Porovnanie riešení na riadenie projektov

Hľadáte ďalšie informácie?
Členovia tímu môžu aktualizovať stav úloh, zdieľať dokumenty a komunikovať o projektoch
Odosielaním časových výkazov môžete zaznamenať čas práce na projekte a mimo neho na jednoduchšie fakturovanie, platby a ostatné obchodné účely
Úplne nainštalovaná aktuálna počítačová aplikácia Project. Jedna licencia pokrýva až 5 PC na používateľa
Plánujte projekty pomocou známych nástrojov na plánovanie ako Ganttove grafy a vstavané upraviteľné šablóny vám pomôžu začať
Sledujte a monitorujte stav projektu od grafov s informáciami o postupe prác až po financie
Uložením projektov do cloudu k nim získate jednoduchý prístup v rôznych zariadeniach a zjednodušíte si spoluprácu s tímom
Priraďte k úlohám projektu zdroje, následne o zdroje môžete žiadať a uzamknúť ich
Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii a spravovať tak dopyt
Pomocou pokročilej analýzy môžete vybrať návrhy projektu, ktoré sa najlepšie zhodujú so strategickými cieľmi a čestnými obmedzeniami
Zabezpečte optimálne rozloženie zdrojov v rámci projektov
Použite predpripravené zostavy portfólií a získajte prehľad o výkone portfólia
Cena nezahŕňa DPH.

Spolupráca členov projektového tímu v cloude prostredníctvom webového prehliadača alebo mobilného zariadenia.

Funkcie, ktoré sú súčasťou plánu
Project Online Essentials
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená

Project Online Essentials

Cena nezahŕňa DPH.

Riadenie projektov v cloude prostredníctvom počítačového klienta a webového prehliadača.

Funkcie, ktoré sú súčasťou plánu
Project Online Professional
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená

Project Online Professional


Úplné cloudové riešenie riadenia projektov a správy portfólia.

Funkcie, ktoré sú súčasťou plánu
Project Online Premium
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená

Project Online Premium

Hľadáte ďalšie informácie?
Úplne nainštalovaná aktuálna počítačová aplikácia Project
Jedna licencia pokrýva 1 PC na používateľa, spravovanie plánov projektov a nákladov na ne
Spravovanie úloh, zostáv a funkcií BI
Spolupráca s prítomnosťou v Skype for Business (predáva sa samostatne)
Spravovanie zdrojov
Synchronizácia s Projectom Online a Project Serverom
Odosielaním časových výkazov môžete zaznamenať čas práce na projekte a mimo neho na jednoduchšie fakturovanie, platby a ostatné obchodné účely
Pomocou štandardizovaného procesu môžete zachytiť a vyhodnotiť nápady projektov odkiaľkoľvek v organizácii a spravovať tak dopyt
Pomocou pokročilej analýzy môžete vybrať návrhy projektu, ktoré sa najlepšie zhodujú so strategickými cieľmi a čestnými obmedzeniami

Lokálne riadenie projektov pre používateľov, ktorí nepotrebujú nástroje na spoluprácu a ďalšie rozšírené funkcie.

Funkcie, ktoré sú súčasťou plánu
Project Standard
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená

Project Standard


Komplexné lokálne riešenie riadenia projektov.

Funkcie, ktoré sú súčasťou plánu
Project Professional
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená

Project Professional


Flexibilné, škálovateľné lokálne riešenie na riadenie portfólia projektov (PPM) a každodenné riadenie projektov a práce.

Funkcie, ktoré sú súčasťou plánu
Project Server
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená
Táto funkcia je súčasťou produktu, pod ktorým je uvedená

Project Server