Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Exchange Online Protection

Ochrana pred nevyžiadanou poštou a malvérom bez obmedzenia
prístupu k e-mailu.
{EOPbuy|price}
mesačne za používateľa
ročná platba {EOPbuyAnnual|price}
Prípadne vyskúšajte bezplatne
K dispozícii aj so službou Exchange Online Ďalšie informácie
Žena pracujúca s prenosným počítačom. Exchange Online Protection chráni e-mailovú schránku pred nevyžiadanou poštou a malvérom.

Exchange Online Protection

Ochrana pred nevyžiadanou poštou a malvérom
bez obmedzenia prístupu k e-mailu.
{EOPbuy|price}
mesačne za používateľa
ročná platba {EOPbuyAnnual|price}
Prípadne vyskúšajte bezplatne
K dispozícii aj so službou Exchange Online Ďalšie informácie
Žena pracujúca s prenosným počítačom. Exchange Online Protection chráni e-mailovú schránku pred nevyžiadanou poštou a malvérom.

Exchange Online Protection

Ochrana pred nevyžiadanou poštou a malvérom bez obmedzenia prístupu k e-mailu.
{EOPbuy|price}
mesačne za používateľa
ročná platba {EOPbuyAnnual|price}
Prípadne vyskúšajte bezplatne
K dispozícii aj so službou Exchange Online Ďalšie informácie
Získajte spoľahlivosť na úrovni podniku a ochranu pred spamom a malvérom bez obmedzenia prístupu k e-mailovej schránke – v núdzových situáciách aj po ich skončení. Exchange Online Protection poskytuje vrstvu funkcií ochrany, ktoré sú nasadené v rámci globálnej siete údajových centier a pomáhajú vám zjednodušovať správu prostredí odosielania správ.
Graf, ktorý znázorňuje, ako Exchange Online Protection chráni e-mailovú schránku organizácie.

Zabezpečenie a spoľahlivosť

Exchange Online Protection pomáha chrániť vaše informácie pomocou rozšírených funkcií zabezpečenia a spoľahlivosti.
 • Eliminujte hrozby ešte pred podnikovou bránou firewall vďaka viacvrstvovej ochrane pred spamom v reálnom čase a ochrane pred malvérom prostredníctvom viacerých nástrojov.
 • Chráňte dobré meno IP adresy svojej spoločnosti – používajte osobitné fondy doručovania odchádzajúcich e-mailov s vysokým rizikom.
 • Päť zmlúv o úrovni služieb s finančným zabezpečením potvrdzuje vysokú kvalitu služieb vrátane ochrany pred 100 % známych vírusov a 99 % spamu.
 • Sieť údajových centier s globálnym rozložením zaťaženia pomáha zaistiť 99,999-percentnú dostupnosť siete.
Graf, ktorý znázorňuje, ako Exchange Online Protection chráni e-mailovú schránku organizácie.
Detail zostavy prijatých e-mailových správ v službe Exchange Online Protection v reálnom čase.
Detail zostavy prijatých e-mailových správ v službe Exchange Online Protection v reálnom čase.

Neustála kontrola

Získajte kontrolu nad svojím prostredím a zároveň ochranu e-mailov od Microsoftu.
 • Spravovanie prostredníctvom Centra spravovania pre Exchange – spoločného webového rozhrania.
 • Vytváranie zostáv a sledovanie správ takmer v reálnom čase – tieto funkcie poskytujú prehľad o e-mailových prostrediach načítaním stavu každej správy, ktorú Exchange Online Protection spracuje.
 • Filtrovanie na základe aktívneho obsahu, pripojenia a politiky zabezpečuje súlad s podnikovými politikami a vládnymi nariadeniami.
 • Telefonická podpora na IT úrovni – 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku bez dodatočných nákladov.
Detail stránky Centra spravovania služieb Office 365, na ktorej sa spravuje Exchange Online Protection.

Jednoduché nasadenie a spravovanie

Ochrana organizácie pred hrozbami zvonku je ľahšia ako kedykoľvek predtým.
 • Nevyžaduje sa žiadny hardvér ani softvér, ktorý by ste museli inštalovať, spravovať a udržiavať. Minimalizuje sa tak prvotná investícia.
 • Získajte plán platieb bezo zmien vďaka službe s predplatným pre zákazníkov s lokálnym nasadením e-mailovej schránky. Exchange Online Protection je tiež súčasťou služby Exchange Online a všetkých plánov služieb Office 365, ktoré zahŕňajú Exchange Online.
 • Zjednodušte IT prostredia – už nebudete potrebovať interné servery a aplikácie na zabezpečenie e-mailov.
 • Uistite sa, že sa žiadny e-mail nestratí ani neodmietne – ak je cieľový e-mailový server z akéhokoľvek dôvodu nedostupný, e-mail sa automaticky pridá do frontu.
 • Rýchle spustenie vďaka jednoduchej zmene MX záznamov.
Detail stránky Centra spravovania služieb Office 365, na ktorej sa spravuje Exchange Online Protection.

Prostriedky

{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#bd0aa9e6-28be-5ea9-de5d-c435dbba04e6|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#rightborder|pmg-bdr-right-gray|680"}]}