Exchange Server 2013

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou podnikového e-mailu na vlastných serveroch.
Stiahnite si 180-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu Exchange Servera 2013.
Exchange

Exchange Server 2013

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou podnikového e-mailu na vlastných serveroch.
Stiahnite si 180-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu Exchange Servera 2013.
Exchange

Exchange Server 2013

Pracujte inteligentnejšie kdekoľvek pomocou podnikového e-mailu na vlastných serveroch.
Stiahnite si 180-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu Exchange Servera 2013.
Muž s telefónom a prenosným počítačom v kaviarni, ktorý používa podnikový e-mail cez Exchange Server 2013.
Muž s telefónom a prenosným počítačom v kaviarni, ktorý používa podnikový e-mail cez Exchange Server 2013.
Graf s informáciami o tom, ako Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť vždy dostupnú komunikáciu.

Vždy dostupné

Získajte podnikový e-mail, kalendár a kontakty priamo do svojho počítača, telefónu a prehliadača. Pomocou zjednodušeného prístupu k vysokej dostupnosti a zotaveniu po havárii dosiahnite nové úrovne spoľahlivosti a jednoduchosti a zároveň ochráňte citlivé a dôverné informácie.
 • Exchange Server 2013 pomáha zabezpečiť neustálu dostupnosť komunikácie a zároveň stálu kontrolu.
 • Model preddefinovaných blokov Exchangeu zjednodušuje nasadenia na všetkých úrovniach, štandardizuje vysokú dostupnosť, vyrovnáva zaťaženie klientov a zlepšuje interoperabilitu rôznych verzií.
 • Využite dlhšie obdobie bezporuchovej prevádzky prostredníctvom rýchlejšieho zabezpečenia pred zlyhaním a podpory viacerých databáz v rámci jedného zväzku.
 • Integrované riešenie monitorovania a spravovanej dostupnosti poskytuje funkcie samoopraviteľnosti na automatickú obnovu po zlyhaní.
 • Zjednodušené možnosti vyrovnávania zaťaženia zlepšujú flexibilitu a rozsah aj pri znížení nákladov.
 • Znížte náklady na ukladanie pomocou väčších a lacnejších diskov.
Detail e-mailu s upozornením na možné porušenie politiky určeným na zabránenie odoslaniu citlivých informácií používateľmi.

Zjednodušenie zabezpečovania súladu

Získajte integrovanú funkciu, ktorá uľahčuje dosahovanie súladu a znižuje náklady na zisťovanie.
 • Možnosti ochrany pred únikom údajov (DLP) zabraňujú používateľom náhodne odoslať citlivé informácie neoprávneným osobám a zároveň ich informujú o interných politikách zabezpečovania súladu.
 • Uchovávajte všetky dôležité údaje na jednom mieste – poskytnite používateľom archívnu poštovú schránku, ktorej používanie je natívne a dokonale integrované.
 • Z jedného rozhrania prostredníctvom Centra eDiscovery spustite v rámci údajov Exchangeu, SharePointu a Skypu for Business miestne vyhľadávanie eDiscovery.
 • Politiky mobilných zariadení vám umožňujú vytvárať zoznamy schválených mobilných zariadení, vynucovať zamknutie PIN kódom a odstraňovať dôverné údaje spoločnosti zo stratených telefónov.
Detail e-mailu s upozornením na možné porušenie politiky určeným na zabránenie odoslaniu citlivých informácií používateľmi.
Snímka obrazovky stránky povolení v Centre spravovania pre Exchange, kde sa spravujú roly správcu.

Jednoduché nasadenie a spravovanie

Exchange Server 2013 ponúka flexibilné možnosti nasadenia a pomáha skrátiť čas strávený spravovaním systémov výmeny správ.
 • Zjednodušte nasadenie pomocou vlastných pokynov na inštaláciu alebo inováciu na Exchange.
 • Spravujte svoju organizáciu efektívne pomocou Centra spravovania pre Exchange, ktoré predstavuje jednoduché webové rozhranie.
 • Udeľujte povolenia špecializovaným používateľom na základe pracovnej funkcie, ako je napríklad elektronické vyhľadávanie pre dozor nad dodržiavaním súladu, bez toho, aby ste im museli udeliť prístup k celému rozhraniu spravovania Exchangeu.
 • Pomocou úplnej flexibility nasadenia prejdite na cloud za vlastných podmienok – či už lokálne, v cloude alebo v hybridnej kombinácii.

Prostriedky

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#3bc0a9ac-c9c4-2bdd-98bc-e564fb8d3fdd|pmg-float-right|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}