Exchange

Najlepšie funkcie v Exchangei

Zvýšte produktivitu používateľov a zabezpečte svoju organizáciu bez straty potrebnej kontroly.
Detail stránky v Centre spravovania pre Exchange, kde sa spravuje váš e-mailový systém.

Neustála kontrola

Exchange umožňuje prispôsobiť riešenie založené na jedinečných potrebách a zabezpečuje neustálu dostupnosť vašej komunikácie, pričom si zachovávate neustálu kontrolu. Prechádzajte do cloudu v noci, nasadzujte lokálne alebo spravujte hybridné nasadenie s poštovými schránkami, ktoré sú online a lokálne. Spravujte výkonné možnosti vrátane ochrany pred únikom údajov a poštových schránok lokalít z jednoduchého webového Centra spravovania pre Exchange. Prístup na základe rolí umožňuje efektívne spravovať Exchange a delegovať úlohy. Vďaka archivácii Exchange, veľkým poštovým schránkam a politikám uchovávania údajov môžu používatelia uchovávať dôležité údaje na jednom mieste a vy môžete spravovať svoje požiadavky na ukladací priestor a súlad.
Detail priečinka doručenej pošty používateľa v aplikácii Outlook Web App v rámci Exchangeu.

Vyššia efektivita vo všetkých zariadeniach

Exchange zvyšuje používateľom produktivitu tým, že im umožňuje spravovať narastajúci objem komunikácie vo viacerých zariadeniach a efektívnejšie spolupracovať na tímovej úrovni. Vďaka prehľadnému priečinku doručenej pošty, ktorý sa zameriava na relevantné a dôležité informácie, môžu používatelia rýchlejšie vykonať viac práce. Zlepšite spoluprácu s poštovými schránkami lokalít , ktoré umožňujú používateľom zrýchliť spoluprácu so svojimi tímami a jednoducho zdieľať informácie. SharePoint poskytuje spolutvorbu, ukladanie dokumentov a vytváranie verzií, zatiaľ čo odosielanie správ prebieha cez Exchange. Zjednodušte komunikáciu prispôsobením Exchangeu pomocou integrácie webových aplikácií pre Outlook a aplikácie Outlook Web App. Jediné prihlásenie do viacerých aplikácií zjednodušuje používateľom život.
Detail priečinka doručenej pošty používateľa v aplikácii Outlook Web App v rámci Exchangeu.
Detail e-mailu s upozornením na možné porušenie politiky určeným na zabránenie odoslaniu citlivých informácií.

Ochrana organizácie

Exchange pomáha chrániť podnikovú komunikáciu a dôverné informácie a zjednodušuje dosahovanie súladu s internými a regulačnými požiadavkami. Integrovaná ochrana pred vírusmi, nevyžiadanou poštou a pred neoprávneným získavaním údajov aktívne chráni vašu komunikáciu. Funkcie ochrany pred únikom údajov identifikujú, monitorujú a chránia citlivé údaje prostredníctvom podrobnej analýzy obsahu a upozornenia na možné porušenie politiky v Outlooku informujú používateľov o porušení politiky pred odoslaním citlivých údajov. Dozor nad dodržiavaním súladu môže z Centra eDiscovery spustiť miestne vyhľadávanie eDiscovery v rámci Exchangeu, SharePointu a Skypu for Business. , pomocou ktorého sa identifikujú a analyzujú údaje organizácie a zablokuje sa ich vymazanie. Údaje zostávajú na svojom mieste, takže nebudete musieť spravovať samostatný ukladací priestor údajov.
{"pmgControls": [{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}