Výber krajiny alebo oblasti fakturácie:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Výber plánu

Projektoví manažéri
Projektoví manažéri
Členovia tímu
Členovia tímu
PMO a vedúci pracovníci
PMO a vedúci pracovníci

Project Pro for Office 365

Project Pro for Office 365

Project Professional

Project Professional

Project Standard

Project Standard

Project Lite

Project Lite

Project Online

Project Online

Project Server

Project Server

Počítačový klient s predplatným cloudu
Počítačový klient
Počítačový klient
Modul doplnku
Predplatné cloudu
Lokálny server
{PP365Buy|price}
{PP365Buy|price}
mesačne za používateľa
{PP2016Buy|price}
{PP2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{PS2016Buy|price}
{PS2016Buy|price}
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
{ProLiteMonthSubAnn|price}
mesačne za používateľa
Kúpiť
{POBuy|price}
{POBuy|price}
mesačne za používateľa
Kúpiť
Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project
Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project

Zahrnuté
Až v 5 počítačoch

Zahrnuté
Len 1 PC

Zahrnuté
Len 1 PC

Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Správa úloh
Správa úloh
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zdieľanie dokumentov
Zdieľanie dokumentov
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Správa zdrojov
Správa zdrojov
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Synchronizácia úloh v SharePointe
Synchronizácia úloh v SharePointe
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Zahrnuté
Zahrnuté
Spustenie nasadenia kliknutím
Spustenie nasadenia kliknutím
Zahrnuté
Inovácie verzie
Inovácie verzie
Zahrnuté
Zahrnuté
Odosielanie časových výkazov
Odosielanie časových výkazov
Zahrnuté
Zahrnuté
Zahrnuté
Správa dopytu
Správa dopytu
Zahrnuté
Zahrnuté
Výber portfólia a optimalizácia
Výber portfólia a optimalizácia
Zahrnuté
Zahrnuté
ZobraziťSkryť
Project Pro for Office 365
Počítačový klient s predplatným cloudu
{PP365Buy|price}
mesačne za používateľa
Kúpiť

Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project

Zahrnuté
Až v 5 počítačoch

Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Zahrnuté
Správa úloh
Zahrnuté
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Zahrnuté
Zdieľanie dokumentov
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Zahrnuté
Správa zdrojov
Zahrnuté
Synchronizácia úloh v SharePointe
Zahrnuté
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Zahrnuté
Spustenie nasadenia kliknutím
Zahrnuté
Inovácie verzie
Zahrnuté
Odosielanie časových výkazov
Správa dopytu
Výber portfólia a optimalizácia
ZobraziťSkryť
Project Professional
Počítačový klient
{PP2016Buy|price}
Kúpiť
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}

Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project

Zahrnuté
Len 1 PC

Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Zahrnuté
Správa úloh
Zahrnuté
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Zahrnuté
Zdieľanie dokumentov
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Zahrnuté
Správa zdrojov
Zahrnuté
Synchronizácia úloh v SharePointe
Zahrnuté
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Zahrnuté
Spustenie nasadenia kliknutím
Inovácie verzie
Odosielanie časových výkazov
Správa dopytu
Výber portfólia a optimalizácia
ZobraziťSkryť
Project Standard
Počítačový klient
{PS2016Buy|price}
Kúpiť
{"pmgControls":[{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll "},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#18df3eff-5327-7392-2137-642baf158dd2|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height"},{"functionName":"AutoHeight","params":".pmg-auto-height1"}]}
Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project

Zahrnuté
Len 1 PC

Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Zahrnuté
Správa úloh
Zahrnuté
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Zahrnuté
Zdieľanie dokumentov
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Správa zdrojov
Synchronizácia úloh v SharePointe
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Spustenie nasadenia kliknutím
Inovácie verzie
Odosielanie časových výkazov
Správa dopytu
Výber portfólia a optimalizácia
ZobraziťSkryť
Project Lite
Modul doplnku
{ProLiteMonthSubAnn|price}
mesačne za používateľa
Kúpiť

Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project

Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Správa úloh
Zahrnuté
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Zdieľanie dokumentov
Zahrnuté
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Zahrnuté
Správa zdrojov
Synchronizácia úloh v SharePointe
Zahrnuté
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Spustenie nasadenia kliknutím
Inovácie verzie
Odosielanie časových výkazov
Zahrnuté
Správa dopytu
Výber portfólia a optimalizácia
ZobraziťSkryť
Project Online
Predplatné cloudu
{POBuy|price}

mesačne za používateľa

Kúpiť

Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project

Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Správa úloh
Zahrnuté
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Zahrnuté
Zdieľanie dokumentov
Zahrnuté
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Zahrnuté
Správa zdrojov
Zahrnuté
Synchronizácia úloh v SharePointe
Zahrnuté
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Spustenie nasadenia kliknutím
Inovácie verzie
Zahrnuté
Odosielanie časových výkazov
Zahrnuté
Správa dopytu
Zahrnuté
Výber portfólia a optimalizácia
Zahrnuté
ZobraziťSkryť
Project Server

Nainštalovaná úplná verzia aplikácie Project

Plánovanie a oceňovanie v Projecte
Správa úloh
Zahrnuté
Vytváranie zostáv a analytické nástroje
Zahrnuté
Zdieľanie dokumentov
Zahrnuté
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business
Zahrnuté
Správa zdrojov
Zahrnuté
Synchronizácia úloh v SharePointe
Zahrnuté
Synchronizácia Projectu Online a Project Servera
Spustenie nasadenia kliknutím
Inovácie verzie
Odosielanie časových výkazov
Zahrnuté
Správa dopytu
Zahrnuté
Výber portfólia a optimalizácia
Zahrnuté
Zahrnuté:
Zahrnuté
Zahrnuté:
Zahrnuté
{"pmgControls":[{"functionName":"HorizontalTab","params":"#pmgJS-HorizontalTab|.pmgJS-HTabBtn|.pmgJS-HTabCnt|pmgJS-HTabSelected|"},{"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmgLinkHighLighted|true|#pmg-cmp-desktop|680|.pmg-pinned-end-point"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper1|.pmg-mobile-accordion-btn1|.pmg-mobile-accordion-content1|.pmg-mobile-accordion-showIcon1|.pmg-mobile-accordion-hideIcon1|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#pmgHTabRow|pmg-subhead|1080"}]}