Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365

Chráňte svoje e-maily pred neznámymi a sofistikovanými útokmi v reálnom čase.

Zákazníci s predplatnými na vybrané plány Exchangeu alebo služieb Office 365 si môžu pridať Rozšírenú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami za {EOAdvThreatProtection|price} na používateľa.

Informácie o postupe

Cena nezahŕňa DPH.
Diagram zobrazujúci ochranu e-mailového konta pomocou rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365.

Zabezpečenie poštových schránok pred pokročilými hrozbami

Každý deň sa objavujú nové útoky malvéru – služby Office 365 ponúkajú riešenie, ako pred nimi e-maily chrániť. Pomocou rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365 môžete svoje poštové schránky chrániť pred novými, sofistikovanými útokmi v reálnom čase. Ochranou pred nebezpečnými prílohami a rozšírením ochrany proti škodlivým prepojeniam dopĺňa funkcie zabezpečenia služby Exchange Online Protection a poskytuje lepšiu ochranu hneď od začiatku.

E-mailové oznámenie správcu a okno politiky bezpečných príloh.

Ochrana pred nebezpečnými prílohami

S bezpečnými prílohami môžete predísť tomu, aby mali škodlivé prílohy vplyv na vaše prostredie správ, a to dokonca aj vtedy, ak nie sú známe ich podpisy. Každý podozrivý obsah sa v reálnom čase podrobí analýze správania malvéru, ktorá na vyhodnotenie podozrivej aktivity obsahu používa techniky strojového učenia. Nebezpečné prílohy sa pred odoslaním príjemcom uložia do izolovaného detonačného priestoru. Výhodou je čistejšia doručená pošta bez malvéru s lepšou ochranou hneď od začiatku.

Okno politiky Bezpečné prepojenia a upozornenie funkcie Bezpečné prepojenia určené pre používateľov.

Ochrana prostredia po kliknutí používateľa na škodlivé prepojenia

Exchange Online Protection poskytuje prostredníctvom kontroly obsahu ochranu pred škodlivými prepojeniami. Funkcia Bezpečné prepojenia túto ochranu rozširuje o ochranu prostredia po kliknutí používateľa na prepojenie. Počas kontroly obsahu sa URL adresy prepíšu tak, aby mohli prejsť cez Office 365. URL adresy sa kontrolujú v reálnom čase, keď na ne používateľ klikne. Ak je prepojenie nebezpečné, používateľ dostane upozornenie, aby lokalitu nenavštevoval, alebo informáciu, že lokalita bola zablokovaná. K dispozícii je vytváranie zostáv, takže správcovia môžu sledovať, ktorí používatelia klikli na prepojenie a kedy naň klikli.

Výsledky sledovania URL adries v službe Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365.

Získanie rozšírených funkcií tvorby zostáv a sledovania prepojení v správach

Získajte dôležité informácie o tom, kto z vašej organizácie je terčom útokov a do akej kategórie tieto útoky patria. Vytváranie zostáv a sledovanie správ vám umožňujú preskúmať správy, ktoré boli zablokované v dôsledku neznámych vírusov alebo malvéru, zatiaľ čo možnosť sledovania URL adries vám umožňuje sledovať jednotlivé škodlivé prepojenia v správach, na ktoré niekto klikol.

Zakúpenie rozšírenej ochrany pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365

Rozšírenú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami pre Office 365 môžete pridať k nasledujúcim plánom predplatného na Exchange a Office 365: Exchange Online Plan 1, Exchange Online Plan 2, Exchange Online Kiosk, Exchange Online Protection, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Office 365 Enterprise E2, Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 Enterprise K1, Office 365 Enterprise K2, Office 365 Education. Ak chcete pridať rozšírenú ochranu pred bezpečnostnými hrozbami k svojmu predplatnému, obráťte sa na svojho predajcu multilicencií.