Exchange Server 2013

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou podnikového e-mailu na vlastných serveroch.

Zobraziť licenčné možnostiVyskúšať

Stiahnite si 180-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu Exchange Servera 2013.

Graf s informáciami o tom, ako Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť vždy dostupnú komunikáciu.

Vždy dostupné

Využívajte firemný e-mail, kalendár a kontakty vo svojom počítači, telefóne aj prehliadači. Pomocou zjednodušeného prístupu k vysokej dostupnosti a zotaveniu po havárii dosiahnite nové úrovne spoľahlivosti a jednoduchosti a zároveň ochráňte citlivé a dôverné informácie.

 • Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť neustálu dostupnosť komunikácie a zároveň stálu kontrolu.
 • Model preddefinovaných blokov Exchangeu zjednodušuje nasadenia na všetkých úrovniach, štandardizuje vysokú dostupnosť, vyrovnáva zaťaženie klientov a zlepšuje interoperabilitu rôznych verzií.
 • Využite dlhšie obdobie bezporuchovej prevádzky prostredníctvom rýchlejšieho zabezpečenia pred zlyhaním a podpory viacerých databáz v rámci jedného zväzku.
 • Integrované riešenie monitorovania a spravovanej dostupnosti poskytuje funkcie samoopraviteľnosti na automatickú obnovu po zlyhaní.
 • Zjednodušené možnosti vyrovnávania zaťaženia zlepšujú flexibilitu a rozsah aj pri znížení nákladov.
 • Znížte náklady na ukladanie pomocou väčších a lacnejších diskov.
Detail e-mailu s upozornením na možné porušenie politiky určeným na zabránenie odoslaniu citlivých informácií používateľmi.

Zjednodušenie zabezpečovania súladu

Získajte integrovanú funkciu, ktorá uľahčuje dosahovanie súladu a znižuje náklady na zisťovanie.

 • Možnosti ochrany pred únikom údajov (DLP) zabraňujú používateľom náhodne odoslať citlivé informácie neoprávneným osobám a zároveň ich informujú o interných politikách zabezpečovania súladu.
 • Uchovávajte všetky dôležité údaje na jednom mieste – poskytnite používateľom archívnu poštovú schránku, ktorej používanie je natívne a dokonale integrované.
 • Z jedného rozhrania prostredníctvom Centra elektronického vyhľadávania spustite v rámci údajov Exchangeu, SharePointu a Skypu for Business miestne elektronické vyhľadávanie.
 • Politiky mobilných zariadení vám umožňujú vytvárať zoznamy schválených mobilných zariadení, vynucovať zamknutie PIN kódom a odstraňovať dôverné údaje spoločnosti zo stratených telefónov.
Snímka obrazovky stránky povolení v Centre spravovania pre Exchange, kde sa spravujú roly správcu.

Jednoduché nasadenie a spravovanie

Exchange Server 2013 ponúka flexibilné možnosti nasadenia a pomáha skrátiť čas strávený spravovaním systémov výmeny správ.

 • Zjednodušte nasadenie pomocou vlastných pokynov na inštaláciu alebo inováciu na Exchange.
 • Spravujte svoju organizáciu efektívne pomocou Centra spravovania pre Exchange, ktoré predstavuje jednoduché webové rozhranie.
 • Udeľujte povolenia špecializovaným používateľom na základe pracovnej funkcie, ako je napríklad elektronické vyhľadávanie pre dozor nad dodržiavaním súladu, bez toho, aby ste im museli udeliť prístup k celému rozhraniu spravovania Exchangeu.
 • Pomocou úplnej flexibility nasadenia prejdite na cloud za vlastných podmienok – či už lokálne, v cloude alebo hybridnej kombinácii.

Súvisiace produkty

Exchange Online

Exchange Online

Získajte nový Exchange ako hosťovanú službu od spoločnosti Microsoft.
Ďalšie informácie
Exchange Online Protection

Exchange Online Protection

Ochrana pred nevyžiadanou poštou a malvérom bez obmedzenia prístupu k e-mailu.
Ďalšie informácie
Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Exchange Online

Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Exchange Online

Chráňte svoje e-maily pred neznámymi a sofistikovanými útokmi v reálnom čase.
Ďalšie informácie