Microsoft StaffHub

Aplikácia účelovo vytvorená pre pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) v službách Office 365

Aplikácia StaffHub v smartfóne a tablete so zobrazením úloh

Spravovanie plánov a úloh

Jednoducho vytvárajte a spravujte plány aj na cestách a majte informácie o prípadných zmenách. Rýchlo priraďujte a dokončujte úlohy, aby ste mohli plniť momentálne potreby zákazníkov a podniku.

stolný počítač zobrazujúci plán a mobilný telefón zobrazujúci obrazovku úloh s priradenými a dokončenými úlohami

Komunikácia a komunita

Vytvorte priestor na zmysluplnú konverzáciu, kde sa môžu pracovníci podeliť o nápady, navzájom sa od seba učiť a získať prehľad o väčších iniciatívach na úrovni organizácie.

mobilný telefón zobrazujúci chat cez StaffHub vedľa mobilného telefónu zobrazujúceho firemné oznámenie v aplikácii StaffHub

Školenie a adaptácia

Poskytnite zamestnancom zdroje informácií a obsah školení, ktorý zamestnanci potrebujú na získanie vedomostí, aby mohli s istotou podávať čo najlepší výkon.

stolný počítač a mobilný telefón zobrazujúce rovnakú príručku pre zamestnancov

Spravovanie identít a prístupu

Rýchlo vytvárajte a priraďujte identity len pomocou telefónneho čísla. Jednoducho v aplikácii pridávajte a odoberajte členov tímu a dodržiavajte pritom podnikové zabezpečenie a kontrolu nad riadením IT, ktorú od služieb Office 365 očakávate.

obrazovka stolného počítača, ktorá zobrazuje, ako pridať člena tímu len pomocou telefónneho čísla

„Tento koncept úplne zmenil vzťahy medzi manažmentom a zamestnancami a umožnil nám sústrediť sa na to, čo je pre nás naozaj dôležité.“

- Dominique Grandjonc, generálny manažér spoločnosti Novotel, Paríž

Získať

StaffHub je k dispozícii vo vybratých plánoch služieb Office 365. Získajte základné nástroje na zvýšenie produktivity, ktoré sú s predplatným na Office 365 ešte lepšie.

Zavolajte nám

Ďalšie informácie vám poskytne obchodný zástupca. K dispozícii od pondelka do piatka 9:00 až 17:00.

0800 120261

0800 120261Zavolajte na toto telefónne číslo alebo si ho pridajte do Skypu

Chatujte s nami

Naši obchodní zástupcovia sú pripravení odpovedať na vaše otázky. K dispozícii od pondelka do piatka 9:00 až 17:00.

Zavrieť video
09bb8f95-3d5b-4714-b9f6-08995e76c81e
Poznámka: Video je v angličtine.