Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
Exchange

Exchange Online

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou hosťovaného e-mailu pre podnik.
{EXOp1buy|price}
mesačne za používateľa
(Exchange Online Plan 1)
Exchange môžete získať aj ako súčasť bezplatnej skúšobnej verzie služieb Office 365.
Vyskúšať so službami Office 365
Vyberte si plán, ktorý vyhovuje vašim potrebám.
Porovnať plány
Muž pracujúci na svojom prenosnom počítači, na ktorom je spustený Exchange Online.
Exchange

Exchange Online

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou hosťovaného e-mailu pre podnik.
{EXOp1buy|price}
mesačne za používateľa
(Exchange Online Plan 1)
Exchange môžete získať aj ako súčasť bezplatnej skúšobnej verzie služieb Office 365.
Vyskúšať so službami Office 365
Vyberte si plán, ktorý vyhovuje vašim potrebám.
Porovnať plány
Muž pracujúci na svojom prenosnom počítači, na ktorom je spustený Exchange Online.

Exchange Online

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou hosťovaného e-mailu pre podnik.
{EXOp1buy|price}
mesačne za používateľa
(Exchange Online Plan 1)
Exchange môžete získať aj ako súčasť bezplatnej skúšobnej verzie služieb Office 365.
Vyskúšať so službami Office 365
Vyberte si plán, ktorý vyhovuje vašim potrebám.
Porovnať plány
Detail e-mailovej správy s upozornením na možné porušenie politiky určeným na zabránenie odoslaniu citlivých informácií.

Zabezpečenie a spoľahlivosť

Exchange Online pomáha chrániť vaše údaje pomocou rozšírených možností. Antimalvérové filtrovanie a filtrovanie nevyžiadanej pošty chráni poštové schránky. Možnosti ochrany pred únikom údajov zabraňujú používateľom náhodne odoslať citlivé informácie neoprávneným osobám. Vaše údaje chránia globálne redundantné servery, špičkové funkcie obnovenia po zlyhaní a tím bezpečnostných odborníkov, ktorý neustále monitoruje Exchange Online. Vďaka zmluve o úrovni služieb s 99,9-percentnou zárukou prevádzkyschopnosti a finančným zabezpečením sa môžete spoľahnúť na to, že e-mail bude vždy k dispozícii a funkčný.
Detail stránky Ukážka výsledkov po vykonaní vyhľadávania v Exchangei Online.

Neustála kontrola

Zachovajte si kontrolu nad svojím prostredím a zároveň získajte výhodu hosťovania e-mailov na serveroch spoločnosti Microsoft. Spravujte svoju organizáciu efektívne pomocou Centra spravovania pre Exchange, ktoré predstavuje jednoduché webové rozhranie. Z jedného rozhrania prostredníctvom Centra elektronického vyhľadávania spustite v rámci údajov Exchangeu, SharePointu a Skypu for Business miestne elektronické vyhľadávanie. Politiky mobilných zariadení môžete použiť na vytváranie zoznamov schválených mobilných zariadení, vynucovanie zamknutia PIN kódom a odstraňovanie dôverných údajov spoločnosti zo stratených telefónov. Telefonická podpora na IT úrovni je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Detail stránky Ukážka výsledkov po vykonaní vyhľadávania v Exchangei Online.
Detail priečinka doručenej pošty používateľa v aplikácii Outlook Web App.

Jednoduché používanie a spravovanie

Je skutočne jednoduché poskytnúť používateľom podnikový e-mail, ktorý potrebujú na zachovanie produktivity. Automatické opravy šetria čas a úsilie potrebné na správu systému. Poskytnite používateľom archívnu poštovú schránku, aby mohli všetky dôležité údaje uchovávať na jednom mieste. Poskytnite im aj prístup odvšadiaľ k e-mailu, kalendáru a kontaktom vo všetkých hlavných prehliadačoch a zariadeniach. Integrácia s Outlookom znamená, že budú môcť využívať výkonné známe e-mailové prostredie s offline prístupom.
Office 365 – adaptačný proces

Office 365 FastTrack

FastTrack je adaptačná služba určená ako výhoda pre oprávnených používateľov služieb Office 365. Odborníci na adaptáciu zo spoločnosti Microsoft vám poskytnú prispôsobenú podporu a zabezpečia tak možnosť používania služby v rámci celej spoločnosti. Ďalšie informácie (v angličtine)
Časovo obmedzená ponuka prijatia: Okrem služby FastTrack môžu počas obmedzeného časového obdobia oprávnení zákazníci prechádzajúci na Office 365 získať ďalšiu technickú podporu pri prijímaní alebo refundáciu nákladov IT partnera na technickú podporu pri nasadzovaní. Ďalšie informácie (v angličtine)

Prostriedky

{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#bd0aa9e6-28be-5ea9-de5d-c435dbba04e6|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}