Najlepšie funkcie Exchangeu

Zvýšte produktivitu používateľov a zabezpečte svoju organizáciu bez straty potrebnej kontroly.

Vyskúšať alebo kúpiť
Stránka v Centre spravovania pre Exchange, kde sa spravuje váš e-mailový systém.

Neustála kontrola

Exchange vám umožňuje prispôsobiť riešenie založené na jedinečných potrebách a zabezpečuje neustálu dostupnosť vašej komunikácie, pričom si zachováte neustálu kontrolu. Prejdite zo dňa na deň do cloudu, nasadzujte lokálne alebo spravujte hybridné nasadenie s poštovými schránkami, ktoré sú k dispozícii online aj lokálne. Spravujte výkonné možnosti vrátane ochrany pred únikom údajov a spravovania skupín v službách Office 365 Popis s požiadavkami na skupiny v Office 365 z jednoduchého webového Centra spravovania pre Exchange. Prístup na základe rolí vám pomôže efektívne spravovať Exchange a delegovať úlohy. Vďaka archivácii Exchange, veľkým poštovým schránkam a politikám uchovávania údajov môžu používatelia ukladať dôležité údaje na jedno miesto a vy budete mať kontrolu nad ukladacím priestorom aj nad požiadavkami na dodržiavanie súladu.

Detail priečinka doručenej pošty používateľa v Outlooku na webe na serveri Exchange.

Efektívnejšia práca vo všetkých zariadeniach

Exchange vám pomáha zvýšiť produktivitu tým, že umožňuje spravovať narastajúci objem komunikácie vo viacerých zariadeniach a efektívnejšie spolupracovať na tímovej úrovni. Vďaka priečinku doručenej pošty, ktorý sa zameriava na relevantné a dôležité správy a nastavuje pravidlá, ktoré vyhovujú vášmu spôsobu práce, môžete toho urobiť oveľa viac a rýchlejšie. Zjednodušte a vylepšite spoluprácu vďaka skupinám v Office 365Popis s požiadavkami na skupiny v Office 365, ktoré spájajú ľudí, informácie a nástroje potrebné na to, aby všetko spolu fungovalo lepšie a efektívnejšie. Skupinový priečinok doručenej pošty, kalendár a skupinová konverzácia umožňujú vašim tímom samostatne sa organizovať a napredovať v práci. Zdieľanie súborov so skupinou je vďaka OneDrivu for Business jednoduché. Môžete spolupracovať v reálnom čase a keď sa niektorý súbor aktualizuje, všetci ostatní členovia tímu budú o tom automaticky informovaní. Prístup k obsahu, konverzáciám, úlohám alebo plánom zo zariadení zabezpečuje aplikácia Outlook pre iOS a Android alebo Outlook na webe.

E-mail s upozornením na možné porušenie politiky, ktoré pomáha predchádzať odoslaniu citlivých informácií.

Ochrana organizácie

Exchange pomáha chrániť podnikovú komunikáciu a citlivé informácie a zjednodušuje dosahovanie súladu s internými a regulačnými požiadavkami. Integrovaná ochrana pred vírusmi, nevyžiadanou poštou a pred neoprávneným získavaním údajov aktívne chráni vašu komunikáciu. Funkcie ochrany pred únikom údajov identifikujú, monitorujú a chránia citlivé údaje prostredníctvom podrobnej analýzy obsahu a upozornenia na možné porušenie politiky v Outlooku informujú používateľov o porušení politiky pred odoslaním citlivých údajov. Osoby zodpovedné za dozor nad dodržiavaním súladu môžu z Centra elektronického vyhľadávania spustiť miestne elektronické vyhľadávanie v rámci servera Exchange, SharePointu a Skype for Business Popis s dostupnosťou elektronického vyhľadávania vo vybratých plánoch služieb Office 365, pomocou ktorého sa identifikujú a analyzujú údaje organizácie a blokuje sa ich vymazanie. Údaje zostávajú na svojom mieste, takže nebudete musieť spravovať samostatný ukladací priestor údajov.

iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.