Exchange Server 2013

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou podnikového e-mailu na vlastných serveroch.

Zobraziť licenčné možnostiVyskúšať

Stiahnite si 180-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu Exchange Servera 2013.

Graf s informáciami o tom, ako Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť vždy dostupnú komunikáciu.

Vždy dostupné

Využívajte firemný e-mail, kalendár a kontakty vo svojom počítači, telefóne aj prehliadači. Pomocou zjednodušeného prístupu k vysokej dostupnosti a zotaveniu po havárii dosiahnite nové úrovne spoľahlivosti a jednoduchosti a zároveň ochráňte citlivé a dôverné informácie.

 • Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť neustálu dostupnosť komunikácie a zároveň stálu kontrolu.
 • Model preddefinovaných blokov Exchangeu zjednodušuje nasadenia na všetkých úrovniach, štandardizuje vysokú dostupnosť, vyrovnáva zaťaženie klientov a zlepšuje interoperabilitu rôznych verzií.
 • Využite dlhšie obdobie bezporuchovej prevádzky prostredníctvom rýchlejšieho zabezpečenia pred zlyhaním a podpory viacerých databáz v rámci jedného zväzku.
 • Integrované riešenie monitorovania a spravovanej dostupnosti poskytuje funkcie samoopraviteľnosti na automatickú obnovu po zlyhaní.
 • Zjednodušené možnosti vyrovnávania zaťaženia zlepšujú flexibilitu a rozsah aj pri znížení nákladov.
 • Znížte náklady na ukladanie pomocou väčších a lacnejších diskov.
Detail e-mailu s upozornením na možné porušenie politiky určeným na zabránenie odoslaniu citlivých informácií používateľmi.

Jednoduchšie dodržiavanie súladu

Získajte integrovanú funkciu, ktorá uľahčuje dosahovanie súladu a znižuje náklady na zisťovanie.

 • Možnosti ochrany pred únikom údajov (DLP) zabraňujú používateľom náhodne odoslať citlivé informácie neoprávneným osobám a zároveň ich informujú o interných politikách zabezpečovania súladu.
 • Uchovávajte všetky dôležité údaje na jednom mieste – poskytnite používateľom archívnu poštovú schránku, ktorej používanie je natívne a dokonale integrované.
 • Z jedného rozhrania prostredníctvom Centra eDiscovery spustite v rámci údajov v Exchangei, SharePointe a Skype for Business miestne eDiscovery. Popis s informáciami o možnostiach vyhľadávania eDiscovery a požiadavkách na Exchange
 • Politiky mobilných zariadení vám umožňujú vytvárať zoznamy schválených mobilných zariadení, vynucovať zamknutie PIN kódom a odstraňovať dôverné údaje spoločnosti zo stratených telefónov.
Obrazovka stránky povolení v Centre spravovania pre Exchange, kde sa spravujú roly správcu

Jednoduché nasadenie a spravovanie

Exchange Server 2013 ponúka flexibilné možnosti nasadenia a pomáha skrátiť čas strávený spravovaním systémov výmeny správ.

 • Zjednodušte nasadenie pomocou vlastných pokynov na inštaláciu alebo inováciu na Exchange.
 • Spravujte svoju organizáciu efektívne pomocou Centra spravovania pre Exchange, ktoré predstavuje jednoduché webové rozhranie.
 • Udeľujte povolenia špecializovaným používateľom na základe pracovnej funkcie, ako je napríklad vyhľadávanie eDiscovery pre dozor nad dodržiavaním súladu, bez toho, aby ste im museli udeliť prístup k celému rozhraniu spravovania Exchangeu.
 • Pomocou úplnej flexibility nasadenia prejdite na cloud za vlastných podmienok – či už lokálne, v cloude alebo hybridnej kombinácii.

Súvisiace produkty

Exchange Online

Získajte nový Exchange ako hosťovanú službu od spoločnosti Microsoft.
Ďalšie informácie

Exchange Online Protection

Ochrana pred nevyžiadanou poštou a malvérom bez obmedzenia prístupu k e-mailu.
Ďalšie informácie

Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365

Chráňte svoje e-maily pred neznámymi a sofistikovanými útokmi v reálnom čase.
Ďalšie informácie