Microsoft StaffHub

Aplikácia účelovo vytvorená pre pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) v službách Office 365

The StaffHub app showing tasks on a smart phone and a tablet computer
Možnosti aplikácie StaffHub sú teraz k dispozícii v službe Microsoft Teams.
ĎALŠIE INFORMÁCIE

a desktop showing a schedule and a mobile phone showing the task screen with tasks assigned and completed

Spravovanie plánov a úloh

Jednoducho vytvárajte a spravujte plány aj na cestách a majte informácie o prípadných zmenách. Rýchlo priraďujte a dokončujte úlohy, aby ste mohli plniť momentálne potreby zákazníkov a podniku.

Komunikácia a komunita

Vytvorte priestor na zmysluplnú konverzáciu, kde sa môžu pracovníci podeliť o nápady, navzájom sa od seba učiť a získať prehľad o väčších iniciatívach na úrovni organizácie.
a mobile phone that shows a StaffHub chat next to a mobile phone that shows a corporate announcement in StaffHub
a desktop and a mobile phone that both show the same employee handbook

Školenie a adaptácia

Poskytnite zamestnancom zdroje informácií a obsah školení, ktorý zamestnanci potrebujú na získanie vedomostí, aby mohli s istotou podávať čo najlepší výkon.

Spravovanie identít a prístupu

Rýchlo vytvárajte a priraďujte identity len pomocou telefónneho čísla. Jednoducho v aplikácii pridávajte a odoberajte členov tímu a dodržiavajte pritom podnikové zabezpečenie a kontrolu nad riadením IT, ktorú od služieb Office 365 očakávate.
a desktop screen that shows how to add a team member with just a phone number
"Tento koncept úplne zmenil vzťahy medzi manažmentom a zamestnancami a umožnil nám sústrediť sa na to, čo je pre nás naozaj dôležité."

- Dominique Grandjonc, generálny manažér spoločnosti Novotel, Paríž