Office 365 Government

Najlepšia možnosť pre vládne organizácie, ktoré majú rozšírené požiadavky v oblasti IT a hľadajú flexibilný spôsob, ako vlastnou rýchlosťou prejsť na cloud.

Porovnať plány

iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v iných krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.