Office 2013 Professional Plus

Poskytnite svojim zamestnancom najnovšie nástroje na zvýšenie produktivity a možnosť pracovať prakticky z ľubovoľného miesta.
Office 2013 Professional Plus vám umožňuje ešte lepšie spolupracovať tým, že vám poskytuje väčšiu kontrolu pri dodržiavaní súladu, nové nástroje na analýzu a zdieľanie údajov a viac možností na komunikáciu. Súčasťou balíka je navyše Access, Skype for Business a InfoPath.
Muž pracujúci vonku s telefónom, ktorý používa Office 2013 Professional Plus
Muž pracujúci vonku s telefónom, ktorý používa Office 2013 Professional Plus

Nové možnosti pre e-maily a dodržiavanie súladu

 • Pomocou poštových schránok lokality môžete otvárať a upravovať e-maily súvisiace s projektom, ktoré sú uložené v službe Exchange, a dokumenty uložené v SharePointe priamo z Outlooku.
 • Zabráňte náhodnému odoslaniu e-mailu s citlivými informáciami neoprávneným príjemcom pomocou outlookových upozornení na možné porušenie politiky a ochrany služby Exchange pred únikom údajov.
 • IT oddelenie môže povoliť alebo zakázať nahrávanie schôdzí cez Skype for Business prostredníctvom skupinovej politiky a archivovať nahraté schôdze vrátane konverzácií cez okamžité správy v SharePointe.
 • Pomocou funkcie diagnostiky v Exceli môžete kontrolovať chyby, skryté informácie, nefunkčné prepojenia a nekonzistencie v tabuľkových hárkoch. Pomocou funkcie porovnania tabuliek môžete zobrazovať auditové záznamy zmien v tabuľkových hárkoch.
Muž pracujúci s tabletom pri kope kartónových škatúľ, ktorý používa Office 2013 Professional Plus

Nové možnosti skúmania a vizualizácie údajov

 • Pomocou natívneho Power Pivotu v Exceli môžete zjednodušiť integráciu veľkých objemov údajov z rôznych zdrojov, manipuláciu s nimi a vykonávať rýchlu analýzu informácií.
 • Jedným kliknutím preskúmajte rôzne výbery a zobrazenia údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe a objavte nové informácie skryté v údajoch.
 • Kompilujte údaje, diagramy a grafy do jedného hárka Power View a oživte tak údaje aj pre ostatných používateľov pomocou mimoriadne interaktívnej vizualizácie a prezentácie.
Muž pracujúci s tabletom pri kope kartónových škatúľ, ktorý používa Office 2013 Professional Plus
Žena pracujúca v kancelárii s tabletom, ktorá používa Office 2013 Professional Plus
Žena pracujúca v kancelárii s tabletom, ktorá používa Office 2013 Professional Plus

Nové možnosti komunikácie

 • Zobrazte naraz videá viacerých účastníkov schôdze cez Skype for Business.
 • Pripojte sa k viacerým koncovým bodom pomocou videa štandardu H.264.
 • Použite zjednodušené vytváranie poznámok vo OneNote.
 • Nahrávajte schôdze v štandardnom formáte, aby ste ich mohli neskôr jednoducho prehrávať.