Najčastejšie otázky týkajúce sa záložnej kópie balíka Microsoft Office 2010

1. Vyhľadajte 25-miestny kód Product Key, ktorý sa nachádza v balení produktu alebo v potvrdzovacom e-maile. Ak chcete nainštalovať a aktivovať stiahnutý softvér, musíte mať platný aktivovaný kód Product Key balíka Office 2010.

2. Prejdite na lokalitu www.office.com/backup.

3. Kliknite na tlačidlo Získať záložnú kópiu.

4. Po zobrazení výzvy zadajte 25-miestny kód Product Key a postupujte podľa online pokynov.
5. Po zobrazení výzvy zadajte svoje konto Microsoft (predtým známe ako Windows Live ID) alebo vytvorte nové konto Microsoft .
6. Vyberte možnosť stiahnutia softvéru alebo objednania DVD. Ak si objednáte DVD, budete musieť zaplatiť poplatok.
7. Po dokončení procesu sa zobrazí prepojenie na stiahnutie softvéru. Toto prepojenie dostanete aj prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu, čo vám umožní stiahnuť softvér neskôr.
8. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo Stiahnuť spustite proces sťahovania.
9. Súbor uložte na pracovnú plochu. Nemeňte jeho názov.
10. Po stiahnutí súboru do počítača kliknite na jeho ikonu na pracovnej ploche a nainštalujte softvér.

11. Otvorte Microsoft Office.


Ak chcete balík otvoriť, kliknite na tlačidlo Štart systému Windows, ukážte na položku Všetky programy a potom na položku Microsoft Office, Microsoft Word (alebo inú aplikáciu balíka Office).


Poznámka: Ak ste počas procesu inštalácie nevybrali možnosť automatickej aktivácie, budete musieť softvér aktivovať. Po zobrazení výzvy zadajte svoj kód Product Key a podľa pokynov na obrazovke aktivujte balík Office.

Áno, záložnú kópiu balíka Office 2007 môžete získať prostredníctvom lokality www.office.com/backup .
Proces získania záložnej kópie za účelom inovácie balíka Office 2010 vyžaduje konto Microsoft. Kód Product Key na inováciu balíka Office 2010 sa priradí k vášmu kontu Microsoft, takže k nemu budete mať jednoduchý prístup. Po dokončení objednávky vám kód Product Key balíka Office 2010 odošleme prostredníctvom e-mailu. Ak kód Product Key v budúcnosti stratíte, budete môcť v rámci svojho konta Microsoft získať prístup k svojim kódom Product Key balíka Office 2010.
Ak chcete objednať záložný DVD disk prostredníctvom tejto lokality, postupujte podľa rovnakých pokynov ako pri sťahovaní softvéru. Dodacia lehota disku je 1 až 2 týždne.
Technológia Klikni a spusti predstavuje nový spôsob sťahovania a inštalácie balíka Microsoft Office. Prostredníctvom virtualizácie umožňuje používať program balíka Office pri jeho streamovaní a ukladaní do vyrovnávacej pamäte počítača. Technológia Klikni a spusti sa použije automaticky, ak vaše pripojenie spĺňa minimálne požiadavky na rýchlosť.
Ak kód Product Key nebol prijatý, overte, či ste kód Product Key zadali správne. Ak systém ani potom neoverí platnosť vášho kódu Product Key, obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkov .
Ak ste svoj produkt balíka Office 2010 zakúpili od spoločnosti Microsoft alebo od autorizovaného predajcu a máte platný kód Product Key balíka Office 2010, máte nárok na získanie záložnej kópie balíka Microsoft Office 2010 prostredníctvom tejto lokality. Na každú objednávku DVD disku sa vzťahujú poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť alebo ignorovať akúkoľvek požiadavku na stiahnutie softvéru alebo získanie záložného DVD disku, ktorú spoločnosť Microsoft na základe vlastného uváženia považuje za falošnú alebo podvodnú.
Nie, každý oprávňujúci produkt je potrebné stiahnuť samostatne. Lokalita umožňuje naraz overiť iba jeden kód Product Key.

Záložná kópia je prostredníctvom tejto lokality dostupná pre nasledujúce produkty od spoločnosti Microsoft.


 • Office 2010 Professional
 • Office 2010 pre podnikateľov
 • Office 2010 pre študentov a domácnosti
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft InfoPath 2010
 • Microsoft Visio Standard 2010
 • Microsoft Visio Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft Project Professional 2010

Mali by ste si stiahnuť Microsoft Office 2010 Professional. V prípade každej verzie balíka Office 2010 na vzdelávacie účely si môžete prostredníctvom tejto lokality stiahnuť zodpovedajúci produkt Office 2010.
Ak ste si kartu s kódom Product Key balíka Office 2010 zakúpili od spoločnosti Microsoft alebo od autorizovaného predajcu, máte nárok na získanie záložnej kópie prostredníctvom tejto lokality. Túto kópiu si môžete stiahnuť alebo objednať na DVD disku.
Áno, k dispozícii je záložná kópia 64-bitovej verzie balíka Office 2010. Väčšine používateľov však odporúčame nainštalovať si 32-bitovú verziu balíka Office 2010. Inštalácia 64-bitových produktov balíka Microsoft Office 2010 je určená pre používateľov, ktorí bežne používajú veľmi veľké dokumenty alebo množiny údajov a programy balíka Office 2010 potrebujú na prístup k viac ako 2 GB pamäte. So 64-bitovou verziou sa spája niekoľko technických obmedzení a na nainštalovanie produktu balíka Office 2010 s touto verziou sa v počítači vyžaduje podporovaný 64-bitový operačný systém.
Áno. Na získanie záložnej kópie však budete potrebovať kód Product Key balíka Microsoft Office 2010.
Počet záložných kópií balíka Office 2010, ktoré si môžete stiahnuť alebo objednať prostredníctvom tejto lokality, nie je obmedzený. Počet inštalácií softvéru je však daný počtom licencií pôvodného nákupu. Informácie o licencii nájdete v pôvodnom balení produktu.
Áno. Ak potrebujete preinštalovať Office v počítači, v ktorom ste ho už predtým nainštalovali a aktivovali, môžete Office preinštalovať a aktivovať pomocou pôvodného kódu Product Key.
Dodacia lehota disku je 1 až 2 týždne.

Ak máte otázky týkajúce sa nákupu DVD diskov v online obchode, sťahovania softvéru alebo kódu Product Key, využite podporu formou elektronického sťahovania softvéru Microsoft Online ESD Support


 • Ak ste Office 2010 kúpili v maloobchodnej predajni, o odbornú pomoc vrátane inštalovania a odinštalovania softvéru, aktivovania a používania produktov požiadajte príslušné oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft .
 • Ak ste kúpili počítač s predinštalovaným balíkom Office 2010, o technickú pomoc vrátane inštalovania a odinštalovania softvéru, aktivovania a používania produktov požiadajte výrobcu počítača.

Ak máte licenčné označenie PKC, používanie softvéru stiahnutého z tejto lokality sa riadi podmienkami uvedenými na karte s kódom Product Key, ktoré sú súčasťou licenčných podmienok pre softvér od spoločnosti Microsoft, pričom prvá veta tejto zmluvy sa mení a dopĺňa takto:


Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo niektorej jej pridruženej spoločnosti, podľa toho, v ktorej oblasti žijete) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvér (i) stiahnutý z tejto lokality a (ii) uvedený na karte s kódom PRODUCT KEY, ktorú ste si zakúpili.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "}]}