Najčastejšie otázky o balíku Office 2013 RT

 • Tablety s Windowsom 8 RT majú nainštalovaný Office 2013 RT pre študentov a domácnosti (finálnu verziu alebo verziu Preview), ktorý zahŕňa Word, Excel, PowerPoint a OneNote verzie Office 2013 RT. Tablety s Windowsom 8.1 RT Preview alebo Windowsom 8.1 RT zahŕňajú okrem vyššie uvedených aplikácií balíka Office 2013 RT pre študentov a domácnosti navyše aj Outlook verzie Office 2013 RT.
 • Predvolené ukladanie vo OneDrive umožňuje spravovať všetky typy dokumentov online, mať k nim prístup z tabletu a zdieľať ich s ostatnými.
 • Vaše najnovšie dokumenty balíka Office a osobné nastavenia sa presúvajú spolu s vami – stačí sa prihlásiť a hotovo.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}
Outlook 2013 RT môžete získať inováciou z Windowsu 8 RT na Windows 8.1 RT Preview alebo Windows 8.1 RT.
Ak obnovíte pôvodné nastavenie tabletu, obnoví sa vydanie nainštalované v čase kúpy (Office 2013 RT Preview pre študentov a domácnosti, Office 2013 RT pre študentov a domácnosti alebo Office 2013 RT). Office 2013 RT Preview pre študentov a domácnosti ani Office 2013 RT pre študentov a domácnosti neobsahujú Outlook 2013 RT. Prostredníctvom služby Windows Update automaticky prebehne aktualizácia na najnovšiu verziu balíka Office 2013 RT dostupnú pre váš operačný systém (pozri vyššie uvedenú otázku a odpoveď). Aktualizácia bude rovnako ako v minulosti bezplatná, ale vyžaduje sa prístup na internet cez pripojenie Wi-Fi a použitie internetu môže byť spoplatnené. Väčšina používateľov nepotrebuje obnoviť pôvodné nastavenie tabletu, takže toto sa vás pravdepodobne netýka.
Office 2013 RT, tak ako sa predáva, nie je určený na komerčné ani neziskové aktivity, ani na aktivity prinášajúce zisk. Organizácie, ktoré si zakúpia práva na komerčné používanie alebo majú komerčnú licenciu na balíky Office 2013, ktorých súčasťou je aj Outlook, však Office 2013 RT môžu používať aj na komerčné či neziskové aktivity alebo na aktivity prinášajúce zisk.
Takmer všetky. Aplikácie Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook verzie Office 2013 RT obsahujú veľkú väčšinu funkcií balíka Office 2013 pre študentov a domácnosti a Outlooku 2013 dostupných v počítačoch a takmer všetky funkcie, ktoré zákazníci najčastejšie používajú. V prípade tabletov sú však kladené špeciálne požiadavky na zabezpečenie a mobilitu, niektoré funkcie sú preto v aplikáciách balíka Office 2013 RT nedostupné, napríklad makrá, doplnky a ďalšie vlastné programy vytvorené používateľmi alebo vyvinuté tretími stranami.
Funkcie používané vo viacerých aplikáciách
1. Makrá, doplnky, formuláre a vlastné programy (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

V iných verziách balíka Office môžete vy alebo vývojár softvéru používať nástroje, napríklad Visual Basic for Applications (VBA), na písanie a spúšťanie makier a iných vlastných programov v Office. VBA nie je k dispozícii pre aplikácie v Office 2013 RT.

Ak chcete v dokumentoch balíka Office používať makrá, doplnky, formuláre s vlastným kódom alebo iné vlastné programy, potrebujete inú verziu balíka Office než Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT. Do zariadení s Windowsom RT nie je možné nainštalovať iné verzie balíka Office. Office 2013 pre študentov a domácnosti a Office 2013 Professional napríklad tieto funkcie podporujú, ale nie je možné nainštalovať ich do zariadení s Windowsom RT.
Ak už používate makrá, doplnky, formuláre programu InfoPath s vlastnými programami alebo iné vlastné programy vo verzii balíka Office pre PC alebo Mac, v Office 2013 RT ich nebudete môcť používať.
2. Integrácia synchronizácie OneDrivu (Word, Excel, PowerPoint)
Office 2013 RT nepodporuje automatickú synchronizáciu medzi osobnými dokumentmi vo OneDrive a lokálnym diskom. Namiesto toho môžete využiť prístup k OneDrivu prostredníctvom zobrazenia Office Backstage a otvárať alebo ukladať dokumenty pomocou príkazov Otvoriť alebo Uložiť.
3. Equation Editor 3.0 (Word, Excel, PowerPoint)
Office 2013 RT nepodporuje úpravu rovníc vytvorených v Equation Editore, ktorý sa používal v starších verziách balíka Office. Aj naďalej môžete zobraziť rovnice vytvorené v Equation Editore, ale nemôžete ich upravovať. Zdokonalená funkcia uľahčujúca vytváranie a úpravu rovníc bola prvýkrát použitá v Office 2007 a je súčasťou balíka Office 2013 RT. Nájdete ju na paneli s nástrojmi na karte Vložiť v časti Symboly.
