Office 365 Nonprofit

So službami Office 365 môžete ešte viac pomáhať a dosiahnuť väčší vplyv.

Zistite, či vaša organizácia spĺňa podmienky (v angličtine)
Dva tablety, prenosný počítač a telefón zobrazujúce používanie služieb Office 365

Získajte nástroje, ktoré vaša nezisková organizácia potrebuje, aby uspela

Poskytnite zamestnancom a dobrovoľníkom účinné nástroje na dosiahnutie úspechu pomocou dynamickej súpravy nástrojov zahrnutých v plánoch Office 365 Nonprofit. Poskytnite členom tímu bezplatný e-mail a online úpravu a ukladanie dokumentov. A pomocou videokonferencií, okamžitých správ a lokality Yammer môžete zostaviť tímy z celého sveta.

Detail rúk osoby používajúcej Office 365 v mobilnom telefóne

Vyššia efektivita v cloude

Poskytnite zamestnancom a dobrovoľníkom možnosť dosiahnuť najvyššiu produktivitu vo svojej triede pri práci v cloude a pomôžte im spolupracovať úžasnými novými spôsobmi. Pomocou online ukladacieho priestoru a vzdialeného zdieľania súborov môžete mať kedykoľvek a kdekoľvek prístup k svojim správam rady a žiadostiam o granty. Vďaka službám Office 365 sa môžete flexibilne rozhodovať, či budete pracovať v online verziách známych aplikácií balíka Office alebo si zakúpite plán zahŕňajúci najnovšie verzie, ktoré môžete nainštalovať do počítačov PC, Macov a mobilných zariadení.

Detail rúk osoby používajúcej Office 365 v mobilnom telefóne
Dvaja muži stojaci pri stole v kancelárii spolupracujú pomocou tabletu

Zabezpečenie, súlad a ochrana osobných údajov

Office 365 je prvá veľká cloudová služba na zvýšenie produktivity, ktorá používa rámce zabezpečenia založené na štandardoch ISO 27001 overené nezávislým audítorom. Office 365 sa všetkým zákazníkom zmluvne zaväzuje dodržiavať rozsiahlu zmluvu o spracovaní údajov, vzorové doložky EÚ a zmluvu o obchodnom partnerstve HIPAA. Nemusíte sa obávať ani o zabezpečenie na mobilných zariadeniach. V telefónoch a tabletoch môžete používať vstavané nástroje na spravovanie prístupu k údajom (v angličtine).

Najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Ide o globálnu ponuku, ktorá je navrhnutá, aby pomáhala neziskovým a mimovládnym organizáciám pri poskytovaní potrebnej pomoci. Oprávneným zákazníkom poskytuje prístup k službám Office 365, najlepším cloudovým nástrojom vo svojej triede na zvýšenie produktivity a spoluprácu od spoločnosti Microsoft. Neziskové organizácie môžu získať ďalšie informácie, skontrolovať svoje oprávnenie a požiadať o darovanie na lokalite www.microsoft.com/office365nonprofits (v angličtine).

Office 365 Nonprofit je k dispozícii vo viac ako 130 krajinách. Ak chcete zobraziť úplný zoznam krajín, v ktorých bola ponuka doteraz spustená, navštívte stránku https://www.microsoft.com/about/philanthropies/product-donations/#ProgramAvailability (v angličtine).

Yammer je súčasťou ponúk Nonprofit E1, E3 a E5 a ponúk Nonprofit Business Essentials a Business Premium. Všetky funkcie a softvérové služby, ktoré sú súčasťou ponúk Enterprise a Business, sú tiež súčasťou ponúk Nonprofit s výnimkou práv na duálny prístup.

 1. Prejdite na stránku Office 365 Nonprofit – plány a ceny.
 2. Kliknite na zelené tlačidlo Office 365 Nonprofit E3 – BEZPLATNÁ skúšobná verzia alebo zelené tlačidlo Office 365 Nonprofit Business Premium – BEZPLATNÁ skúšobná verzia.
 3. Nastavte svoje konto a overte, či ste prepojení so svojou neziskovou organizáciou.
 4. Registrácia skúšobnej verzie zhromažďuje informácie potrebné na spustenie overenia vašej organizácie ako oprávnenej neziskovej organizácie. Pozrite si časť Oprávnenie a overenie v téme Office 365 Nonprofit: najčastejšie otázky.
 5. Počas trvania skúšobnej verzie prejdite na portáli pre správcov na kartu Správa licencií a priraďte až 25 používateľov.
 6. Dostanete e-mail s potvrdením alebo zamietnutím vášho oprávnenia ako oprávnenej neziskovej organizácie. Ak sa blíži koniec vašej 30-dňovej skúšobnej verzie a nedostali ste zo služieb Office 365 oznámenie o overení oprávnenia, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom.
 7. Ak sa oprávnenie potvrdí, ponuka služieb Office 365 Nonprofit bude k dispozícii na portáli pre správcov služieb Office 365.
 8. Na portáli pre správcov prejdite na kartu Správa licencií a znova priraďte používateľov skúšobnej verzie k ľubovoľným ponukám Office 365 Nonprofit vrátane darovaných ponúk E1 a Business Essential. K ponukám Nonprofit môžete tiež pridať ďalších používateľov.

