Plány služieb Office 365 Government

Overte, či ako vládna organizácia máte oprávnenie na účasť. Bude sa od vás vyžadovať podpis zmluvy a potvrdenie, že ste oprávneným zákazníkom.
Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť oprávnenosť a pozastaviť poskytovanie služieb neoprávneným zákazníkom.
Vládnou organizáciou je zvyčajne a) akýkoľvek vládny úrad, oddelenie, divízia, jednotka alebo iný štátny subjekt alebo miestna vláda alebo b) akýkoľvek kraj, okres, spoločenstvo, mesto, samospráva, obec, mestská časť, špeciálne zriadená oblasť alebo podobný typ štátnych orgánov zriadených na základe zákonov štátu daného zákazníka v rámci štátnych predpisov a geografických hraníc alebo c) akýkoľvek iný subjekt v štáte daného zákazníka autorizovaný výhradne na základe zákonov štátu zákazníka na nákup produktov podľa štátnych zmlúv. Prečítajte si podrobné informácie o požiadavkách na oprávnenie vo svojej krajine.
Porovnanie plánov služieb Office 365 Government
Dostupné funkcie

Podrobné informácie o funkciách služby Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing) a ďalšie informácie

Podrobné informácie o funkciách služby Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing) a ďalšie informácie

Podrobné informácie o funkciách služieb Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing) a ďalšie informácie

Podrobné informácie o funkciách služieb Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) a ďalšie informácie

Podrobné informácie o funkciách služieb Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) a ďalšie informácie

Funkcia Nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher a OneNote až v 5 počítačoch alebo Macoch na jedného používateľa Popis s podrobnosťami o dostupnosti Publishera a Accessu a o kompatibilite služieb Office 365 s predchádzajúcimi verziami aplikácií balíka Office
Obsahuje najnovšie aplikácie balíka Office pre PC a Mac.
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
(vrátane Accessu)
Táto funkcia je súčasťou
(vrátane Accessu)
Funkcia Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších programov
Iba zobrazovanie prílohIba zobrazovanie prílohTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Zdieľanie súborov a minimálne 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive Popis s informáciami o dostupnosti klienta synchronizácie služby OneDrive for Business
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Neobmedzený ukladací priestor vo OneDrive Popis s podrobnosťami o plánoch služby OneDrive for Business s neobmedzeným ukladacím priestorom
Táto funkcia je súčasťou
Neobmedzený ukladací priestor vo OneDrive Popis s podrobnosťami o plánoch služby OneDrive for Business s neobmedzeným ukladacím priestorom
Funkcia Podnikový e-email, kalendár a kontakty Popis s podrobnosťami o pripojení predchádzajúcich verzií Outlooku k službám Office 365
50 GB na doručenú poštu100 GB na doručenú poštu50 GB na doručenú poštu100 GB na doručenú poštu100 GB na doručenú poštu
Funkcia Neobmedzené online schôdze, okamžité správy a videokonferencie v HD rozlíšení. Obsahuje aplikáciu Skype for Business Popis s informáciami o možnostiach a dostupnosti Skypu for Business pre Mac
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
FunkciaInformovanie a zapájanie zamestnancov do používania intranetu v SharePointe, pripojte tímy k obsahu, odborným znalostiam a procesom pomocou tímov v SharePointe.
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
FunkciaPrispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie kdekoľvek v službách Office 365 pomocou Office Graphu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Súlad s požiadavkami a ochrana informácií Blokovanie vymazania na právne účely, správa prístupových práv a ochrana pred únikom údajov pre e-maily a súbory
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Nástroje centra elektronického vyhľadávania eDiscovery na podporu súladu s požiadavkami
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Hlasová schránka Podpora hosťovanej hlasovej schránky s funkciami automatického telefónneho systému
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Zjednotená komunikácia na uskutočňovanie telefonátov pomocou počítača a vylepšenie alebo nahradenie telefónneho systému pobočkovej ústredne možnosťami telefonovania pre podniky pomocou Skype for Business Servera 2015 Popis s požiadavkami na hlasové hovory prostredníctvom Skypu for Business
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Advanced eDiscovery s prediktívnym kódovaním a analýzou textu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pomáha chrániť vašej údaje pred malvérom a vírusmi, a zároveň chráni váš systém odosielania a prijímania správ.
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Analytické nástroje na vytváranie osobných a organizačných prehľadov spolu so službou Power BI Pro a MyAnalytics
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Konferencie cez verejnú telekomunikačnú sieť , ktoré umožňujú pozvaným používateľom pripojiť sa k schôdzam cez Skype for Business prostredníctvom pevnej linky alebo mobilného telefónu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Cloudová pobočková ústredňa na správu cloudových hovorov na vykonávanie, prijímanie a prepájanie hovorov v mnohých zariadeniach
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Funkcia Maximálny počet používateľov
Maximálny počet používateľov pre službu Online (Plan 1) (Government Pricing) je bez obmedzeniaMaximálny počet používateľov pre Exchange Online (plán 2) (cena pre vládne inštitúcie) je bez obmedzeniaMaximálny počet používateľov pre služby Office 365 Enterprise E1 (cena pre vládne inštitúcie) je bez obmedzeniaMaximálny počet používateľov pre služby Office 365 Enterprise E3 (cena pre vládne inštitúcie) je bez obmedzeniaMaximálny počet používateľov pre služby Office 365 Enterprise E4 (cena pre vládne inštitúcie) je bez obmedzenia
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r18:c1}
{r18:c5}
{r19:c1}
{r19:c5}
{r20:c1}
{r20:c5}
{r21:c1}
{r21:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}
{r18:c1}
{r18:c6}
{r19:c1}
{r19:c6}
{r20:c1}
{r20:c6}
{r21:c1}
{r21:c6}

Súčasťou všetkých plánov služieb Office 365 uvedených vyššie je:

Zmluva o úrovni služieb so zárukou 99,9-percentnej dostupnosti s finančnou zárukou
Webová podpora na IT úrovni a nepretržitá telefonická podpora pri kritických problémoch
Integrácia služby Active Directory na jednoduchú správu poverení a povolení používateľov
Špičkové zabezpečenie údajov

Požiadavky, ktoré treba splniť

Overte, či ako vládna organizácia máte oprávnenie na účasť. Bude sa od vás vyžadovať podpis zmluvy a potvrdenie, že ste oprávneným zákazníkom.
Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť oprávnenosť a pozastaviť poskytovanie služieb neoprávneným zákazníkom.
Vládnou organizáciou je zvyčajne a) akýkoľvek vládny úrad, oddelenie, divízia, jednotka alebo iný štátny subjekt alebo miestna vláda alebo b) akýkoľvek kraj, okres, spoločenstvo, mesto, samospráva, obec, mestská časť, špeciálne zriadená oblasť alebo podobný typ štátnych orgánov zriadených na základe zákonov štátu daného zákazníka v rámci štátnych predpisov a geografických hraníc alebo c) akýkoľvek iný subjekt v štáte daného zákazníka autorizovaný výhradne na základe zákonov štátu zákazníka na nákup produktov podľa štátnych zmlúv. Prečítajte si podrobné informácie o požiadavkách na oprávnenie vo svojej krajine.