Office 365 Nonprofit

So službami Office 365 môžete ešte viac pomáhať a dosiahnuť väčší vplyv.

Zistite, či vaša organizácia spĺňa podmienky (v angličtine)
Dva tablety, notebook a telefón zobrazujúci používanie služieb Office 365.

Získajte nástroje, ktoré vaša nezisková organizácia potrebuje, aby uspela

Poskytnite zamestnancom a dobrovoľníkom účinné nástroje na dosiahnutie úspechu pomocou dynamickej súpravy nástrojov zahrnutých v plánoch Office 365 Nonprofit. Poskytnite členom tímu bezplatný e-mail a online úpravu a ukladanie dokumentov. A pomocou videokonferencií, okamžitých správ a lokality Yammer môžete zostaviť tímy z celého sveta.

Ruka osoby používajúca služby Office 365 v mobilnom telefóne.

Vyššia efektivita v cloude

Poskytnite zamestnancom a dobrovoľníkom možnosť dosiahnuť najvyššiu produktivitu vo svojej triede pri práci v cloude a pomôžte im spolupracovať úžasnými novými spôsobmi. Pomocou online ukladacieho priestoru a vzdialeného zdieľania súborov môžete mať kedykoľvek a kdekoľvek prístup k svojim správam rady a žiadostiam o granty. Vďaka službám Office 365 sa môžete flexibilne rozhodovať, či budete pracovať v online verziách známych aplikácií balíka Office alebo si zakúpite plán zahŕňajúci najnovšie verzie, ktoré môžete nainštalovať do počítačov PC, Macov a mobilných zariadení.

Zabezpečenie, súlad a ochrana osobných údajov

Office 365 je prvá veľká cloudová služba na zvýšenie produktivity, ktorá používa rámce zabezpečenia založené na štandardoch ISO 27001 overené nezávislým audítorom. Office 365 sa všetkým zákazníkom zmluvne zaväzuje dodržiavať rozsiahlu zmluvu o spracovaní údajov, vzorové doložky EÚ a zmluvu o obchodnom partnerstve HIPAA. Nemusíte sa obávať ani o zabezpečenie v mobilných zariadeniach. V telefónoch a tabletoch môžete používať vstavané nástroje na spravovanie prístupu k údajom (v angličtine).

Najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Ide o globálnu ponuku, ktorá je navrhnutá, aby pomáhala neziskovým a mimovládnym organizáciám pri poskytovaní potrebnej pomoci. Oprávneným zákazníkom poskytuje prístup k službám Office 365, najlepším cloudovým nástrojom vo svojej triede na zvýšenie produktivity a spoluprácu od spoločnosti Microsoft. Neziskové organizácie môžu získať ďalšie informácie, skontrolovať svoje oprávnenie a požiadať o darovanie na lokalite www.microsoft.com/office365nonprofits (v angličtine).

  1. Zaregistrujte sa v programe Microsoft Nonprofits (v angličtine).
  2. Ak sa oprávnenie potvrdí, ponuka služieb Office 365 Nonprofit bude k dispozícii na portáli pre správcov služieb Office 365.
  3. Na portáli pre správcov prejdite na kartu Správa licencií a priraďte používateľov k ľubovoľným ponukám Office 365 Nonprofit vrátane darovaných ponúk E1 a Business Essential.

Áno. Zákazník, ktorý získal nárok na ponuky Office 365 Nonprofit, môže ďalej nakupovať komerčné ponuky aj ponuky pre neziskové organizácie.

Zákazníci z neziskovej sféry by mali používať bežný spôsob podpory pre Office 365. Podrobnosti o možnostiach podpory pre Office 365 sú k dispozícii tu.

Oprávnené organizácie: neziskové a mimovládne organizácie musia byť v príslušných krajinách uznané ako charitatívne organizácie, aby mohli získať oprávnenie na programy spoločnosti Microsoft pre neziskové organizácie. Oprávnené organizácie nesmú mať zo svojej práce zisk a ich cieľom musí byť prospievať miestnej komunite. Medzi takéto ciele patria okrem iných aj tieto:

  • poskytovanie pomoci chudobným,
  • podpora vzdelávania,
  • zlepšovanie sociálnych podmienok,
  • ochrana kultúry,
  • ochrana alebo obnova životného prostredia,
  • podpora ľudských práv,
  • vytváranie občianskej spoločnosti.

Podrobné vysvetlenie kritérií oprávnenosti a prepojenia na kritériá oprávnenosti podľa jednotlivých krajín nájdete na stránke o oprávnenosti (v angličtine).

Spoločnosť Microsoft v spolupráci s partnerom pre darovanie softvéru, organizáciou TechSoup Global, určí, či nezisková organizácia vyhovuje širokým požiadavkám oprávnenosti. Tento proces môže trvať do 20 pracovných dní, snažíme sa však posúdiť oprávnenosť čo najrýchlejšie. Daný časový rámec sa môže líšiť v závislosti od rýchlosti reakcie neziskovej organizácie na žiadosti o ďalšie dokumenty. Požadovaná dokumentácia môže zahŕňať certifikát alebo registráciu, ktorú získal nadriadený orgán neziskovej organizácie. Napríklad v Spojených štátoch vyžadujeme kópiu úradného rozhodnutia IRS 501(c)(3).

Ponuky Nonprofit sú určené len pre platených zamestnancov neziskových organizácií a pracovníkov na plný úväzok pracujúcich bez nároku na odmenu, ktorí plnia každodenné riadiace, prevádzkové a zmocnenecké povinnosti a nebudú licenciu používať na tvorbu osobného zisku. Dobrovoľníci, členovia a príjemcovia neziskových organizácií NEMAJÚ nárok na licencie a predplatné Nonprofit.

Ponuka darovania služieb Office 365 Nonprofit E1 má horný limit na počet používateľov, ktorým sa môže priradiť. Ak chcete priradiť ďalšie licencie nad tento horný limit, musíte odstrániť neaktívnych používateľov alebo kontaktovať oddelenie podpory a požiadať o ďalšie licencie pre oprávnených zamestnancov a pracovníkov na trvalý pracovný pomer.