Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"commercial|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Ceny plánov služieb Office 365 pre vládne organizácie

Overte si, či ako vládna organizácia máte oprávnenie na účasť. Bude sa od vás vyžadovať podpis zmluvy a potvrdenie, že ste oprávneným zákazníkom. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť oprávnenosť a pozastaviť poskytovanie služieb neoprávneným zákazníkom.
Vládnou organizáciou je zvyčajne (a) akákoľvek vládna agentúra, oddelenie, útvar, jednotka alebo iný subjekt celoštátnej alebo miestnej vlády alebo (b) akýkoľvek kraj, okres, spoločenstvo, mesto, samospráva, obec, mestská časť, účelové združenie alebo podobný typ vládnych orgánov zriadených na základe zákonov štátu daného zákazníka v rámci jurisdikcie a geografických hraníc štátu alebo (c) akýkoľvek iný subjekt v štáte daného zákazníka, ktorý je výhradne na základe zákonov štátu zákazníka oprávnený nakupovať produkty podľa štátnych zmlúv. Prečítajte si podrobné informácie o požiadavkách na oprávnenie vo svojej krajine.
Poznámka pre vládnych zákazníkov v USA: Ponuky uvedené nižšie nezahŕňajú plány alebo skúšobné verzie pre komunitu vládnych inštitúcií s nárokom na cloud (GCC), ktoré sú k dispozícii len pre oprávnených vládnych zákazníkov v USA. V prípade GCC sa vyžaduje špeciálne overenie súladu s dodržiavaním zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Zaregistrovať sa na odber bezplatnej 30-dňovej skúšobnej verzie GCC. Zároveň sa budete musieť obrátiť na partnera alebo zástupcu spoločnosti Microsoft a kúpiť si plány komunity s nárokom na cloud.

Ceny plánov služieb Office 365 pre vládne organizácie

Overte si, či ako vládna organizácia máte oprávnenie na účasť. Bude sa od vás vyžadovať podpis zmluvy a potvrdenie, že ste oprávneným zákazníkom. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť oprávnenosť a pozastaviť poskytovanie služieb neoprávneným zákazníkom.
Vládnou organizáciou je zvyčajne (a) akákoľvek vládna agentúra, oddelenie, útvar, jednotka alebo iný subjekt celoštátnej alebo miestnej vlády alebo (b) akýkoľvek kraj, okres, spoločenstvo, mesto, samospráva, obec, mestská časť, účelové združenie alebo podobný typ vládnych orgánov zriadených na základe zákonov štátu daného zákazníka v rámci jurisdikcie a geografických hraníc štátu alebo (c) akýkoľvek iný subjekt v štáte daného zákazníka, ktorý je výhradne na základe zákonov štátu zákazníka oprávnený nakupovať produkty podľa štátnych zmlúv. Prečítajte si podrobné informácie o požiadavkách na oprávnenie vo svojej krajine.
Poznámka pre vládnych zákazníkov v USA: Ponuky uvedené nižšie nezahŕňajú plány alebo skúšobné verzie pre komunitu vládnych inštitúcií s nárokom na cloud (GCC), ktoré sú k dispozícii len pre oprávnených vládnych zákazníkov v USA. V prípade GCC sa vyžaduje špeciálne overenie súladu s dodržiavaním zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Zaregistrovať sa na odber bezplatnej 30-dňovej skúšobnej verzie GCC. Zároveň sa budete musieť obrátiť na partnera alebo zástupcu spoločnosti Microsoft a kúpiť si plány komunity s nárokom na cloud.

Exchange

Online Plan 1

(Government Pricing)

Online Plan 1

(Government Pricing)

Exchange

Online Plan 2

(Government Pricing)

Online Plan 2

(Government Pricing)

Office 365

Enterprise E1

(Government Pricing)

Enterprise E1

(Government Pricing)

Office 365

Enterprise E3

(Government Pricing)

Enterprise E3

(Government Pricing)

