Prepojenie služieb Lync a Skype

Pripojenie k miliónom používateľov Skypu pomocou prepojenia Lyncu a Skypu

Prepojenie Lyncu a Skypu umožňuje používateľom Microsoft Lyncu komunikovať so stovkami miliónov používateľov Skypu na svete. Používatelia Lyncu tak majú možnosť využívať výhody všeobecnej dostupnosti, ktorú Skype poskytuje, môžu sa spojiť s dodávateľmi, zákazníkmi a partnermi a spoliehať sa pritom na rozmanitosť Lyncu.

Funkcie


Kontakty Používatelia Lyncu môžu pridať kontakty Skypu tak, že do okna Pridanie kontaktu Skypu zadajú názov konta Microsoft daného používateľa Skypu (táto možnosť je k dispozícii v časti Pridať kontakt mimo mojej organizácie). Používatelia Skypu môžu podobne pridávať kontakty Lyncu tak, že zadajú ich e-mailové adresy do vyhľadávacieho panela v Skype a kliknú na položku Pridať kontakt.
Kontakty
Odosielanie okamžitých správ
Prítomnosť Zobrazenie stavu online – možnosti K dispozícii, Offline, Nemám čas, Som preč atď. sa používateľovi zobrazia pre kontakty Skypu aj Lyncu v zozname kontaktov v rámci aplikácií balíka Office, ako sú napríklad Outlook, Word, Excel a SharePoint.
Zvukové hovory Volajte kontaktom Skypu alebo Lyncu priamo z aplikácií Lync alebo Skype v prípade hlasových hovorov typu „one-to-one“. Takéto hovory sú podobné ako volania zo Skypu na Skype alebo z Lyncu na Lync.
Okamžité správy Uskutočňujte konverzácie typu „one-to-one“ cez okamžité správ s používateľom Lyncu zo Skypu a naopak a zachovávajte prepis týchto konverzácií v histórii konverzácií (v Lyncu) alebo v rámci možnosti Zobraziť…Správy (v Skype).
Videohovory budú k dispozícii čoskoro…

Systémové požiadavky

Používatelia Lyncu, ktorí sa pripájajú k Skypu: Používatelia Lyncu sa môžu k Skypu pripojiť cez Lync Online, Lync Server 2010 alebo Lync Server 2013, použitím Lyncu 2010 alebo Lyncu 2013, pomocou počítačových klientov a ľubovoľných mobilných klientov Lyncu 2013.

Na to, aby sa používatelia Lyncu mohli pripojiť ku komunite Skypu, musia správcovia Lyncu najprv zapnúť prepojenie Lyncu a Skypu. Informácie s postupom môžete nájsť tu (pre Lync Server). V prípade Lyncu Online možno prepojenie zapnúť v Centre spravovania Lyncu na portáli služieb Office 365.

Používatelia Skypu, ktorí sa pripájajú k Lyncu: Na prepojenie s Lyncom je aktuálne potrebné, aby si zákazníci nainštalovali najnovšieho klienta Skypu pre Mac alebo Windows. Používatelia Skypu sa tiež musia prihlásiť s kontom Microsoft. Ak nemajú konto Microsoft, môžu si ho jednoducho vytvoriť. Zákazníci môžu zlúčiť svoje existujúce konto Skypu s kontom Microsoft a jediným prihlásením sa tak môžu prihlasovať do viacerých aplikácií a služieb.

Mobilní klienti pre Lync
Počítačoví klienti pre Skype