4. Sťahovanie súborov v Lyncu a Skype for Business.
Ani Microsoft Lync, ani Skype for Business sa nenachádzajú v zariadeniach s Windowsom RT. V dôsledku toho sú funkcie balíka Office, ktoré vyžadujú tieto aplikácie, neaktívne. Medzi tieto funkcie patrí sťahovanie súborov alebo príloh zo schôdzí cez Lync alebo Skype for Business do OneNotu a integrácia Lyncu do Outlooku. Ak chcete používať funkciu Sťahovanie súborov v Lyncu a Skype for Business, potrebujete Office 365 Business Premium, verziu balíka Office, ktorá obsahuje aplikáciu Skype for Business v PC, alebo tablet, v ktorom sa nepoužíva Windows RT. Iné verzie balíka Office sa do zariadení s Windowsom RT nedajú nainštalovať.
5. Možnosti spravovania prostredníctvom skupinovej politiky
Objekt skupinovej politiky (GPO) nie je v zariadeniach s Windowsom RT podporovaný. Na používanie skupinovej politiky potrebujete inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT, v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT. Do zariadení s Windowsom RT nie je možné nainštalovať iné verzie balíka Office.
Len Word
Kontrola gramatiky pre jednotlivé jazykové verzie balíka Office
Funkcia kontroly gramatiky a štýlu vo Worde 2013 RT je k dispozícii iba pre tieto jazyky: angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, arabčina, dánčina, taliančina, nórčina (Bokmal), portugalčina (brazílska), ruština, japončina, čínština (zjednodušená), čínština (tradičná) a kórejčina. Kontrola pravopisu a iné komponenty korektúry sú k dispozícii pre viac jazykov.
Kontrola gramatiky a štýlu nebola pre niektoré z týchto jazykov v čase vydania verzie Preview k dispozícii, bola však zahrnutá do finálneho vydania Wordu 2013 RT.
Len Excel
Dátové modely
Excel 2013 RT nepodporuje vytváranie dátového modelu. Môžete vytvárať tradičné kontingenčné tabuľky, tabuľky dotazov a kontingenčné grafy. Ak chcete vytvoriť dátový model, použite inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT. Do zariadení s Windowsom RT nie je možné nainštalovať iné verzie balíka Office. Office 2013 pre študentov a domácnosti a Office 2013 Professional napríklad túto funkciu podporujú, ale nie je možné nainštalovať ich do zariadení s Windowsom RT.
Len PowerPoint
1. Ovládací prvok ActiveX knižnice snímok
PowerPoint 2013 RT nepodporuje panely s nástrojmi knižnice snímok SharePointu pre akcie súvisiace s knižnicou snímok (vloženie, nahratie atď.). Namiesto toho môžete použiť tablu Opätovné použitie snímky, ktorá sa nachádza na karte Domov –> Nová snímka –> Opätovné použitie snímky.
2. Staršie formáty médií v PowerPointe
PowerPoint 2013 RT nepodporuje určité staršie formáty médií. Tieto staršie formáty sa neprehrajú, neprevedú, neskomprimujú ani nebudú použité pri exportovaní prezentácie do videa. Tieto staršie formáty médií pravdepodobne nebudú môcť podporovať ani ďalšie aplikácie v zariadeniach s Windowsom RT.
Namiesto starších formátov médií by ste mali použiť modernejšie formáty médií, napríklad H.264 a AAC (Advanced Audio Coding), ktoré PowerPoint 2013 RT podporuje. Na konverziu na moderné formáty médií môžete využiť funkciu optimalizácie na zaistenie kompatibility v zobrazení Backstage PowerPointu 2010 alebo v iných verziách PowerPointu 2013 ako je verzia RT.
3. Prehrávanie formátu Flash Video v PowerPointe
V PowerPointe 2013 RT nebudete môcť vkladať ani prehrávať videá z lokalít online, ktoré používajú video určené pre prehrávač Adobe Flash Player.
4. Nahrávanie zvukového komentára
Funkciu nahrávania zvukových komentárov nebudete môcť použiť v PowerPointe 2013 RT.
Len OneNote
1. Nahrávanie zvuku a videa
Nahrávanie zvukových a obrazových poznámok priamo z OneNotu 2013 RT nie je podporované. Zvuk alebo video môžete namiesto toho nahrať v inom softvéri a potom ho vložením pomocou funkcií Vložiť → Súbor pridať na stranu OneNotu.
2. Importovanie pomocou skenera
Importovanie tlačeného dokumentu alebo obrázka do OneNotu 2013 RT cez pripojený skener nie je podporované. Obrázky môžete namiesto toho naskenovať pomocou iného programu (napríklad predvolenej aplikácie na skenovanie vo Windowse RT alebo inej aplikácie na skenovanie stiahnutej z Windows Obchodu) a potom importovať snímky do OneNotu.
