Licencie na Exchange Server 2019


Získajte informácie o možnostiach licencovania Exchange Servera 2019.

Serverové licencie


Pri tomto type licencie musí byť licencia priradená ku každej spustenej inštancii softvéru servera. Existujú dve serverové vydania:

  • Standard: Určené pre potreby poštových schránok malých až stredných organizácií. Pri rozsiahlejšom nasadení služby Exchange vhodné aj pre roly iné ako roly poštových schránok. Toto vydanie podporuje 1 až 5 databáz poštových schránok.
  • Enterprise:: Určené pre väčšie organizácie, ktoré môžu vyžadovať väčší počet databáz poštových schránok. Toto vydanie podporuje 1 až 100 databáz poštových schránok.

Licencie na klientsky prístup (CAL)


Pri tomto type licencií sa vyžaduje licencia CAL pre každého používateľa alebo každé zariadenie, ktoré získava prístup k softvéru servera. Existujú dva typy licencií CAL pre Exchange, pričom oba fungujú s každým vydaním servera:

  • Standard: Určené na pomoc pri dosahovaní vyššej produktivity používateľov prakticky z ľubovoľnej platformy, ľubovoľného prehliadača alebo mobilného zariadenia, pričom obsahujú funkcie Exchange Servera 2019, ktoré pomáhajú používateľom zvyšovať produktivitu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a zároveň chrániť údaje organizácie. Ak chce používateľ povoliť funkcie licencie Standard CAL, musí mať licenciu typu Standard CAL.
  • Enterprise: Určené na znižovanie nákladov organizácií a jednoduchšie dosiahnutie súladu s požiadavkami novej integrovanej funkcie archivácie, ako aj možnosťami ochrany informácií. Licencia Enterprise CAL sa predáva ako doplnok k licencii Standard CAL. Ak chce používateľ povoliť funkcie licencie Enterprise CAL, musí mať jednu licenciu Standard CAL plus jednu licenciu Enterprise CAL.
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza podrobný rozpis funkcií každej licencie CAL.

E-mail, kalendár, kontakty a úlohy

Táto funkcia je súčasťou
Outlook na webe (podpora pre Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari a Edge)

Táto funkcia je súčasťou
Aplikácie pre Outlook a Outlook na webe

Táto funkcia je súčasťou
Poštové schránky lokality2

Táto funkcia je súčasťou
Možnosti riadenia prístupu na základe rolí (RBAC)

Táto funkcia je súčasťou
Zapisovanie denníkov

Na databázu
Dešifrovanie denníka

Táto funkcia nie je súčasťou
Politiky uchovávania údajov

Predvolené
Archívna poštová schránka2

Táto funkcia nie je súčasťou
Vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach

Táto funkcia je súčasťou
Miestne blokovanie vymazania2

Táto funkcia nie je súčasťou
Information Protection and Control (IPC): pravidlá ochrany prenosu, outlookové pravidlá ochrany, vyhľadávanie v rámci správy prístupových práv k informáciám (IRM)

Táto funkcia nie je súčasťou
E-mail, kalendár, kontakty a úlohy

Táto funkcia je súčasťou
Outlook na webe (podpora pre Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari a Edge)

Táto funkcia je súčasťou
Aplikácie pre Outlook a Outlook na webe

Táto funkcia je súčasťou
Poštové schránky lokality2

Táto funkcia je súčasťou
Možnosti riadenia prístupu na základe rolí (RBAC)

Táto funkcia je súčasťou
Zapisovanie denníkov

Na používateľa/distribučný zoznam
Dešifrovanie denníka

Táto funkcia je súčasťou
Politiky uchovávania údajov

Predvolené a vlastné
Archívna poštová schránka2

Táto funkcia je súčasťou
Vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach

Táto funkcia je súčasťou
Miestne blokovanie vymazania2

Táto funkcia je súčasťou
Information Protection and Control (IPC): pravidlá ochrany prenosu, outlookové pravidlá ochrany, vyhľadávanie v rámci správy prístupových práv k informáciám (IRM)

Táto funkcia je súčasťou

Standard CAL

Standard plus Enterprise CAL1

E-mail, kalendár, kontakty a úlohy
Táto funkcia je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Outlook na webe (podpora pre Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari a Edge)
Táto funkcia je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Aplikácie pre Outlook a Outlook na webe
Táto funkcia je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Poštové schránky lokality2
Táto funkcia je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Možnosti riadenia prístupu na základe rolí (RBAC)
Táto funkcia je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Zapisovanie denníkov
Na databázu
Na používateľa/distribučný zoznam
Dešifrovanie denníka
Táto funkcia nie je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Politiky uchovávania údajov
Predvolené
Predvolené a vlastné
Archívna poštová schránka2
Táto funkcia nie je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Vyhľadávanie vo viacerých poštových schránkach
Táto funkcia je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Miestne blokovanie vymazania2
Táto funkcia nie je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
Information Protection and Control (IPC): pravidlá ochrany prenosu, outlookové pravidlá ochrany, vyhľadávanie v rámci správy prístupových práv k informáciám (IRM)
Táto funkcia nie je súčasťou
Táto funkcia je súčasťou
1Licencia Exchange Enterprise CAL je k dispozícii v dvoch variantoch: zahŕňajúca a nezahŕňajúca služby. Licencia Enterprise CAL so službami obsahuje aj Exchange Online Protection (služby na ochranu pred škodlivým softvérom a nevyžiadanou poštou), ako aj cloudovú ochranu DLP v službách Office 365. Ak si zakúpite buď licenciu Standard CAL, alebo Enterprise CAL bez služieb, môžete si tiež zakúpiť Exchange Online Protection ako samostatný plán. Služby DLP v Office 365 nie sú k dispozícii ako samostatný plán.

2Tieto funkcie majú osobitné požiadavky na verziu Outlooku. Ďalšie informácie.Sledujte Exchange 

Sledujte Exchange na Twitteri

Sledujte Exchange na blogu