Microsoft Teams pre pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workers)

Pracovníci prvého kontaktu (Firstline Workers) sú hybnou silou podniku. Služba Teams je centrom pre tímovú prácu, ktoré ich spája.

Two workers talking while looking at a mobile phone.
Získajte ďalšie informácie o nových funkciách ohlásených na konferencii NRF. PREČÍTAŤ SI BLOG

Prostredníctvom pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workers) si ľudia vytvárajú vzťah k vašej spoločnosti, značke, vašim produktom a službám. Po celom svete ich je viac ako 2 miliardy a práve táto mobilná pracovná sila tvorí prvé rady takmer každého odvetvia. Podporte ich pomocou služby Microsoft Teams.


A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Efektívnejšia komunikácia

Pomocou skupinového chatu, online schôdzí, volaní a webových konferencií budú mať všetci členovia tímu vždy aktuálne informácie.

Vytváranie a kontrola rozvrhov s funkciou Zmeny

Pomocou funkcie Zmeny, nástroja na spravovanie rozvrhu v službe Teams, môžu manažéri jednoducho plánovať a vytvárať rozvrhy zmien. Členovia tímu si rozvrhy môžu v reálnom čase pozrieť a požiadať o zmenu rozvrhu.

A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.
A mobile phone and tablet showing capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Integrácia systému na riadenie pracovníkov

Pomocou rozhraní Graph API pre funkciu Zmeny, ktoré budú čoskoro k dispozícii, môžete vytvárať integrácie umožňujúce bezproblémový prístup manažérov aj zamestnancov k systémom na riadenie pracovníkov.

Oceňte svoj tím pomocou funkcie Pochvala

Pomocou funkcie Pochvala, nástroja na vyjadrenie uznania zamestnancom v službe Teams, môžete oceniť každý úspech, vyjadriť uznanie jednotlivým členom tímu a podporovať priateľskú atmosféru.
Screen image of a Praise message being composed on a laptop with a badge, note, and recipient. In addition, there is a mobile device screen showing Praise messages.
VCA logo that incorporates the letters V, C, and A, with an outline of the United States.

"Sme partnermi Microsoftu, aby sme mohli nanovo definovať možnosti zamestnancov, vytvoriť moderné pracovné prostredie a podporiť každého zamestnanca, od predstavenstva až po pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Worker), aby každý deň prekonával sám seba."

– Brandon Antin, viceprezident pre sociálnu zodpovednosť a inovácie, VCA

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRÍBEHU SPOLOČNOSTI