Služby Office 365 Nonprofit Business Essentials a Office 365 Nonprofit Business Premium sú navrhnuté tak, aby prostredníctvom jednoduchšieho spravovania a používania produktov ponúkali väčšiu hodnotu organizáciám, ktoré majú najviac 300 používateľov. Ak vaša organizácia nebude mať viac ako 300 používateľov a nevyžaduje rozšírené funkcie ponúk Enterprise, zaregistrujte si skúšobnú verziu služieb Office 365 Nonprofit Business Premium. Ak budú vaše potreby v budúcnosti rásť, môžete prejsť na ponuky Enterprise.

Office 365 Nonprofit E1, Office 365 Nonprofit E3 a Office 365 Nonprofit E5 sú k dispozícii pre neobmedzený počet používateľov a zahŕňajú ďalšie výhody špecifické pre stredné alebo veľké organizácie, napríklad integráciu služby Active Directory a súlad. Ak vaša organizácia bude mať viac než 300 používateľov alebo bude vyžadovať tieto rozšírené funkcie, zaregistrujte si skúšobnú verziu služieb Office 365 Nonprofit E3 alebo Office 365 Nonprofit E5. Z ponúk Enterprise nemôžete prejsť na ponuky Business.

Áno, zákazníci, ktorí majú záujem o ľubovoľnú z dostupných ponúk pre neziskové organizácie, si musia na spustenie overenia zaregistrovať skúšobnú verziu Nonprofit E3, Nonprofit E5 alebo Nonprofit Business Premium na stránke Office 365 Nonprofit – plány a ceny. Po overení bude mať zákazník možnosť v prípade záujmu prejsť zo skúšobnej verzie Nonprofit E3 alebo Nonprofit E5 na ponuku Nonprofit E1 alebo zo skúšobnej verzie Nonprofit Business Premium na ponuku Nonprofit Business Essentials.

Niektoré ponuky služieb Office 365 nie sú zahrnuté v programe Office 365 Nonprofit. V prípade samostatných ponúk sú tieto funkcie alebo pracovné záťaže zvyčajne zahrnuté v niektorej ponuke programu Office 365 Nonprofit, napríklad darovanej ponuke Office 365 Nonprofit E1 alebo zľavnenej ponuke Office 365 Nonprofit E3. V budúcnosti možno rozšírime ponuky služieb Office 365 Nonprofit, ale v súčasnosti to nemáme v pláne. Zákazník, ktorý však získal nárok na ponuky Office 365 Nonprofit, môže ďalej nakupovať aktuálne komerčné ponuky.

Zákazníci z neziskovej sféry by mali používať bežný spôsob podpory pre Office 365. Podrobnosti o možnostiach podpory pre Office 365 sú k dispozícii tu.

Oprávnené organizácie: neziskové a mimovládne organizácie musia byť v príslušných krajinách uznané ako charitatívne organizácie, aby mohli získať oprávnenie na programy spoločnosti Microsoft pre neziskové organizácie. Oprávnené organizácie nesmú mať zo svojej práce zisk a ich cieľom musí byť prospievať miestnej komunite. Medzi takéto ciele patria okrem iných aj tieto:

 • poskytovanie pomoci chudobným,
 • podpora vzdelávania,
 • zlepšovanie sociálnych podmienok,
 • ochrana kultúry,
 • ochrana alebo obnova životného prostredia,
 • podpora ľudských práv,
 • vytváranie občianskej spoločnosti.

Podrobné vysvetlenie kritérií oprávnenosti a prepojenia na kritériá oprávnenosti podľa jednotlivých krajín nájdete na stránke Corporate Citizenship Eligibility (v angličtine).

Spoločnosť Microsoft pri zisťovaní, či nezisková organizácia vyhovuje všeobecným požiadavkám oprávnenosti, spolupracuje s donačným partnerom TechSoup Global. V mnohých prípadoch príde odpoveď okamžite, keď nezisková organizácia požiada o darovanie. V ostatných prípadoch, keď je potrebné overiť štatút neziskovej organizácie, by to nemalo trvať dlhšie než tri až sedem dní, za predpokladu, že nezisková organizácia reaguje na všetky žiadosti o informácie. Môže to však trvať až 20 dní. Požadovaná dokumentácia môže zahŕňať certifikát alebo registráciu poskytovanú nadriadeným orgánom neziskovej organizácie. Napríklad v Spojených štátoch vyžadujeme kópiu úradného rozhodnutia IRS 501(c)(3).

 • Ak sa blíži koniec vašej 30-dňovej skúšobnej verzie a nedostali ste zo služieb Office 365 oznámenie o overení oprávnenia, obráťte sa na oddelenie zákazníckej podpory.

Office 365 Nonprofit je určený predovšetkým pre zamestnancov oprávnených neziskových organizácií. Členovia alebo príjemcovia neziskových organizácií NEMAJÚ oprávnenie na licencie na Office 365 pre neziskové organizácie. Neziskové organizácie môžu licenciu poskytnúť dobrovoľníkom, ktorí majú dostatočnú zodpovednosť voči organizácii ako splnomocnenci alebo manažéri, napríklad členom predstavenstva. Dobrovoľník oprávnenej neziskovej organizácie môže získať licenciu na služby Office 365 IBA ak spĺňa VŠETKY TRI nasledujúce podmienky:

 1. Dobrovoľník je v neziskovej organizácii zodpovedný za konkrétne činnosti a výsledky, ktoré určuje písomný popis pozície dobrovoľníka.
 2. Úloha dobrovoľníka v neziskovej organizácii prebieha nepretržite celý rok alebo je sezónna či na čiastočný úväzok a opakuje sa každý rok.
 3. Dobrovoľník nebude používať Office 365 na osobné účely, ktorých výsledkom je získanie príjmu v jeho prospech.