Exchange Online – archív

Odstráňte prekážky pri archivácii, dodržiavaní súladu a nariadení a vyhľadávaní eDiscovery.

{EOAServerbuy|price}mesačne za používateľa

Prípadne vyskúšajte zdarma

Cena nezahŕňa DPH.

Získajte cloudové riešenie archivácie na úrovni podniku, ktoré vám pomôže odstrániť prekážky pri archivácii, dodržiavaní súladu a nariadení a vyhľadávaní eDiscovery. Exchange Online – archív sa hosťuje na globálne redundantných serveroch spoločnosti Microsoft. K dispozícii je nepretržitá telefonická podpora na IT úrovni 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom služba Exchange Online – archív je kompatibilná s Exchange Serverom 2019, 2016, 2013 a 2010. K dispozícii je aj ako doplnková služba pre poštové schránky hosťované online.

Detail stránky miestneho vyhľadávania eDiscovery a blokovania vymazania v Centre spravovania pre Exchange.

Zabezpečenie a spoľahlivosť

Budete mať istotu, že vaše informácie chránia fyzické a digitálne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú pokročilé a spoľahlivé.

 • Uchovávajte všetky dôležité údaje na jednom mieste – poskytnite používateľom archívnu poštovú schránku, ktorej používanie je natívne a dokonale integrované.
 • Uchovávanie a archivovanie informácií o používateľoch bezo zmien a ich sprístupnenie na neskoršie vyhľadávanie vďaka miestnemu blokovaniu vymazania.
 • Zabezpečenie údajov, ktoré sú hosťované v globálne rozmiestnených údajových centrách. Údaje sa neustále zálohujú a k dispozícii sú špičkové funkcie obnovenia po zlyhaní.
 • Spoľahlivosť, dostupnosť a vysoký výkon vďaka zmluve o úrovni služieb s 99,9-percentnou zárukou prevádzkyschopnosti a finančným zabezpečením.
Detail ukážky zoznamu výsledkov služby Exchange Online – archív.

Neustála kontrola

Svoje archívy môžete hosťovať na dôveryhodných serveroch spoločnosti Microsoft, pričom svoje prostredie budete mať neustále pod kontrolou.

 • Integrované rozhranie spravovania vám umožní spravovať cloudové archívy prostredníctvom Centra spravovania pre Exchange.
 • Archívny ukladací priestor poskytuje každému predplatiteľovi 50 GB miesta v archívnej poštovej schránke s prístupom k historickým informáciám. Automatické pridanie ukladacieho priestoru je k dispozícii pre vybrané plány predplatného. Popis s ďalšími informáciami o kapacite ukladacieho priestoru poštovej schránky v službe Exchange Online –archív
 • Funkcie služby eDiscovery vám pomáhajú vyhľadať, vytvárať a spravovať údaje v celej organizácii prostredníctvom webového rozhrania, ktoré sa jednoducho používa.
 • Telefonická podpora na IT úrovni je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Detail stránky spravovania zabezpečenia súladu v Centre spravovania pre Exchange.

Jednoduché používanie a spravovanie

Poskytnite používateľom archív podnikovej e-mailovej schránky, ktorý je nevyhnutný na zachovanie produktivity.

 • Používatelia môžu získať prístup k archivovaným e-mailom prostredníctvom Outlooku a aplikácie Outlook Web App bez toho, aby sa museli zoznamovať s novými nástrojmi či používateľským rozhraním. Zároveň sa zaručí, že sú splnené požiadavky vašej organizácie na zabezpečenie súladu.
 • Automatické poskytovanie opráv vám ušetrí čas a námahu, pretože sa nebudete musieť starať o údržbu a opravu systému e-mailového archívu.
 • Konzistentný prístup k informáciám kdekoľvek v Outlooku aj Outlooku na webe.
 • Vyššia produktivita koncových používateľov – používatelia získajú možnosť spravovať svoje archivované e-maily v priečinku doručenej pošty, takže už nebudú potrebovať lokálne uložené súbory .pst.
 • Politiky uchovávania údajov pomáhajú používateľom s usporiadaním informácií, pretože jednotlivé položky môžu archivovať alebo odstraňovať na základe vlastného uváženia.