Porovnanie riešení riadenia projektov

Cloudové riešenia Lokálne riešenia
Porovnávací graf
  Project (plán 1) Project (plán 3) Project (plán 5)

Hľadáte ďalšie informácie?

8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
25,30 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
46,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

  

  

  

Rýchlo začnite a jednoducho spravujte projekty prostredníctvom webového prehliadača.

Vykonávajte projekty s ľahkosťou pomocou známych nástrojov plánovania výberom webového prehliadača alebo klienta služby Pracovné plocha.

Optimalizujte svoje portfólio projektov tak, aby uprednostňovali iniciatívy a dosahovali požadované výsledky pomocou výberu webového prehliadača alebo klienta služby pracovná plocha.

Súčasti produktu      

Domovská stránka programu Project

Začnite v centrálnom zobrazení, ktoré vám ponúka rýchly a jednoduchý prístup k dôležitým projektom, na ktorých ste nedávno pracovali.

Je súčasťou
Je súčasťou

Je súčasťou

Zobrazenie v mriežke

Projekty môžete plánovať a riadiť pomocou zoradeného zoznamu úloh.

Je súčasťou
Je súčasťou
Je súčasťou

Panelové zobrazenie

Dodané a vlastné panely úloh umožňujú názorne sledovať pracovný postup a stav projektových úloh.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Zobrazenie podľa časovej osi (Ganttov graf)

Vizuálna časová os vám pomôže sledovať kalendárne údaje, priradenia a vzťahy medzi projektovými úlohami.

Je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Spolupráca a komunikácia

Služba Microsoft Teams vám umožňuje spolupracovať na projektoch.

Je súčasťou

Je súčasťou
Je súčasťou

Spoluautorstvo

Spolupracujte so zúčastnenými stranami a členmi tímu súčasne na úprave a aktualizácii zoznamov úloh, projektových plánov a ďalších dokumentov.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plánovanie projektov

Obsahuje známe nástroje plánovania ako Ganttove grafy a integrované prispôsobiteľné šablóny, aby ste mohli začať pracovať.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Vytváranie zostáv

Používajte integrované zostavy na monitorovanie pokroku v rámci projektov, prostriedkov, programov a portfólií.

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Odoslať časové výkazy

Zaznamenajte čas strávený prácou na projekte a mimo projektu na výplaty, fakturáciu a ďalšie obchodné účely.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Správa projektových prostriedkov

Priraďte prostriedky k projektovým úlohám a používajte zapojenia prostriedkov pri žiadostiach a blokovaní prostriedkov.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Plán

Vytvárajte vizuálne interaktívne plány zlúčením rôznych typov projektov v rámci svojej organizácie, aby ste ich zviditeľnili.

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Klient služby Pracovná plocha

Používajte úplne nainštalovanú a aktuálnu aplikáciu pre stolné počítače Project. Jedna licencia umožňuje použitie až v 5 počítačoch na osobu.

Nie je súčasťou

Included

Až v 5 počítačoch

Included

Až v 5 počítačoch

Výber a optimalizácia portfólia

Modelovanie rôznych scenárov portfólia s cieľom určiť najlepšiu strategickú cestu zohľadnením návrhov projektov v porovnaní so strategickými faktormi podnikania.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Správa požiadaviek

Prostredníctvom štandardizovaného procesu zachyťte a vyhodnoťte projektové nápady z ktoréhokoľvek miesta organizácie.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

Plánovanie a správa podnikových prostriedkov

Zobrazte a porovnajte spôsob, akým sa prostriedky využívajú v rámci projektov s cieľom optimalizovať priradenia.

Nie je súčasťou

Nie je súčasťou

Je súčasťou

8,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
25,30 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.
46,40 € mesačne za používateľa
(ročná viazanosť)
Cena nezahŕňa DPH.

  

  

  

Hľadáte ďalšie informácie?

Sledovať aplikáciu Project

Sledovať aplikáciu Project v službe LinkedIn

Sledovať aplikáciu Project v službe Twitter

Sledovať aplikáciu Project v službe Facebook

Blog o aplikácii Project