3. Vyhľadávanie zvuku a videa
Vyhľadávanie slov nachádzajúcich sa v zvukových súboroch alebo videosúboroch nie je podporované vo OneNote 2013 RT.
Len Outlook (k dispozícii len ak je v zariadení nainštalovaný Windows 8.1 RT Preview alebo Windows 8.1 RT)
1. Poštové schránky lokality
Integrácia SharePointu s poštovými schránkami lokality používajúcimi Exchange nie je v Outlooku 2013 RT podporovaná. Na používanie poštových schránok lokality potrebujete inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT.
2. Archivácia, súlad s predpismi a ochrana pred únikom údajov (DLP)
Outlook 2013 RT obsahuje väčšinu funkcií, ktoré sa nachádzajú vo verzii Outlooku 2013 dodávanej s balíkom Office 2013 pre podnikateľov, Office 2013 Standard a Office 2013 Professional. Nezahŕňa nadštandardné funkcie, ktoré sú súčasťou verzie Outlooku 2013 dodávanej s balíkom Office 2013 Professional Plus, napríklad archívna poštová schránka, politiky uchovávania údajov, tipy na ochranu pred únikom údajov a odosielanie e-mailu chráneného prostredníctvom správy prístupových práv k informáciám (IRM).
3. Integrácia prehrávača Windows Media Player
Ukážky hlasových správ a pomoc pri výslovnosti mien nie sú v Outlooku 2013 RT podporované. Na používanie týchto funkcií potrebujete inú verziu balíka Office ako Office 2013 RT v počítači alebo tablete s iným systémom ako Windows RT.
4. Filter nevyžiadanej pošty
Filtrovanie nevyžiadanej pošty alebo spamu nie je k dispozícii pre kontá POP3, IMAP ani Exchange ActiveSync (EAS). Outlook.com a iní poskytovatelia internetových služieb poskytujú filtrovanie nevyžiadanej pošty. Filter nevyžiadanej pošty je k dispozícii pre Exchange. Na pripojenie ku kontám lokality Outlook.com sa v Outlooku 2013 používa Exchange ActiveSync.
Výrobca tabletu konfiguroval hardvér a softvér a mal by byť vaším základným zdrojom technickej podpory. Výrobca tabletu možno ponúka bezplatnú podporu v rámci záruky, v závislosti od toho, kedy ste si tablet kúpili a aký je váš problém. Ťuknutím alebo kliknutím sem otvoríte zoznam výrobcov s kontaktnými informáciami.
Možnosti podpory spoločnosti Microsoft môžete mať k dispozícii v závislosti od produktu spoločnosti Microsoft a od toho, a aký je váš problém. Zahŕňajú tieto možnosti:
 • Podpora pri svojpomocnom riešení. Bezplatná podpora pri svojpomocnom riešení pre Word, Excel, PowerPoint a OneNote je k dispozícii priamo v týchto aplikáciách: ak chcete spustiť Pomocníka, ťuknite alebo kliknite na otáznik v pravom hornom rohu okna aplikácie. Môžete tiež vyhľadať technickú podporu priamo tu na lokalite Office.com a nájsť pomoc pre všetky produkty balíka Office vrátane programov Word, Excel, PowerPoint, OneNote a Outlook.
Ak ešte len začínate používať tablet, pozrite si tipy uvedené v téme Návod na dotykové ovládanie balíka Office. Pomoc v začiatkoch práce s balíkom Office v tablete nájdete v téme Vyhľadanie a spustenie aplikácií balíka Office vo Windowse 8 a Windowse RT.
Ďalšie informácie o zdrojoch bezplatnej podpory pri svojpomocnom riešení nájdete v zozname stredísk riešení spoločnosti Microsoft, kde môžete vybrať príslušný produkt.
 • Pomoc od iných používateľov. Na lokalite http://answers.microsoft.com/office nájdete odpovede a riešenia problémov, o ktoré sa podelili ostatní.
 • Bezplatná technická podpora. Používatelia softvéru od spoločnosti Microsoft predinštalovaného výrobcami počítačov alebo tabletov môžu využívať neplatenú podporu spoločnosti Microsoft v prípade problémov, ktoré sa priamo týkajú niektorých z týchto oblastí:
 • Microsoft Update
 • Windows Update
 • Inštalácie balíka Service Pack
Ak sa váš problém týka priamo niektorej z oblastí uvedených vyššie, vyberte produkt zo zoznamu produktov, pre ktoré sa poskytuje podpora, a odošlite svoj prípad.
Platená podpora. Podporu si od spoločnosti Microsoft vždy môžete aj zakúpiť. Ak chcete vedieť, aké možnosti podpory sú k dispozícii pre daný produkt, vyberte produkt zo zoznamu produktov, pre ktoré sa poskytuje podpora.
 • Ak sa nachádzate v Severnej Amerike, kliknutím sem môžete nájsť platenú podporu.
 • Ak sa nachádzate mimo Severnej Ameriky, kliknutím sem môžete kontaktovať podporu.