{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}

Možnosti používania balíkov Office 2010 vo viacerých jazykoch

Výber správnej možnosti pre organizáciu

Ponúkame vám niekoľko ukážkových scenárov a podrobných popisov, ktoré vám pomôžu pri výbere správnej možnosti pre vašu organizáciu.
Nainštalujte si ľubovoľnú jazykovú verziu balíkov Office 2010 s aspoň jedným jazykovým balíkom Microsoft Office Language Pack 2010 alebo Office Multi-Language Pack 2010.
Nainštalujte si ľubovoľnú anglickú verziu balíkov Office 2010 s aspoň jedným jazykovým balíkom Microsoft Office Language Pack 2010 alebo Office Multi-Language Pack 2010.
Nainštalujte si lokalizované verzie balíkov Office 2010 pre jeden jazyk s aspoň jedným jazykovým balíkom Office Language Pack 2010 alebo Office Multi-Language Pack 2010.

Lokalizované verzie balíkov Office 2010

Získanie licencií na lokalizované verzie balíkov Office 2010 (ako sú napríklad balíky Office 2010 v angličtine a v slovenčine) môže byť najlepšou voľbou, ak vaša organizácia potrebuje úplne lokalizované prostredie a ďalší obsah, ktorý sa dodáva s niektorými úplne lokalizovanými verziami. Každá lokalizovaná verzia zahŕňa najmenej dve skupiny príslušných nástrojov korektúry pre jazyky, ktoré budete pravdepodobne používať najviac (napríklad slovenská verzia zahŕňa nástroje korektúry pre slovenčinu, češtinu, angličtinu, maďarčinu a nemčinu). Ak chcete získať možnosti rozšírených úprav a podporu používateľského rozhrania pre ďalších 37 jazykov, môžete si nainštalovať ďalšie jazykové balíky Office Language Pack 2010.