Inovácia z Excelu 2007 na Office 365

Stále používate Excel 2007? Pracujte s údajmi pomocou Excelu v Office 365.
Excel 2016
* Obrázok produktu zobrazuje Excel 2016

Podpora pre Office 2007 sa prestala poskytovať

Získajte najnovšiu verziu Excelu a urobte viac so svojimi údajmi. Inovujte ešte dnes na Office 365 alebo Microsoft 365.

Čo je nové v Exceli v Office 365?

Get a clearer picture of your data

Lepší prehľad o údajoch

Usporiadajte, vizualizujte a získajte podrobné údaje úplne jednoducho pomocou výkonných nových funkcií.

Collaborate with ease

Jednoduchá spolupráca

Vďaka 1 TB cloudového úložiska vo OneDrive môžete zálohovať, zdieľať a spolutvoriť zošity z ľubovoľného zariadenia.

Take Excel on the go

S Excelom na cestách

Skontrolujte a upravte súbory takmer kdekoľvek s mobilnými aplikáciami v systéme iOS®, Android™, Windows.3

Always up to date

Vždy aktuálna verzia

Získajte exkluzívne nové funkcie a aktualizácie zabezpečenia, ktoré sú k dispozícii iba pre Excel v Office 365.

A device showing an Excel spreadsheet with data and graphs

Konvertovanie údajov do prehľadov

Usporiadajte údaje a ušetrite čas pomocou vzorov získaných s vylepšenými funkciami inteligencie v Exceli. Vykonávajte výpočty s modernými vzorcami a vytvárajte vlastné tabuľkové hárky alebo použite uvedené šablóny.

Vizualizácia údajov

Prezentujte údaje pútavými spôsobmi pomocou nových grafov a grafických objektov. Údajom lepšie porozumiete pomocou formátovania, kriviek a tabuliek. Vytvárajte prognózy na predpovedanie trendov pomocou iba jedného kroku.1

Forecast worksheet close-up
Excel workbook with insights window to the right

Pripojenie a spolupráca

Pracujte rýchlejšie a zdieľajte zošit s ostatnými používateľmi, spolupracujete v reálnom čase, a to vždy s najnovšou verziou súboru. Pracujte na excelových súboroch v mobile, počítači a na webe v Office 365.2

Porovnanie Excelu 2007 a Excelu so službami Office 365

Porovnanie Excelu 2007 a Excelu so službami Office 365

Excel v Office 365

* súčasť služieb Office 365

Excel 2007

Efektívne súbory Vďaka formátu súborov, ktorý je založený na jazyku XML, sú dokumenty menšie, odolnejšie a integrujú sa s informačnými systémami a externými zdrojmi údajov.
Zjednodušené ponuky Systém pása s nástrojmi s  kartami zjednodušuje príkazov, štýly a zdroje ponuky. Získajte prístup k často používaným príkazom panela s nástrojmi Rýchly prístup.
Vytvorenie prognózy jedným kliknutím Vytvárajte grafy prognóz na základe existujúcich údajov a predpovedajte budúce trendy jediným kliknutím.

Nevzťahuje sa

Mobilné aplikácie pre vaše zariadenia

Kontrolujte a upravujte dokumenty z ľubovoľného miesta vďaka mobilným aplikáciám balíka Office. Využívajte známe používateľské prostredie v mobilných zariadeniach so systémami iOS®, Android™ a Windows.3

Nevzťahuje sa

Nové funkcie priradenia Zmeňte geografické údaje na profesionálne pôsobiace vizualizácie iba v niekoľkých krokoch.

Nevzťahuje sa

Odporúčané grafy Excel odporúča najlepšie spôsoby prezentovania údajov na základe kontextu a naposledy použitých pracovných schém. Nové panely, farby a ikony pomáhajú zvýrazniť trendy.
Vždy aktuálna verzia Využívajte vždy najnovšie aplikácie, funkcie a služby balíka Office.

Excel v Office 365

* súčasť služieb Office 365

Excel 2007

|

Balíky Office 2007 obsahujú aplikácie ako Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Sú k dispozícii ako jednorazový nákup na použitie v jednom PC.

 
Plány služieb Office 365 obsahujú tieto aplikácie v prémiovej verzii, ako aj ďalšie služby dostupné cez internet určené na domáce použitie vrátane online ukladacieho priestoru vo OneDrive a minút na volanie cez Skype.4 So službami Office 365 získate všetky výhody nainštalovaného balíka Office v PC, Macoch, tabletoch (vrátane zariadení iPad® a tabletov so systémom Android™) a telefónoch.3 Plány služieb Office 365 sú k dispozícii vo forme mesačného alebo ročného predplatného. Ďalšie informácie.

Informácie o kompatibilných verziách Windowsu a systému macOS a ďalších požiadavkách na funkcie nájdete v systémových požiadavkách.

Na používanie aplikácií balíka Office, napríklad Wordu, Excelu a PowerPointu, nemusíte byť pripojení na internet, pretože aplikácie máte úplne nainštalované v počítači.