{GovtEXOP1|price}
mesačne za
používateľa
{GovtEXOP1|price}
mesačne za používateľa
{GovtEXOP2|price}
mesačne za
používateľa
{GovtEXOP2|price}
mesačne za používateľa
{GovtO365E1|price}
mesačne za
používateľa
{GovtO365E1|price}
mesačne za používateľa
{GovtO365E3|price}
mesačne za
používateľa
{GovtO365E3|price}
mesačne za používateľa
Maximálny počet používateľov
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Bez obmedzenia
Nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote a Skype for Business až v 5 PC alebo Macoch na jedného používateľa
Teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.
Vybraté
(vrátane Accessu)
Office v tabletoch a telefónoch umožňuje využívať úplné funkcie nainštalovaného balíka Office až v 5 tabletoch a 5 telefónoch
Vybraté
Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších programov
Iba zobrazovanie príloh
Iba zobrazovanie príloh
Vybraté
Vybraté
Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacieho priestoru na používateľa
Vybraté
Vybraté
Podnikový e-mail, kalendár a kontakty s kapacitou priečinka doručenej pošty 50 GB
Vybraté
Vybraté
Vybraté
Vybraté
Neobmedzené online schôdze, okamžité správy a audiokonferencie, videokonferencie v HD rozlíšení a webové konferencie.
Vybraté
Vybraté
Intranetová lokalita pre vaše tímy s nastaveniami zabezpečenia s možnosťou prispôsobenia
Vybraté
Vybraté
Podniková sociálna sieť na zabezpečenie spolupráce zamestnancov rôznych oddelení na rôznych miestach
Vybraté
Vybraté
Prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie v Office 365 pomocou Office Graphu
Vybraté
Vybraté
Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
Vybraté
Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
Vybraté
Súlad s požiadavkami a ochrana informácií vrátane blokovania vymazania na právne účely, správy prístupových práv a ochrany pred únikom údajov pre e-maily a súbory
Vybraté
Vybraté
Nástroje centra vyhľadávania eDiscovery na podporu súladu s požiadavkami
Vybraté
Hosťovaná hlasová schránka Využite hosťované služby Unified Messaging, ktoré poskytujú odkazovač, používateľské rozhranie na vytáčanie a možnosti automatického operátora spoločnosti
Vybraté
ZobraziťSkryť
Exchange Online Plan 1
(Government Pricing)
{GovtEXOP1|price}
mesačne za používateľa
Maximálny počet používateľov
Bez obmedzenia
Nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote a Skype for Business až v 5 PC alebo Macoch na jedného používateľa
Teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.
Office v tabletoch a telefónoch umožňuje využívať úplné funkcie nainštalovaného balíka Office až v 5 tabletoch a 5 telefónoch
Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších programov
Iba zobrazovanie príloh
Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacieho priestoru na používateľa
Podnikový e-mail, kalendár a kontakty s kapacitou priečinka doručenej pošty 50 GB
Vybraté
Neobmedzené online schôdze, okamžité správy a audiokonferencie, videokonferencie v HD rozlíšení a webové konferencie.
Intranetová lokalita pre vaše tímy s nastaveniami zabezpečenia s možnosťou prispôsobenia
Podniková sociálna sieť na zabezpečenie spolupráce zamestnancov rôznych oddelení na rôznych miestach
Prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie v Office 365 pomocou Office Graphu
Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
Súlad s požiadavkami a ochrana informácií vrátane blokovania vymazania na právne účely, správy prístupových práv a ochrany pred únikom údajov pre e-maily a súbory
Nástroje centra vyhľadávania eDiscovery na podporu súladu s požiadavkami
Hosťovaná hlasová schránka Využite hosťované služby Unified Messaging, ktoré poskytujú odkazovač, používateľské rozhranie na vytáčanie a možnosti automatického operátora spoločnosti
ZobraziťSkryť
Exchange Online Plan 2
(Government Pricing)
{GovtEXOP2|price}
mesačne za používateľa
Maximálny počet používateľov
Bez obmedzenia
Nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote a Skype for Business až v 5 PC alebo Macoch na jedného používateľa
Teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.
Office v tabletoch a telefónoch umožňuje využívať úplné funkcie nainštalovaného balíka Office až v 5 tabletoch a 5 telefónoch
Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších programov
Iba zobrazovanie príloh
Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacieho priestoru na používateľa
Podnikový e-mail, kalendár a kontakty s kapacitou priečinka doručenej pošty 50 GB
Vybraté
Neobmedzené online schôdze, okamžité správy a audiokonferencie, videokonferencie v HD rozlíšení a webové konferencie.
Intranetová lokalita pre vaše tímy s nastaveniami zabezpečenia s možnosťou prispôsobenia
Podniková sociálna sieť na zabezpečenie spolupráce zamestnancov rôznych oddelení na rôznych miestach
Prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie v Office 365 pomocou Office Graphu
Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
Súlad s požiadavkami a ochrana informácií vrátane blokovania vymazania na právne účely, správy prístupových práv a ochrany pred únikom údajov pre e-maily a súbory
Vybraté
Nástroje centra vyhľadávania eDiscovery na podporu súladu s požiadavkami
Hosťovaná hlasová schránka Využite hosťované služby Unified Messaging, ktoré poskytujú odkazovač, používateľské rozhranie na vytáčanie a možnosti automatického operátora spoločnosti
ZobraziťSkryť
Office 365 Enterprise E1
(Government Pricing)
{GovtO365E1|price}
mesačne za používateľa
Maximálny počet používateľov
Bez obmedzenia
Nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote a Skype for Business až v 5 PC alebo Macoch na jedného používateľa
Teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.
Office v tabletoch a telefónoch umožňuje využívať úplné funkcie nainštalovaného balíka Office až v 5 tabletoch a 5 telefónoch
Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších programov
Vybraté
Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacieho priestoru na používateľa
Vybraté
Podnikový e-mail, kalendár a kontaktys kapacitou priečinka doručenej pošty 50 GB
Vybraté
Neobmedzené online schôdze, okamžité správy a audiokonferencie, videokonferencie v HD rozlíšení a webové konferencie.
Vybraté
Intranetová lokalita pre vaše tímy s nastaveniami zabezpečenia s možnosťou prispôsobenia
Vybraté
Podniková sociálna sieť na zabezpečenie spolupráce zamestnancov rôznych oddelení na rôznych miestach
Vybraté
Prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie v Office 365 pomocou Office Graphu
Vybraté
Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
Súlad s požiadavkami a ochrana informácií vrátane blokovania vymazania na právne účely, správy prístupových práv a ochrany pred únikom údajov pre e-maily a súbory
Nástroje centra vyhľadávania eDiscovery na podporu súladu s požiadavkami
Hosťovaná hlasová schránka Využite hosťované služby Unified Messaging, ktoré poskytujú odkazovač, používateľské rozhranie na vytáčanie a možnosti automatického operátora spoločnosti
ZobraziťSkryť
Office 365 Enterprise E3
(Government Pricing)
{GovtO365E3|price}
mesačne za používateľa
Maximálny počet používateľov
Bez obmedzenia
Nainštalované úplné verzie aplikácií balíka Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, OneNote a Skype for Business až v 5 PC alebo Macoch na jedného používateľa
Teraz obsahuje nové aplikácie balíka Office 2016 pre PC a Mac.
Vybraté
(vrátane Accessu)
Office v tabletoch a telefónoch umožňuje využívať úplné funkcie nainštalovaného balíka Office až v 5 tabletoch a 5 telefónoch
Vybraté
Online verzie balíka Office vrátane Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších programov
Vybraté
Ukladanie a zdieľanie súborov s 1 TB ukladacieho priestoru na používateľa
Vybraté
Podnikový e-mail, kalendár a kontakty s kapacitou priečinka doručenej pošty 50 GB
Vybraté
Neobmedzené online schôdze, okamžité správy a audiokonferencie, videokonferencie v HD rozlíšení a webové konferencie.
Vybraté
Intranetová lokalita pre vaše tímy s nastaveniami zabezpečenia s možnosťou prispôsobenia
Vybraté
Podniková sociálna sieť na zabezpečenie spolupráce zamestnancov rôznych oddelení na rôznych miestach
Vybraté
Prispôsobené vyhľadávanie a zisťovanie v Office 365 pomocou Office Graphu
Vybraté
Podniková správa aplikácií s použitím skupinovej politiky, telemetrie a aktivácie pre zdieľané počítače
Vybraté
Samoobslužné funkcie BI na zisťovanie, analýzu a vizualizáciu údajov v Exceli
Vybraté
Súlad s požiadavkami a ochrana informácií vrátane blokovania vymazania na právne účely, správy prístupových práv a ochrany pred únikom údajov pre e-maily a súbory
Vybraté
Nástroje centra vyhľadávania eDiscovery na podporu súladu s požiadavkami
Vybraté
Hosťovaná hlasová schránka Využite hosťované služby Unified Messaging, ktoré poskytujú odkazovač, používateľské rozhranie na vytáčanie a možnosti automatického operátora spoločnosti
Vybraté

Súčasťou všetkých plánov služieb Office 365 uvedených vyššie je:

Aktuálnosť
IT podpora
Integrácia služby Active Directory
Zabezpečenie
Zmluva o úrovni služieb so zárukou 99,9-percentnej dostupnosti s finančným krytím
Webová technická podpora na IT úrovni a nepretržitá telefonická podpora pri kritických problémoch
Integrácia služby Active Directory na jednoduchú správu poverení a povolení používateľov
Špičkové zabezpečenie údajov

Súčasťou všetkých plánov služieb Office 365 uvedených vyššie je:

Aktuálnosť
Zmluva o úrovni služieb so zárukou 99,9-percentnej dostupnosti s finančným krytím
IT podpora
Webová technická podpora na IT úrovni a nepretržitá telefonická podpora pri kritických problémoch
Integrácia služby Active Directory
Integrácia služby Active Directory na jednoduchú správu poverení a povolení používateľov
Zabezpečenie
Špičkové zabezpečenie údajov
{"pmgControls":[ {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}]}