Podporte zdravotníckych pracovníkov so službou Microsoft Teams

Photograph of three healthcare professionals walking in a medical building and looking at a tablet device

Zdravotnícki pracovníci sa snažia zabezpečiť tú najlepšiu starostlivosť v dnešnom zložitom prostredí starostlivosti. Microsoft Teams umožňuje jednoduchú a bezpečnú spoluprácu a komunikáciu s nástrojmi konverzácie, videa, hlasu a zdravotnej starostlivosti v jednom centre.


Okamžité pripojenie pomocou zabezpečených správ

Odosielajte správy, zachytávajte a zdieľajte obrázky a odovzdávajte naliehavé informácie s vedomím, že Teams spĺňa požiadavky na lepšie zabezpečenie a dodržiavanie súladu pre zdravotnícke organizácie.

Mobile device with a priority notification communicating urgent patient information
Mobile and desktop image showing patient health record inside of Microsoft Teams hub

Koordinácia starostlivosti o pacientov v jednom centre

Komunikujte aktualizácie pacientov v reálnom čase prostredníctvom pripojenia k elektronickým zdravotným záznamom, podnikovým aplikáciám a aplikáciám balíka Office. Zdieľajte informácie a organizujte, koordinujte a stanovujte priority starostlivosti v jednom centre.

Spolupráca pomocou inteligentných schôdzí

Môžete viesť schôdze so zvukom alebo videom s kýmkoľvek v rámci organizácie alebo mimo nej. Zapájajte sa do schôdzí medzi lekármi alebo zamestnancami a na rôznych oddeleniach, jednotkách alebo v celej sieti zdravotnej starostlivosti.

Desktop screen showing a meeting in Microsoft Teams with 4 professionals having a meeting
Mobile screenshot of a nursing shifts being scheduled in Microsoft Teams

Zjednodušenie administratívnych postupov

Zjednodušte postupy a pracovné zmeny lekárov a zamestnancov. Zdieľajte oznámenia v celej organizácii, aby mali aktualizované dôležité informácie všetci.

Práca bez starostí

Služba Teams je vytvorená na základe zabezpečeného a kompatibilného cloudu Microsoft 365, umožňuje dosiahnuť súlad s predpismi HIPAA a je vyhovuje normám, ako sú napríklad HITRUST, SOC 1, SOC 2, GDPR a ďalšie nariadenia.

Mobile and desktop image showing business Admin Center for Microsoft Teams hub


Aurora Health Care logo
"Poskytli sme našim zamestnancom nástroje na vylepšenie spolupráce a koordinácie starostlivosti, čo pre pacientov prináša lepšie skúsenosti a pomáha výrazne znížiť náklady na starostlivosť."

-Dr. Divyang Joshi, riaditeľ a lekár, interné lekárstvo Advocate Aurora Health

Ďalšie informácie o príbehu spoločnosti

Získajte Microsoft Teams ešte dnes

Získajte Teams spolu s aplikáciami balíka Office, zdieľaním ukladacieho priestoru na súbory, e-mailom a ďalšími funkciami.