Plány a ceny

Získajte pre svoj podnik najnovší Project v cloude alebo na lokálnom serveri.

Obrázok muža sediaceho za stolom v kancelárii a pracujúceho na notebooku na súbore Microsoft Projectu.Muž sediaci za stolom v kancelárii pracujúci na notebooku na súbore Microsoft Projectu
Porovnanie funkcií a cien Projectu Online Essentials, Projectu Online Professional a Projectu Online Premium.
Informácie o plánoch cloudových riešení Projectu Online

Funkcie Projectu Online Essentials

Funkcie Projectu Online Professional

Funkcie Projectu Online Premium

Dostupné ponuky na cloudové produkty Projectu Online
Modul doplnku pre členov projektového tímu Popis s podrobnosťami o tom, ktoré produkty majú nárok na doplnok
{ProLiteMonthSubAnn|price}
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.
Ďalšie informácie
Riadenie projektov v cloude prostredníctvom klienta pracovnej plochy a webového prehliadača
{PP365Buy|price}
mesačne za používateľa
Úplné riešenie riadenia projektov a správy portfólia
{POBuy|price}
mesačne za používateľa
Nainštalovaná úplná aktuálna verzia Projectu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Až v 5 PC
Táto funkcia je súčasťou
Až v 5 PC
Aktualizácia úloh

Členovia tímu môžu aktualizovať úlohy z ľubovoľného zariadenia.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Odosielanie časových výkazov

Zaznamenávajte čas práce na projekte a mimo neho na jednoduchšie fakturovanie, platby a ostatné obchodné účely.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Spolupráca

Členovia tímu môžu zdieľať dokumenty a komunikovať o projekte pomocou Skypu for Business.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Synchronizácia úloh v SharePointe

Projekty môžete synchronizovať pomocou zoznamu úloh v SharePointe.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Plánovanie a rozvrhnutie projektu

Zahŕňa známe nástroje plánovania ako Ganttove grafy a vstavané upravovateľné šablóny, ktoré vám pomôžu začať.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Sledujte a monitorujte stav projektu od grafov priebehu zostávajúcich položiek až po finančníctvo.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Publikovanie projektov do cloudu

Ukladaním projektov do cloudu k nim získate jednoduchší prístup v rôznych zariadeniach a zjednodušíte si spoluprácu s tímom.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Správa zdrojov projektu

Priraďte k úlohám projektu zdroje a rezervujte zdroje, aby boli pripravené do budúcnosti.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Výber portfólia a optimalizácia

Vytvorte rôzne scenáre portfólia, určte strategicky najvýhodnejšiu cestu a porovnajte návrhy projektov so strategickými cieľmi podniku.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Správa dopytu

Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Plánovanie a spravovanie podnikových zdrojov

Zobrazte a porovnajte využívanie zdrojov v projektoch a optimalizujte zadania.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Predpripravené zostavy portfólií

Agregáciou údajov o projekte získate prehľad o portfóliách.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}