Prístup na internet je však potrebný na inštaláciu a aktiváciu všetkých najnovších vydaní balíka Office a všetkých plánov predplatného na Office 365. V prípade plánov služieb Office 365 je prístup na internet potrebný aj na spravovanie konta predplatného, napríklad na inštaláciu balíka Office do ďalších PC alebo na zmenu možností fakturácie. Prístup na internet sa vyžaduje aj na prístup k dokumentom uloženým vo OneDrive, pokiaľ nenainštalujete počítačovú aplikáciu OneDrive.

Na internet by ste sa mali pripájať pravidelne, aby ste mali aktuálnu verziu balíka Office a mohli využívať automatické inovácie. Ak sa na internet nepripojíte minimálne každých 31 dní, aplikácie prejdú do režimu s obmedzenou funkčnosťou, v ktorom môžete dokumenty zobrazovať a tlačiť, nemôžete ich však upravovať ani vytvárať nové. Aplikácie balíka Office znova aktivujete opätovným pripojením na internet.

Áno. Dokumenty, ktoré ste vytvorili, patria len vám. Môžete ich uložiť online vo OneDrive alebo lokálne v PC alebo Macu.

Ak predplatné zrušíte alebo jeho platnosť uplynie, k všetkým svojim súborom budete mať aj naďalej prístup a budete si ich môcť stiahnuť. Stačí sa prihlásiť priamo do OneDrivu pomocou konta Microsoft, ktoré ste použili na nastavenie služieb Office 365. Prídete však o dodatočný ukladací priestor, ktorý bol súčasťou vášho predplatného, takže ak vaše konto OneDrive presahuje kvótu bezplatného ukladacieho priestoru, musíte si súbory uložiť inde, prípadne si kúpiť viac ukladacieho priestoru vo OneDrive.

Ak si kúpite predplatné s automatickou obnovou, predplatné začne platiť po dokončení nákupu. Predplatné s automatickou obnovou možno kúpiť na lokalitách Office365.com, MicrosoftStore.com, v obchode iTunes® a od niektorých ďalších predajcov. Ak si kúpite predplatné, ktoré sa platí vopred, predplatné začne platiť, keď ho aktivujete a prejdete na stránku Moje konto. Predplatné, ktoré sa platia vopred, možno kúpiť od predajcu alebo agenta podpory spoločnosti Microsoft.

Ak máte aktívne predplatné na Office 365 Home, môžete ho zdieľať až so štyrmi členmi domácnosti. Každý člen domácnosti, s ktorým predplatné zdieľate, môže používať ľubovoľnú z vašich dostupných inštalácií vo svojich PC, Macoch, iPadoch, tabletoch s Androidom, tabletoch s Windowsom, zariadeniach iPhone® alebo telefónoch s Androidom3, získať ďalší 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive a spravovať svoje vlastné inštalácie na stránke www.office.com/myaccount.

 
Ak chcete do svojho predplatného niekoho pridať, prejdite na stránku www.office.com/myaccount a podľa pokynov na obrazovke pridajte používateľa. Každá pridaná osoba dostane e-mail s krokmi, podľa ktorých treba postupovať. Po prijatí a vykonaní krokov sa ich informácie vrátane inštalácií, ktoré používajú, zobrazia na vašej stránke Moje konto. Na stránke www.office.com/myaccount môžete prestať zdieľať svoje predplatné s konkrétnym používateľom, prípadne môžete odstrániť zariadenie, ktoré používa.

Cloud je neformálne označenie webových počítačových služieb hosťovaných mimo vášho domova alebo organizácie. Ak používate cloudové služby, vaša IT infraštruktúra sa nachádza mimo vašich priestorov a spravuje ju tretia strana (hostiteľ). Nenachádza sa teda na serveri vo vašej domácnosti alebo podniku (lokálne), ktorý by ste museli udržiavať. V prípade služieb Office 365 sú napríklad ukladanie informácií, výpočty a softvér umiestnené a spravované na diaľku na serveroch spoločnosti Microsoft. Mnohé služby, ktoré denne používate, sú súčasťou cloudu – všetko od webového e-mailu po mobilné bankovníctvo a ukladanie fotografií online. Keďže táto infraštruktúra sa nachádza online alebo v cloude, môžete k nej mať prístup prakticky kdekoľvek z PC, tabletu, smartfónu alebo iného zariadenia s pripojením na internet.

Zdroje informácií o Exceli 2007

Podpora pre Office 2007 sa prestala poskytovať

Pre podporu sa vyžaduje aktualizácia. Aktualizujte na služby Office 365, aby ste získali podporu produktu.

Iné verzie balíka Office

Oboznámte sa s inými verziami balíka Office a možnosťami inovácie na nové služby Office 365.
Predplatné služieb Office 365 otvára najaktuálnejšiu prémiovú verziu Excelu vo všetkých zariadeniach. Predchádzajúce verzie zahŕňajú Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007.
 
iTunes, iPhone a iPad sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. Android je ochranná známka spoločnosti Google Inc.
 
1 Niektoré excelové grafy a grafické objekty vyžadujú predplatné na Office 365.

2 Stránka Zdieľať v Exceli s vybratou možnosťou Pozvať ľudí.

3 Dostupnosť mobilných aplikácií sa líši podľa krajiny alebo oblasti. Zistite, čo je k dispozícii vo vašej krajine/oblasti.

4 Dostupnosť minút na volanie cez Skype sa líši podľa krajiny alebo oblasti. Ďalšie informácie.