Two people standing outside at night looking at a laptop. There is a blurred city skyline in the background.

Toto je váš balík 365

Každý deň máte možnosť využiť služby Office 365.

Close up of a PowerPoint presentation open on a tablet screen

Čo je Office 365

Office 365 je cloudová predplatená služba, ktorá v sebe spája tie najlepšie nástroje pre súčasný spôsob práce. Kombinuje špičkové aplikácie ako Excel a Outlook s výkonnými cloudovými službami ako OneDrive a Microsoft Teams. Služby Office 365 umožňujú komukoľvek vytvárať súbory a zdieľať ich v ľubovoľnom zariadení.

Ďalšie informácie o službách Office 365

Icon representing large office buildings or Enterprises

Veľké podniky

Icon representing an academic building

Vzdelávacie organizácie