Plány a ceny

Získajte pre svoj podnik najnovší Project v cloude alebo na lokálnom serveri.

Project Online Essentials

Project Online Professional

Project Online Premium

Cena nezahŕňa DPH.
Modul doplnku pre členov projektového tímu Popis s podrobnosťami o tom, ktoré produkty majú nárok na doplnok
{ProLiteMonthSubAnn|price}
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.
Ďalšie informácie
Riadenie projektov v cloude prostredníctvom klienta pracovnej plochy a webového prehliadača
{PP365Buy|price}
mesačne za používateľa
Úplné riešenie riadenia projektov a správy portfólia
{POBuy|price}
mesačne za používateľa
Nainštalovaná úplná aktuálna verzia Projectu
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Až v 5 PC
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Až v 5 PC
Aktualizácia úloh

Členovia tímu môžu aktualizovať úlohy z ľubovoľného zariadenia.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Essentials
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Odosielanie časových výkazov

Zaznamenávajte čas práce na projekte a mimo neho na jednoduchšie fakturovanie, platby a ostatné obchodné účely.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Essentials
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Spolupráca

Členovia tímu môžu zdieľať dokumenty a komunikovať o projekte pomocou Skypu for Business.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Essentials
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Synchronizácia úloh v SharePointe

Projekty môžete synchronizovať pomocou zoznamu úloh v SharePointe.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Essentials
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Plánovanie a rozvrhnutie projektu

Zahŕňa známe nástroje plánovania ako Ganttove grafy a vstavané upravovateľné šablóny, ktoré vám pomôžu začať.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Sledujte a monitorujte stav projektu od grafov priebehu zostávajúcich položiek až po finančníctvo.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Publikovanie projektov do cloudu

Ukladaním projektov do cloudu k nim získate jednoduchší prístup v rôznych zariadeniach a zjednodušíte si spoluprácu s tímom.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Správa zdrojov projektu

Priraďte k úlohám projektu zdroje a rezervujte zdroje, aby boli pripravené do budúcnosti.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Professional
Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Výber portfólia a optimalizácia

Vytvorte rôzne scenáre portfólia, určte strategicky najvýhodnejšiu cestu a porovnajte návrhy projektov so strategickými cieľmi podniku.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Správa dopytu

Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Plánovanie a spravovanie podnikových zdrojov

Zobrazte a porovnajte využívanie zdrojov v projektoch a optimalizujte zadania.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
Predpripravené zostavy portfólií

Agregáciou údajov o projekte získate prehľad o portfóliách.

Znak začiarknutia znázorňuje, čo je súčasťou Projectu Online Premium
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
Tablet Microsoft Surface s otvoreným oknom Nový projekt v programe Project Online Professional.

Kontaktujte nás

Máte ďalšie otázky? Pomôžeme vám bez ohľadu na to, či práve začínate alebo si chcete vybrať produkt Projectu.

Kontaktujte nás

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×