Office Professional Plus 2013

Vyzbrojte svojich zamestnancov najnovšími nástrojmi produktivity a schopnosťou pracovať prakticky odkiaľkoľvek.
Office Professional Plus 2013 vám umožňuje ešte lepšie spolupracovať tým, že vám poskytuje väčšiu kontrolu nad dosahovaním súladu, nové nástroje na analýzu a zdieľanie údajov a viac možností komunikácie. Súčasťou balíka sú Plus, Access, Lync a InfoPath.

Nové možnosti pre e-maily a dosahovanie súladu

Muž pracujúci vonku pomocou telefónu s aplikáciou Office Professional Plus 2013.
 • Pomocou poštových schránok lokality môžete otvárať a upravovať e-maily súvisiace s projektom, ktoré sú uložené v Exchangei, a dokumenty uložené v SharePointe priamo z Outlooku.
 • Zabráňte náhodnému odoslaniu e-mailu s citlivými informáciami neoprávneným príjemcom pomocou outlookových tipov politík a exchangeovej ochrany pred únikom údajov .
 • IT môžu povoliť alebo zakázať nahrávanie schôdzí cez Lync prostredníctvom skupinovej politiky a archivovanie nahratých schôdzí prostredníctvom konverzácií cez IM do SharePointu.
 • Pomocou funkcie diagnostiky v Exceli môžete kontrolovať chyby, skryté informácie, nefunkčné prepojenia a nekonzistencie v tabuľkách. Pomocou funkcie porovnania tabuliek môžete zobrazovať auditovacie záznamy zmien v tabuľkách.
Muž pracujúci vonku pomocou telefónu s aplikáciou Office Professional Plus 2013.
Muž pracujúci pri naskladaných škatuliach pomocou tabletu s aplikáciou Office Professional Plus 2013.

Nové možnosti skúmania a vizualizácie údajov

Muž pracujúci pri naskladaných škatuliach pomocou tabletu s aplikáciou Office Professional Plus 2013.
 • Pomocou natívneho Power Pivotu v Exceli môžete zjednodušiť integráciu veľkých objemov údajov z rôznych zdrojov, manipuláciu s nimi a vykonávanie bleskovej analýzy informácií.
 • Jedným kliknutím preskúmajte rôzne výbery a zobrazenia údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe a objavte nové informácie skryté v údajoch.
 • Kompilujte údaje, diagramy a grafy do jedného hárka Power View a oživte tak údaje aj pre ostatných používateľov pomocou vysokointeraktívnej vizualizácie a prezentácie.

Nové možnosti komunikácie

Žena pracujúca v kancelárii na tablete s aplikáciou Office Professional Plus 2013.
 • Zobrazte naraz videá viacerých účastníkov schôdze cez Lync.
 • Pripojte sa k viacerým koncovým bodom pomocou videa štandardu H.264.
 • Použite zjednodušené robenie poznámok vo OneNote.
 • Nahrávajte schôdze v štandardnom formáte, aby ste ich mohli neskôr jednoducho prehrávať.
Žena pracujúca v kancelárii na tablete s aplikáciou Office Professional Plus 2013.

Zistite viac

Ďalšie plány balíka Office pre podniky

Office 365 Enterprise
Pre podniky, ktoré potrebujú pokročilejšie nástroje BI, e-mailovú schránku a hlasové funkcie