získajte prístup k mobilnému e-mailu spôsobom, ktorý vám vyhovuje.
Úplné
Outlook Web App
Získajte webový e-mail, ktorý podporuje prístup zo smartfónov, tabletov a prehliadačov.
Čiastočné
Optimalizácia na dotyk
Získajte e-mail, ktorý je navrhnutý na ovládanie dotykom alebo myšou.
Hlasová schránka s jednotným priečinkom doručenej pošty
Pomocou textovej ukážky kontrolujte a trieďte hlasovú poštu rýchlejšie.
Úplné
Spravovanie preťaženého priečinka doručenej pošty
Pomocou zobrazenia konverzácie sa jednoduchšie pohybujte medzi e-mailami. Pomocou tipov e-mailu sa vyhnite nedoručeným alebo nesprávne smerovaným e-mailom. Pomocou vloženého vytvárania a odpovedania si udržiavajte poriadok v e-mailoch.
Čiastočné
Podpora pre aplikácie
Pomocou webových technológií jednoducho píšte aplikácie pre Outlook a Outlook Web App a potom ich ovládajte a nasadzujte v rámci Exchangeu.
Integrácia SharePointu
Pomocou poštových schránok lokalít získajte prístup k informáciám o projekte zo SharePointu a Exchangeu a všetkým informáciám v rámci Outlooku.

Ochrana organizácie

Antimalvérová ochrana a ochrana pred nevyžiadanou poštou
Vaše údaje a správy chráni viacero bodov integrácie.
Úplné
Ochrana obchodných informácií
Zabezpečte údaje pomocou upozornení, blokovania správ, šifrovania a správy prístupových práv k informáciám (IRM).
Úplné
Ochrana pred únikom údajov (DLP)
Použite integrované pravidlá DLP na identifikáciu, monitorovanie a ochranu citlivých údajov a informujte používateľov o porušení politiky pred odoslaním e-mailov.
Miestna archivácia a uchovávanie údajov
Automaticky uchovávajte údaje na základe politiky alebo podnikových požiadaviek a ukladajte starší obsah do archívnej poštovej schránky, a tým zjednodušujte súlad.
Úplné
Spravovanie elektronického vyhľadávania
Použite jedno rozhranie na prehľadávanie poštových schránok Exchange, lokalít SharePointu a konverzácií cez Skype for Business.
Čiastočné
ZobraziťSkryť

Exchange Server 2013

Neustála kontrola

Zjednodušené spravovanie
Použite jedno webové rozhranie s Centrom spravovania pre Exchange pre všetky služby Exchange – lokálne aj online.
Úplné
Výkonné a flexibilné nástroje príkazového riadka
Zjednodušte zložité veci pomocou skriptovania PowerShell.
Úplné
Veľké poštové schránky za nízku cenu
Získajte podporu pre väčšie poštové schránky a nasaďte lacnejší ukladací priestor.
Úplné
Spravovanie na základe rolí
Použite roly na riadenie prístupu a delegovanie úloh.
Úplné
Cloud za vašich podmienok
Nasaďte poštové schránky lokálne, online alebo kombinovane pomocou hybridného nasadenia.
Úplné
Riadená dostupnosť
Integrované riešenie pre vysokú dostupnosť monitoruje a spravuje dostupnosť služby v priebehu všetkých rolí a služieb.
Úplné

Vyššia efektivita vo všetkých zariadeniach

Mobilný e-mail
Získajte prístup k mobilnému e-mailu spôsobom, ktorý vám vyhovuje.
Úplné
Outlook Web App
Získajte webový e-mail, ktorý podporuje prístup zo smartfónov, tabletov a prehliadačov.
Úplné
Optimalizácia na dotyk
Získajte e-mail, ktorý je navrhnutý na ovládanie dotykom alebo myšou.
Úplné
Hlasová schránka s jednotným priečinkom doručenej pošty
Pomocou textovej ukážky kontrolujte a trieďte hlasovú poštu rýchlejšie.
Úplné
Spravovanie preťaženého priečinka doručenej pošty
Pomocou zobrazenia konverzácie sa jednoduchšie pohybujte medzi e-mailami. Pomocou tipov e-mailu sa vyhnite nedoručeným alebo nesprávne smerovaným e-mailom. Pomocou vloženého vytvárania a odpovedania si udržiavajte poriadok v e-mailoch.
Úplné
Podpora pre aplikácie
Pomocou webových technológií jednoducho píšte aplikácie pre Outlook a Outlook Web App a potom ich ovládajte a nasadzujte v rámci Exchangeu.
Úplné
Integrácia SharePointu
Pomocou poštových schránok lokalít získajte prístup k informáciám o projekte zo SharePointu a Exchangeu a všetkým informáciám v rámci Outlooku.
Úplné

Ochrana organizácie

Antimalvérová ochrana a ochrana pred nevyžiadanou poštou
Vaše údaje a správy chráni viacero bodov integrácie.
Úplné
Ochrana obchodných informácií
Zabezpečte údaje pomocou upozornení, blokovania správ, šifrovania a správy prístupových práv k informáciám (IRM).
Úplné
Ochrana pred únikom údajov (DLP)
Použite integrované pravidlá DLP na identifikáciu, monitorovanie a ochranu citlivých údajov a informujte používateľov o porušení politiky pred odoslaním e-mailov.
Úplné
Miestna archivácia a uchovávanie údajov
Automaticky uchovávajte údaje na základe politiky alebo podnikových požiadaviek a ukladajte starší obsah do archívnej poštovej schránky, a tým zjednodušujte súlad.
Úplné
Spravovanie elektronického vyhľadávania
Použite jedno rozhranie na prehľadávanie poštových schránok Exchange, lokalít SharePointu a konverzácií cez Skype for Business.
Úplné
Čiastočné:
Čiastočné
Úplné:
Úplné
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}