Plány a ceny

Získajte pre svoj podnik najnovší Project v cloude alebo na lokálnom serveri.

Muž sediaci za stolom v kancelárii a pracujúci na notebooku na súbore Microsoft Projectu, obrázokMuž sediaci za stolom v kancelárii a pracujúci na notebooku na súbore Microsoft Projectu
Porovnanie funkcií a cien Projectu Online Essentials, Projectu Online Professional a Projectu Online Premium.
Informácie o plánoch cloudových riešení Projectu Online

Funkcie Projectu Online Essentials

Funkcie Projectu Online Professional

Funkcie Projectu Online Premium

Ceny, funkcie a ďalšie informácie o cloudových ponukách na Project Online
Modul doplnku pre členov projektového tímu Popis s podrobnosťami o tom, ktoré produkty majú nárok na doplnok
{ProLiteMonthSubAnn|price}
mesačne za používateľa
Cena nezahŕňa DPH.
Ďalšie informácie
Riadenie projektov v cloude prostredníctvom klienta pracovnej plochy a webového prehliadača
{PP365Buy|price}
mesačne za používateľa
Úplné riešenie riadenia portfólia projektov (PPM)
{POBuy|price}
mesačne za používateľa
Nainštalovaná úplná aktuálna verzia Projectu
Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Až v 5 PC
Táto funkcia je súčasťou
Až v 5 PC
Aktualizácia úloh

Členovia tímu môžu aktualizovať úlohy z ľubovoľného zariadenia.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Odosielanie časových výkazov

Zaznamenávajte čas práce na projekte a mimo neho na jednoduchšie fakturovanie, platby a ostatné obchodné účely.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Spolupráca

Členovia tímu môžu zdieľať dokumenty a komunikovať o projekte pomocou Skypu for Business.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Synchronizácia úloh v SharePointe

Projekty môžete synchronizovať pomocou zoznamu úloh v SharePointe.

Táto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Plánovanie a rozvrhnutie projektu

Zahŕňa známe nástroje plánovania ako Ganttove grafy a vstavané upravovateľné šablóny, ktoré vám pomôžu začať.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Vytváranie zostáv a analytické nástroje

Sledujte a monitorujte stav projektu od grafov priebehu zostávajúcich položiek až po finančníctvo.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Publikovanie projektov do cloudu

Ukladaním projektov do cloudu k nim získate jednoduchší prístup v rôznych zariadeniach a zjednodušíte si spoluprácu s tímom.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Správa zdrojov projektu

Priraďte k úlohám projektu zdroje a rezervujte zdroje, aby boli pripravené do budúcnosti.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Výber portfólia a optimalizácia

Vytvorte rôzne scenáre portfólia, určte strategicky najvýhodnejšiu cestu a porovnajte návrhy projektov so strategickými cieľmi podniku.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Správa dopytu

Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Plánovanie a spravovanie podnikových zdrojov

Zobrazte a porovnajte využívanie zdrojov v projektoch a optimalizujte zadania.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
Predpripravené zostavy portfólií

Agregáciou údajov o projekte získate prehľad o portfóliách.

Táto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia nie je súčasťouTáto funkcia je súčasťou
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}