Partneri Lyncu

 • Integrácia systému
 • Applications
 • Hardware
 • Support
Lync poskytuje veľký a neustále aktualizovaný systém, ktorý vám umožňuje vybrať si najvhodnejšieho partnera na naplnenie komunikačných potrieb vašej organizácie a výziev, ktorým čelí.
Ak hľadáte jedného partnera, ktorý bude schopný poskytovať aj podporovať komplexné riešenie Lyncu, zrejme budete chcieť pracovať s partnerom integrácie systému Lync. Prípadne môžete riešiť špecifické požiadavky výberom partnera so zameraním na konkrétny aspekt riešenia Lyncu vrátane aplikácií, hardvéru a podpory.
Získajte ďalšie informácie o rôznych typoch partnerov Lyncu, zoskupení sú podľa kategórie:
 • Partneri integrácie systému disponujú potrebnými zdrojmi aj znalosťami, vďaka ktorým môžu zákazníkom poskytovať komplexné riešenie Lyncu. Sú schopní naplánovať, nasadiť a podporovať riešenia Lyncu prispôsobené konkrétnym podnikovým a technologickým potrebám zákazníkov.

  Uvedení partneri integrácie systému so skúsenosťami s Lyncom pôsobia vo viacerých krajinách. Sú spravovaní skupinami Microsoft Enterprise Partners alebo Consumer Channels:

  Partnerov integrácie systému Lync s pôsobnosťou vo vašej krajine alebo oblasti nájdete na lokalite Microsoft Pinpoint výberom svojej krajiny a filtrovaním podľa komunikačnej kompetencie.

  Zoznamy partnerov v jednotlivých krajinách nájdete pomocou týchto prepojení:

 • Partneri typu Nezávislý dodávateľ softvéru Lync vytvárajú balíky aplikácií a predávajú ich ako samostatné riešenia vytvorené na základe platforiem spoločnosti Microsoft. Platforma Lyncu je štruktúrovaná tak, aby vývojárom umožňovala efektívnu tvorbu podnikových aplikácií, ktoré zvýšia produktivitu podniku a budú spĺňať neustále sa rozširujúcu škálu komunikačných potrieb. Partnera môžete vyhľadať pomocou tohto prepojenia:
 • Partneri hardvéru pre Lync poskytujú bohatú ponuku telefónov, náhlavných súprav, webových kamier a počítačov umožňujúcich prvotriedne využitie zvuku a videa Lyncu, riešení konferenčných miestností na kvalitnejšie schôdze cez Lync aj infraštruktúru umožňujúcu zákazníkom nasadenie funkcie Enterprise Voice and video v ich konkrétnych podmienkach. Títo partneri odoslali svoje produkty na testovanie, majú teda oprávnenie na ich používanie s Lyncom a poskytujú zákazníkom vysokú kvalitu. Tieto produkty nájdete v katalógu hardvéru pre Lync pomocou tohto prepojenia:
 • Partneri podpory certifikovaní pre Lync vám môžu poskytnúť komplexnú podporu pri nasadení hlasových služieb Lyncu. Títo partneri sú vysoko kvalifikovaní, rozumejú vašej oblasti podnikania – softvéru a hardvéru – a stojí za nimi skupina technických pracovníkov eskalačnej podpory Microsoft Premier. Partnera môžete vyhľadať pomocou tohto prepojenia:

Ďalšie informácie

 • Pre profesionálov v oblasti IT

 • Objavte zdroje informácií a školenia pre profesionálov v oblasti IT týkajúce sa inštalácie, nasadenia, spravovania a podpory lokálnych verzií Lync Servera a služieb Lyncu.
 • Microsoft Lync – lokalita Tech Center
 • Fóra o Lyncu

 • Pýtajte sa na konkrétne situácie na Lync Serveri.
 • Fóra o Lyncu
 • Blog o Lyncu

 • Získajte informácie o najnovšom vývoji, o prehľadoch funkcií a postupoch, ktoré odporúča tím Lyncu.
 • Blog o Lyncu