Príbehy zákazníkov Exchangeu

„Centrum spravovania pre Exchange nám poskytuje obrovskú flexibilitu. Globálnemu IT tímu, ktorý musí byť nepretržite k dispozícii, uľahčuje život, pretože členovia tímu môžu spravovať riešenie z ľubovoľného miesta.“

– Bernd Schwenk

viceprezident pre IT

ADVA Optical Networking SE

Poznámka: Články a videá o príbehoch zákazníkov môžu byť v angličtine.

Podnikový rozmer

Priemysel